Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Podwójna składka na KRUS a wysokość emerytury rolniczej

Podwójna składka na KRUS a wysokość emerytury rolniczej
Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 28.09.2022r.

Część rolników ze względu na równoczesną pracę w rolnictwie i prowadzenie działalności gospodarczej opłaca podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS. Wyższy KRUS mają także rolnicy posiadający gospodarstwo powyżej 50 ha. Czy z tego tytułu mogą później liczyć na wyższą emeryturę?

– Mąż przez 15 lat prowadził niewielką działalność gospodarczą i opłacał z tego tytułu podwójne składki do KRUS. Niedługo przejdzie na emeryturę. Czy z racji tej podwójnej składki będzie mu przysługiwać jakiś dodatek do emerytury? – chciałby wiedzieć Czytelniczka Tygodnika Poradnika Rolniczego.

r e k l a m a

Kto musi opłacać podwójną składkę na KRUS?

Zgodnie z art. 17 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, składka miesięczna za ubezpieczenie emerytalno-rentowe od każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Za ubezpieczonego, który jednocześnie prowadzi gospodarstwo i pozarolniczą działalność gospodarczą, składka równa się dwu-krotności tej kwoty, czyli 20%.

Dodatkowe składki opłacają ponadto rolnicy prowadzący gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych przekraczających 50 ha. W zależności od wielkości tego przekroczenia dodatkowa składka wynosi od 12 do 48% najniższej emerytury.

Co wpływa na wysokość renty czy emerytury rolniczej?

Emerytura rolnicza i renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26 wymienionej wyżej ustawy.

Według jej art. 25, część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Dolicza się przy tym liczbę lat:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r.,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na FER,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16. roku życia, przypadających przed 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześ­niej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej rolniczej.

Przepis wymieniony w podpunkcie trzecim nie ma już zastosowania.

r e k l a m a

Czy podwójna składka na KRUS wpływa na wysokość emerytury z KRUS?

Jak widać, na wysokość części składkowej ma wpływ jedynie długość okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Do wyliczenia wysokości tej części przyjęto kwotę emerytury podstawowej. Wysokość opłacanych składek nie ma natomiast znaczenia.

Część uzupełniająca emerytury lub renty z KRUS wynosi 95% najniższej emerytury. Jej wysokość nie jest więc w żaden sposób powiązana z płaconymi składkami. Te same zasady dotyczą rolników posiadających większe gospodarstwa i opłacających dodatkową składkę.

Alicja Moroz
fot. Envato/gpointstudio Westend61 GmbH

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a