Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc dla rolników. Będą ułatwienia w walce z ASF, suszą i powodziami

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Pomoc dla rolników. Będą ułatwienia w walce z ASF, suszą i powodziami
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 09.04.2022r.

Szykują się kolejne zmiany w PROW. Będą one dotyczyły hodowców trzody chlewnej zmagających się z problemem ASF. Prostsza ma być także realizacja inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnych. Jakie rozwiązania proponuje ministerstwo rolnictwa?

r e k l a m a

Ministerstwo rolnictwa proponuje kolejne zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będą one dotyczyć operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Pomoc na bioasekurację. Będzie możliwość dobudowy

I tak w projekcie rozporządzenia proponuje się dopuszczenie w ramach kosztów kwalifikowalnych możliwości rozbudowy, czyli możliwości dobudowania do istniejącej chlewni lub budynku funkcjonalnie powiązanego, dodatkowego pomieszczenia z wykorzystaniem na dezynfekcję osób zajmujących się hodowlą lub chowem świń. Zmiany wpłyną korzystnie na główne cele związane z zabezpieczeniem trzody chlewnej przed ASF. 

Działania przeciwko suszy i powodziom. Ułatwienia w zakresie melioracji

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych do grupy zadań, na które można otrzymać pomoc w ramach nowelizowanego poddziałania. MRiRW widzi bowiem potrzebę modernizacji istniejących urządzeń melioracji wodnych, czyli rowów, zastawek, przepustów, sieci drenarskich, których prawidłowe funkcjonowanie chroni tereny rolnicze przed negatywnymi skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. 

- W przypadku operacji polegającej na przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, prace będą polegałym.in na wykoszeniu skarp i dna, usunięciu zakrzaczeń i drzew, odmuleniu dna wraz z rozplantowaniem urobku, skarpowaniu, oczyszczeniu przepustów, oczyszczeniu wylotów drenarskich – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Projektowane zmiany umożliwią realizację inwestycji dotyczących urządzeń melioracji wodnych, co wpłynie na:

  • zwiększenie odporności rolnictwa na suszę i zapobieganie zjawisku powodzi na terenach rolnych,
  • poprawę racjonalności gospodarowania wodą poprzez odpowiednią regulację stosunków wodnych na terenach rolnych i ograniczenie odpływu wody,
  • zwiększenie retencji wód.

Remont urządzeń melioracyjnych potrzebny na prawie 1,5 mln ha

Z danych MRiRW wynika, że odbudowy wymagają urządzenia melioracyjne na powierzchni 1 452 898 ha zmeliorowanych gruntów rolnych (23%), w tym 861 143 ha zmeliorowanych gruntów ornych (19%) oraz 591 755 ha użytków zielonych (33%).

W związku ze zidentyfikowanymi potrzebami w zakresie modernizacji istniejących urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów, zastawek, przepustów, których prawidłowe funkcjonowanie chroni tereny rolnicze przed negatywnymi skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych, zaproponowano rozszerzenie zakresu wsparcia.

Ochrona ziemi przed suszą i powodzią: spółki wodne odzyskają VAT za zakupiony sprzęt

Kolejna zmiana wynika z wprowadzenia możliwości odzyskiwania VAT przez spółki wodne lub związki spółek wodnych zgodnie z unijnymi przepisami, jeżeli nie mogą one odzyskać VAT na mocy prawodawstwa krajowego.

Proponowana zmiana jest odpowiedzią na postulaty spółek wodnych i ich związków, które wskazują, że barierą w ubieganiu się o pomoc na zakup sprzętu służącego do ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego są wysokie koszty, które muszą ponosić i niski poziom środków budżetowych tych jednostek.

Możliwość odzyskania VAT dotyczy kosztów kwalifikowalnych i nie odnosi się do pomocy przyznawanej na podstawie standardowych stawek jednostkowych za wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych, które zostały określone na podstawie danych statystycznych, zweryfikowanych danych historycznych beneficjentów. 

W rozporządzeniu MRiRW proponuje także określić wysokość standardowych stawek jednostkowych oraz sposób obliczania kwoty pomocy na podstawie tych stawek. 

Nowe przepisy, stare wnioski i kolejne nabory PROW

r e k l a m a

Do przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej z poddziałania dotyczącego melioracji w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będzie stosować się przepisy tego rozporządzenia. 

Biorąc pod uwagę, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego poddziałania zakończył się 26 listopada 2021 r. i zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 kolejne nabory są planowane w maju i październiku 2022 r. przepisy rozporządzenia zmienianego będą odnosiły się do naborów, które rozpoczną się po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia.

wk

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody