Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc do loch będzie kontynuowana

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Pomoc do loch będzie kontynuowana
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 28.06.2022r.

Wiele newralgicznych tematów dotyczących polskich rolników zostało poruszonych 13 czerwca w Luksemburgu podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Kilkanaście państw członkowskich, w tym Polska, opowiedziało się za odstąpieniem w 2023 r. od obowiązku realizacji niektórych wymagań warunkowości – chodzi o normy GAEC 7 oraz GAEC 8 – w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych wobec kryzysu żywnościowego spowodowanego wojną w Ukrainie.

Bez płodozmianu i odłogowania

Przypomnijmy, iż warunkowość zastąpi w nowej perspektywie finansowej dotychczasową zasadę wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz praktyki zazielenienia. Normy GAEC, czyli dobrej kultury rolnej, są składową warunkowości. Siódma norma (GAEC 7) polega na zmianowaniu upraw lub stosowaniu innych praktyk prowadzących do zachowania potencjału gleby, w tym różnicowania upraw. Rolnicy, którzy posiadają powyżej 10 ha gruntów ornych, byliby zobowiązani do prowadzenia co najmniej trzech różnych upraw. Z kolei według normy GAEC 8 ci sami rolnicy mieliby co najmniej 4% powierzchni gruntów przeznaczyć na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane. Postulat odejścia od stosowania tych dwóch norm w przyszłym roku spotkał się z akceptacją Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa, który obiecał, że będzie lobbował o to w Brukseli.

r e k l a m a

Kontynuacja pomocy do loch

Obecny w Luksemburgu wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował o działaniach wdrożonych i planowanych przez Polskę. Wymienił nadzwyczajną pomoc dla producentów jabłek deserowych oraz dla producentów świń.

r e k l a m a

Warto dodać, iż pojawił się już projekt rozporządzenia, w którym resort rolnictwa zaplanował nadzwyczajną pomoc dla producentów świń utrzymujących lochy finansowaną z unijnych pieniędzy. Ma ona polegać na częściowej rekompensacie strat ponoszonych z tytułu wzrostu kosztów produkcji. Pomoc ma być skierowana do producentów świń prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym, tj. utrzymujących lochy. Proponuje się przyznać pomoc w wysokości 80 zł/szt. do świń urodzonych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r., przy czym kwota wsparcia dla producenta będzie wynosiła nie więcej niż 160 tys. zł.

Produkty mleczne poza listą

Krzysztof Ciecióra zaznaczył również na unijnym forum, że Polska z zaniepokojeniem przyjęła wykreślenie przez Ukrainę 12 maja br. z listy towarów krytycznego importu m.in. mleka i śmietany, masła, innych tłuszczów mlecznych i jogurtu, a także makaronów. Będąc z wizytą 14 czerwca w Warszawie ukraiński minister rolnictwa wyjaśnił, że w najbliższym czasie planowana jest likwidacja listy. Mimo trwającej wojny, Ukraina dąży do przywrócenia normalności w wymianie handlowej.

Sprzeciw wobec redukcji ŚOR

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – półroczna prenumerata

Płacisz tylko

156,00 zł SPRAWDŹ

W Luksemburgu odbyła się też dyskusja ws. wspólnego dokumentu Austrii, Belgii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier dotyczącego jednolitego podejścia do redukcji stosowania środków ochrony roślin. Państwa członkowskie wyraziły swoje obawy związane z nieoficjalnie udostępnionym projektem aktu legislacyjnego dotyczącym zrównoważonego wykorzystania środków ochrony roślin. Sprzeciwiły się nakładaniu na poziomie krajowym obowiązkowego politycznego celu redukcyjnego na poziomie 50%, który Komisja Europejska zawarła uprzednio w strategii „Od pola do stołu”.

Prezentując stanowisko Polski, wiceminister Ciecióra podkreślił, że wszelkie działania w kierunku redukcji stosowania ŚOR powinny opierać się na solidnych podstawach naukowych i uwzględniać potrzeby ochrony upraw poszczególnych państw członkowskich. Koniecznym jest też, aby uwzględniały one różnice między państwami pod względem ilości substancji czynnych wykorzystywanych na hektar użytków rolnych. Krzysztof Ciecióra zaznaczył, iż przyjmowane w Unii Europejskiej rozwiązania prawne nie powinny prowadzić do ograniczenia produkcji rolnej i zwiększenia zależności od importu żywności.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a