Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Problemy z wypłatą zaliczek dopłat na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Problemy z wypłatą zaliczek dopłat na działania rolno-środowiskowo-klimatyczne
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolników
Data publikacji 08.11.2022r.

Od 17 października ARiMR wypłaca zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok. Do 27 października zaliczki dopłat bezpośrednich trafiły do około 703 tys. rolników, tj. prawie 55,6% ubiegających się o te dopłaty. Na ich konta przelano łącznie 6,13 mld zł, tj. 36% całej puli przewidzianej na wypłatę dopłat bezpośrednich. Natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014–2020 zaliczki w łącznej wysokości 1,01 mld mln zł otrzymało około 526 tys. rolników.

Wypłaty zaliczek dopiero po kontrolach

Zaliczki są wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). Jak wyjaśnia ARiMR, w przypadku gdy rolnik przystąpił w tym roku w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych (RŚK) do pakietu 9. Retencjonowanie wody (jest to nowy pakiet), zaliczki na poczet działań RŚK mogą być naliczone dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli, w tym potwierdzeniu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo­znawstwa, że na działce zgłoszonej do tej płatności wystąpiło zalanie lub podtopienie.

Przeprowadzanie kontroli dotyczących wsparcia rolno-środowiskowo-klimatycznego nie wyklucza możliwości naliczenia i wypłaty pozostałych płatności, w tym tych w ramach dopłat bezpośrednich. Z tej informacji wynika jednak, że jeżeli rolnik w ramach RŚK realizuje również inne zobowiązania poza pakietem 9., dopóki IUNG nie potwierdzi wystąpienia zalania lub podtopienia, nie będą mogły być wypłacone zaliczki również na te pozostałe działania.

r e k l a m a

Teoria swoje, a praktyka swoje

Teoretycznie IUNG powinien do 10 października br. udostępnić ARiMR dane, które potwierdzą warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia, czyli stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% przez co najmniej 12 następujących po sobie dni w okresie od 1 maja do 30 września. Nasi Czytelnicy informują „Tygodnik”, iż Agencja ma problem z weryfikacją tego warunku, aczkolwiek sam urząd tego nam nie potwierdził.

Zobowiązanie w ramach pakietu 9. jest zobowiązaniem rocznym, a płatność (260 zł/ha) jest w tym przypadku przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a