Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Rekompensata dla rolnika powołanego na ćwiczenia wojskowe

Rekompensata dla rolnika powołanego na ćwiczenia wojskowe
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 26.12.2017r.

Jestem ubezpieczony w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika. Praktycznie większość pracy spada na mnie, bo ojciec ma prawie 70 lat i jest schorowany. Jesienią 2017 r. zostałem jako rezerwista powołany na ćwiczenia wojskowe. Nie było mnie w domu 3 tygodnie. Przez to opóźniły się zbiory, ponieśliśmy straty. Czy należy mi się za to jakaś rekompensata? Wiem, że koledzy, którzy pracują poza rolnictwem, dostaną taką rekompensatę za utracony zarobek. Jak to mam załatwić? W jednostce dostałem tylko zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń.

r e k l a m a

Gdyby był Pan właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego, należałoby się Panu świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód z działalności rolniczej za każdy dzień ćwiczeń. Domownik nie ma jednak do niego prawa. Tak wynika z Ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 119a ww. Ustawy przewiduje, że żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, przysługuje świadczenie pieniężne. Jest to rekompensata utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Rekompensata nie należy się w przypadku ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń.

Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia określa rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. Zgodnie z jego § 5, w przypadku uzyskiwania dochodu z działalności rolniczej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną przez prezesa GUS. Wynik dzieli się przez 21 i mnoży przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Zaświadczenie o utraconym dochodzie z działalności rolniczej wystawia wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dzienna stawka  nie może przekraczać 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw z miesiąca przypadającego przed miesiącem powołania. Świadczenie zmniejsza się o kwotę uposażenia wypłaconego z racji ćwiczeń.

Ani Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ani rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy nie zawiera definicji rolnika i działalności rolniczej. Należy zatem posługiwać się tymi określeniami w rozumieniu Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W myśl art. 6 tej Ustawy, rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Polski, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 listopada 2013 r. (sygn. akt: II SA/Wa 571/13), charakter pracy domownika w gospodarstwie rolnym nie może być utożsamiany z charakterem pracy rolnika w takim gospodarstwie. Domownik nie prowadzi zawodowej działalności rolniczej na własny rachunek, lecz wyłącznie pomaga w prowadzeniu takiej działalności. Z tego względu nie można przyjąć, że z powodu przebywania na ćwiczeniach wojskowych utracił on dochód z prowadzonej działalności rolniczej.

Alicja Moroz

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody