Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022: na co można dostać 60 tys. zł dotacji?

Kamila Szałaj
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022: na co można dostać 60 tys. zł dotacji?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 16.05.2022r.

Oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. Na co można dostać 60 tys. zł bezzwrotnej premii? Jakie warunki trzeba spełnić? Jaka jest kolejność przysługiwania pomocy?

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa. Trwa nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw.  Dokumenty można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Kto może otrzymać premię na restrukturyzację małych gospodarstw?

O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może być większa niż 13 tys. euro. 

Rolnik ubiegający się o tę premię może być ubezpieczony w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. ARiMR wyjaśnia, że nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. 

Ważne jest natomiast to, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. 

Kto nie może ubiegać się o dotację na restrukturyzację małych gospodarstw?

r e k l a m a

O premię na restrukturyzację małych gospodarstw nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia: 

 • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013 
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
 • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Jak i kiedy ARiMR wypłaci rolnikowi premię 60 tys. zł?

Z działania można otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł wypłacaną w ratach: 

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Restrukturyzacja małych gospodarstw: na co można przeznaczyć dotację?

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Premia przyznawana jest na restrukturyzację gospodarstwa polegającą na:

 • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
 • udziale w szkoleniach, lub
 • korzystaniu z usług doradczych, lub
 • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
 • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
Przyznanie premii ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa. Ma też doprowadzić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro lub co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Kolejność przysługiwania pomocy

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
  • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. 

Na to działanie w ramach PROW 2014-2020 było przewidziane 4,9 mld zł. Do tej pory (od początku uruchomienia PROW 2014-2020) wnioski o tę pomoc złożyło 75,5 tys. rolników na kwotę 4,5 mld zł. Rolnikom wypłacono 2,9 mld zł. 

oprac. Kamila Szałaj, fot. elements.envato.com

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody