Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Restrukturyzacja małych gospodarstw na nowych zasadach

Kategoria: Pieniądze i Prawo
Restrukturyzacja małych gospodarstw na nowych zasadach
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 04.04.2019r.

Chciałbym posadzić borówkę... Planuję rozwinąć produkcję miodu... Chciałbym kupić niewielki ciągnik do gospodarstwa... Zastanawiam się nad produkcją zdrowej żywności... Co z nową „Restrukturyzacją małych gospodarstw”, kiedy ruszy? Czy faktycznie nie będzie trzeba być ubezpieczonym w KRUS? – tym ostatnio żyją nasi Czytelnicy.

r e k l a m a

Zapowiadany przez resort rolnictwa na maj nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” interesuje wielu rolników, głównie dlatego, iż po wsparcie będą mogli sięgać tzw. dwuzawodowcy. Będzie bowiem zniesiony obowiązek ubezpieczenia w pełnym zakresie w KRUS.

Wsparcie jest jednak nadal powiązane z prowadzeniem działalności rolniczej, a osoby ubezpieczone w KRUS otrzymają za to dodatkowe punkty podczas ustalania kolejności przysługiwania pomocy. Gospodarstwo nie będzie mogło mieć jednak wielkości ekonomicznej większej niż 13 tys. euro. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w okresie wyjściowym bierze się pod uwagę w przypadku produkcji: zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, roślinnej – uprawy w plonie głównym. Obie sytuacje dotyczą roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie premii.

Pomoc jest przeznaczona dla rolnika albo jego małżonka, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. 

Proste? – I tak, i nie

r e k l a m a

Mogłoby się wydawać, że wystarczy posiadać na własność lub wydzierżawić powyżej hektara, przygotować biznesplan i wystąpić o pieniądze. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż dzięki wsparciu gospodarstwo musi wzmocnić się ekonomicznie. Premia w wysokości 60 tys. zł powinna się przyczynić do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do 10 tys. euro i o co najmniej 20% wartości wyjściowej. Aby taki wynik osiągnąć, trzeba albo dokupić ziemi, albo wydzierżawić, albo zaplanować działalność, która spowoduje wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa. 

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. Inwestycje w środki trwałe (grunty, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy) muszą stanowić równowartość co najmniej 80% kwoty pomocy. 

W przypadku dzierżawy prywatna dzierżawa nie może stanowić więcej niż 50% areału, na podstawie którego nastąpi ocena wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Jeśli więc rolnik ma np. 1,5 ha, w biznesplanie założy, że zwiększy produkcję roślinną, nie może tego zrobić w oparciu jedynie o dzierżawę ziemi od sąsiada czy kogoś z rodziny. 

Trudno dzisiaj wyrokować, jaki rodzaj działalności przyczyni się do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 20%. Wydaje się, że postawienie na założenie plantacji borówki, malin, szparagów byłoby dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli w gospodarstwie są ręce do pracy. Trzeba jednak przed podjęciem takiej decyzji sprawdzić koszty założenia plantacji oraz znaleźć odbiorcę. Jeśli w biznesplanie zaplanuje się taki rodzaj produkcji, będzie trzeba robić wszystko, by osiągnąć zamierzony efekt. 

Agencja sprawdzi dochody

Dwuzawodowcy muszą mieć na uwadze, iż wsparcie jest przeznaczone dla osób, które prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. Dochody lub przychody z rolnictwa muszą więc stanowić co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub przychodów. 

Dochody z rolnictwa będą liczone na podstawie przeciętnego dochodu z hektara przeliczeniowego wskazanego przez GUS w obwieszczeniu z roku poprzedniego, czyli za 2017 r. (3399 zł/ha). Przychody zaś na podstawie kwoty stanowiącej równowartość w złotych wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Już na etapie składania wniosku trzeba będzie złożyć również m.in.:
  • zaświadczenie z gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskiwaniu dochodów z działu specjalnego produkcji rolnej albo ich braku,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskiwaniu dochodów z innej działalności niż rolnicza albo ich braku,
  • dokument potwierdzający wysokość przychodów innych niż z rolnictwa uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o ich braku.

Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów wyboru, które nie zmieniają się w stosunku do poprzedniego naboru. Aby wniosek zakwalifikował się do pomocy, trzeba uzyskać minimum 8 punktów. W decyzji o przyznaniu pomocy będą szczegółowo opisane wymagania wraz z konsekwencjami, jakie czekają rolnika w sytuacji ich niespełnienia. Działania, z tytułu których przyznano rolnikowi punkty, należy prowadzić co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

Na co wykorzystać premię? Może na przygotowywanie do sprzedaży i przetwarzanie...

Przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych obejmuje czynności lub zabiegi, które mają na celu przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny. Będą to np. czyszczenie płodów rolnych, sortowanie, odkażanie, usuwanie liści, woskowanie owoców, suszenie nasion itp. Premię można wykorzystać także na przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, pod warunkiem że produkt poddany przetwarzaniu nie straci charakteru produktu rolnego. Przykładem może być m.in. wytłaczanie soku z jabłek. W takim przypadku produkt finalny, czyli sok jabłkowy, jest produktem pierwszego stopnia przetworzenia, czyli w dalszym ciągu jest produktem rolnym. 

...A może skorzystać z dofinansowania ma wymianę eternitu?

Warto zaznaczyć, iż premia z „Restrukturyzacji małych gospodarstw” może być przeznaczona na wymianę eternitu na budynkach gospodarczych. W ramach przyznanej pomocy sfinansować można zakup np. blachy oraz robociznę (bez ujęcia prac wykonanych systemem gospodarczym). Jak wskazuje ARiMR, taka inwestycja finansowana z premii musi zostać zakończona nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W tym terminie powinny zakończyć się wszystkie prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub prawidłowej eksploatacji budynku (w przypadku zgłoszenia), a nie tylko te prace, które mają zostać sfinansowane z premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Inwestycja powinna być realizowana zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo budowlane. Wymiana eternitowych pokryć dachowych budynków gospodarczych jest inwestycją przyjazną środowisku. Taki wniosek, jeśli inwestycja przewiduje zakup nowego pokrycia, uzyskuje dodatkowe punkty.


Magdalena Szymańska
fot. Magdalena Szymańska

 

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody