Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolnicy mają dostać nowe dopłaty do świń. Czy wystarczą na pokrycie strat?

Rolnicy mają dostać nowe dopłaty do świń. Czy wystarczą na pokrycie strat?
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 15.06.2022r.

Rząd planuje uruchomienie nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym. Na jakie dopłaty mogą liczyć hodowcy?

Będzie nowa forma pomocy dla producentów świń. Rząd przygotował już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Pieniądze mają pochodzić z unijnej rezerwy kryzysowej. Polsce przypadło z tej puli ponad 44 mln euro, ale część tych środków resort rolnictwa w wykorzystał już na pomoc dla producentów jabłek. 

r e k l a m a

IERiGŻ: w 2022 roku producenci świń będą ponosić straty - ok. 95 gr/kg

W wyniku wojny w Ukrainie, koszty produkcji świń poszły mocno w górę. Zgodnie z analizami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przeciwieństwie do pozostałych kierunków produkcji zwierzęcej, produkcja świń jest niedochodowa, pomimo notowanego w 2022 r. wzrostu cen skupu świń.

Dlatego zdaniem ministerstwa rolnictwa, wprowadzenie nowej formy pomocy jest konieczne, ponieważ opłacalność chowu świń w Polsce jest uzależniona od cen pasz, dlatego wojna ma silne i długotrwałe konsekwencje dla rynku trzody poprzez podniesienie kosztów produkcji i dalsze ograniczenia pogłowia. Opłacalność produkcji spada, a rosną też ceny paliw i energii. IERiGŻ przewiduje, że w 2022 r. sytuacja producentów wieprzowiny (po roku 2021 r., w którym produkcja była niedochodowa) nadal będzie niekorzystna, a producenci świń nadal będą ponosić straty. Pomimo wzrostu cen żywca, przychody zapewnią pokrycie poniesionych kosztów w 87,2%. Strata producentów wieprzowiny w 2022 r. będzie wynosiła średnio ok. 95 zł/100 kg żywca.

Kto będzie mógł się ubiegać o dopłaty do świń? 

Dlatego ministerstwo rolnictwa proponuje w projekcie rozporządzenia przeznaczenie nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń utrzymujących lochy finansowanej z unijnych środków. Ma ona polegać na częściowej rekompensacie strat ponoszonych z tytułu wzrostu kosztów produkcji.

Pomoc ma trafić do producentów świń prowadzących produkcję w cyklu zamkniętym, czyli utrzymujących lochy. Gospodarstwa te są mniej elastyczne w zakresie reagowania i dostosowania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej, zwłaszcza na zmiany cen zbóż i cen skupu żywca. 

- W gospodarstwach produkujących wieprzowinę w cyklu zamkniętym decyzje o zaprzestaniu produkcji mają poważne długookresowe konsekwencje dla produkcji wieprzowiny, skutkują bowiem większym uzależnieniem rynku od importu zwierząt do dalszego tuczu, co w kontekście sytuacji kryzysowych, w tym obejmujących zakłócenia w handlu ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego na tym rynku. Gospodarstwa prowadzące produkcję w cyklu zamkniętym w dłuższym okresie czasu narażone są na większe ryzyko produkcyjne i ponoszenie wysokich kosztów utrzymania stada podstawowego niezależnie od koniunktury na rynku, a więc w przypadku takich gospodarstw istnieje większe prawdopodobieństwo trwałego wycofywania się z produkcji, co w konsekwencji rodzi poważne skutki dla zachowania krajowej produkcji świń - ocenia ministerstwo.

r e k l a m a

Ile będą wynosiły dopłaty do świń?

Dlatego MRiRW biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty proponuje przyznać pomoc w wysokości 80zł/szt. do świń urodzonych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. przy czym kwota wsparcia dla producenta będzie wynosiła nie więcej niż 160 tys. zł.

wk, fot. arch. 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a