Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Rolniku, pamiętaj o opłaceniu podatku rolnego!

Justyna Czupryniak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rolniku, pamiętaj o opłaceniu podatku rolnego!
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 14.03.2023r.

15 marca 2023 r. upłynie termin wpłacenia pierwszej raty podatku rolnego. W tym roku rolnicy zapłacą o ponad 30 zł więcej niż w roku ubiegłym. Dlaczego?

Jak gmina oblicza podatek? 

Podatek rolny w 2023 roku będzie wyższy o ponad 31 zł/ha, a wszystko za sprawą wysokich cen skupu żyta stanowiących podstawę jego obliczenia.  W tym roku średnia cena skupu żyta wynosi 74,05 za 1 kwintal. W związku z tym kwota poszczególnych podatków wyniesie: 

  • od gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 kwintala x 74,05 = 185,25 zł, 
  • od pozostałych gruntów rolnych – 5 kwintali x 74,05 = 370,25 zł.  

Przy czy, warto pamiętać, że gmina ma prawo do obniżenia średniej ceny skupu żyta, obniżając tym samym podatek dla rolnika.  

r e k l a m a

Kiedy można zapłacić podatek rolny? 

Istnieją cztery terminy składania opłat za podatek rolny w roku 2023, które można uiszczać w ratach: 

  • I termin – do 15 marca, 
  • II termin – do 15 maja, 
  • III termin – do 15 września, 
  • IV termin – do 15 listopada. 

Rolnicy powinni pamiętać, że jeśli nie otrzymają decyzji o konieczności dokonania płatności do daty upływu terminy, mają dodatkowe 14 dni na wpłacenie pieniędzy, a gmina nie ma możliwości skrócenia tego okresu. Ponadto, jeśli kwota całego podatku nie przekracza 100 zł, należy ją wpłacić w całości w pierwszym terminie po doręczeniu decyzji. 

W jaki sposób zapłacić podatek rolny? 

Istnieją trzy możliwości opłacenia podatku rolnego przez rolników, z których mogą skorzystać, czyli wpłata: 

  • w kasie gminy, 
  • przelewem na konto gminy, 
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). 

r e k l a m a

Kiedy rolnik nie musi płacić podatku? 

Podatek nie jest egzekwowany od rolnika w przypadku, gdy jest niższy niż 9,80 zł. W takiej sytuacji posiadacz gruntów nie otrzyma pisma informującego o konieczności uiszczenia opłaty.  

oprac. Justyna Czupryniak  

źródło: gov.pl 

Widziałeś już nasze video "Rolnicy bezsilni. „Przy tych kosztach trzeba likwidować gospodarstwa”"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a