Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Rusza sierpniowy nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo 2022

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Rusza sierpniowy nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo 2022
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 01.08.2022r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć wniosek w przeznaczonym do tego miejscu – informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jakie są zasady składania wniosków?

W roku 2022 wnioski do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r., należy składać w terminach:

r e k l a m a

 • 1–28 lutego 2022 roku – za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Wypłata środków jest przewidziana w terminie 1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
 • 1 –31 sierpnia 2022 r.- za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. (czyli właśnie obowiązujący nabór). Wypłata środków jest przewidziana w terminie 3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jakie są limity i terminy zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.?

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi 1 złoty do 1 litra zakupionego paliwa.

r e k l a m a

Limity z kolei wynoszą iloczyn stawki 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych we władaniu rolnika na dzień 1 lutego 2022 roku w oparciu o ewidencję gruntów i budynków

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba DJP (dużych jednostek przeliczeniowych bydła). Jako potwierdzenie liczebności stada niezbędny jest dokument, który wystawi biuro powiatowe ARiMR.

Kto może starać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje:

 • producentom rolnym, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym;
 • jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, zgodnie z przepisami o podatku rolnym, 
 • każdemu rolnikowi, który posiada grunty rolne oraz ma potwierdzenie zakupu oleju napędowego potwierdzone fakturami VAT.
Dodatkowo również:
 • kiedy mąż lub żona jako współwłaściciel gospodarstwa składa w urzędzie gminy wniosek. Jednak dany urząd przy rozliczaniu zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze powinien rozliczyć faktury wystawione na każdego ze współmałżonków. W przypadku małżeństwa nie jest wymagana pisemna zgoda na złożenie wniosku przez jedno z nich.
 • rolnikowi- współwłaścicielem gruntów rolnych, ale w tym przypadku musi on dołączyć do wniosku pisemną zgodę na to pozostałych współposiadaczy ziemi rolnej.

Nowe i większe limity na akcyzę, ale stawka bez zmian w 2022 roku

W porównaniu z 2021 roku, w 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Co prawda, wysokość zwrotu za litr oleju nie została podniesiona, ale zwiększyły się limity upoważniające do refundacji poniesionych kosztów, w wysokości:

 • z 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Podobnie jak w przypadku lutowego naboru, także przy sierpniowym naborze, przyznany zwrot powinien zostać wypłacony gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego?

 1. Zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym, czyli osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które są właścicielami gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, zgodnie z przepisami o podatku rolnym.
 2. Zatem o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze może ubiegać się każdy rolnik, który posiada grunty rolne oraz ma potwierdzenie zakupu oleju napędowego potwierdzone fakturami VAT.
 3. Jeżeli wniosek o zwrot akcyzy składa mąż lub żona jako współwłaściciel gospodarstwa, wówczas urząd gminy przy rozliczaniu zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze powinien rozliczyć faktury wystawione na każdego ze współmałżonków. W przypadku małżeństwa nie jest wymagana pisemna zgoda na złożenie wniosku przez jedno z nich.
 4. W sytuacji, gdy o dotacje do paliwa rolniczego ubiega się rolnik, który jest współwłaścicielem gruntów rolnych, wówczas musi dołączyć do wniosku pisemną zgodę na to pozostałych współposiadaczy ziemi rolnej.

Szczegóły są dostępne w artykule: Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2022 – stawki, terminy, wniosek

Szczegóły prawne: Zwrot podatku akcyzowego – MRIRW

Pobierz tutaj: WNIOSEK o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Fot. unsplash

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a