Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ruszył nabór wniosków na zalesienia i zadrzewianie w ARIMR

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ruszył nabór wniosków na zalesienia i zadrzewianie w ARIMR
Pieniądze i Prawo wiadomości
Data publikacji 03.06.2022r.

ARiMR informuje, że można już wnioskować o dotacje na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Jakie kwoty i na jakich zasadach można uzyskać? Dlaczego rola zalesień i zadrzewień śródpolnych jest taka ważna?

ARiMR przyjmuje wnioski na dotacje na zalesienia i za zadrzewienia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków (zarówno tradycyjnie - w formie papierowej i nowocześnie - elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus) o przyznanie wsparcia w ramach PROW 2014-2022 na:

  • zalesienie,
  • zadrzewienie.

Obecny nabór trwa w terminie 1 czerwca - 1 sierpnia 2022 roku.

Głównym celem dotacji na zalesienia i zadrzewienia śródpolne w ramach PROW 2014–2020 jest zachowanie bioróżnorodności obszarów rolnych. Zwiększanie ich powierzchni odmienia i jednocześnie pozwala zachować taki krajobraz, tym bardziej, że jest on miejscem życia wielu organizmów.

Obszary te pełnią także rolę bazy pokarmowej dla ptaków i owadów zapylających oraz innych zwierząt, a jednocześnie wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych.

Zadrzewienia śródpolne istotnie:

  • poprawiają retencję i jakość wód,
  • ograniczają skutki suszy,
  • zapobiegają erozji glebowej.

r e k l a m a

Na jakich zasadach można uzyskać dotację na zalesienie lub na zadrzewienia śródpolne?

Wspomnianą dotację na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m, mogą otrzymać rolnicy i samorządy terytorialne. Zadrzewienia są dopuszczalne także na gruntach ornych. W zależności od w zależności od nachylenia terenu można uzyskać od 10 892 do 13 664 zł/ha. Tak założone zadrzewnienia uprawniają do płatności bezpośrednich.

Szczególnie preferowane są nasadzenia dotyczące gatunków liściastych, które mają stanowić 90 proc. udziału.

Dużą zaletą dotacji jest także możliwość uzyskania wsparcia na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami przez zwierzynę.

Jak podaje Agencja wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane rolnikowi do gruntów:

  • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jako grunty rolne;
  • stanowiących grunty orne;
  • tworzących jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;
  • na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia.

Gdzie uzyskać informację i składać wnioski o dotację?

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie lub wsparcia na zadrzewienie należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika albo poprzez platformę eWniosekPlus. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie ARiMR -> Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. unsplash

Widziałeś już nasze video "Krzysztof Tołwiński: Budżet na rolnictwo kulą u nogi rolników"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a