Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Sprzedaż nieruchomości rolnej osobie, która nie jest rolnikiem. Jak wygląda procedura?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Sprzedaż nieruchomości rolnej osobie, która nie jest rolnikiem. Jak wygląda procedura?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 04.05.2022r.

Chciałbym sprzedać 1,3 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym nieruchomości rolnej. Mam kupca, który nie jest rolnikiem indywidualnym. Słyszałem, że mogę wystąpić do KOWR o zgodę, ale muszę zamieścić ogłoszenie na e-platformie. Jak działa owa platforma?

Czy niezbędna jest zgoda dyrektora KOWR?

Według ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabycie nieruchomości rolnej przez osoby fizyczne niebędące rolnikami indywidualnymi może nastąpić za zgodą dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej, jeżeli:

 • wykaże, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotowi innemu niż rolnik indywidualny, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej,

 • nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,

 • w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Gdzie umieszcza się ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości rolnej?

Ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz odpowiedzi na ogłoszenia o nieruchomości rolnej zamieszcza się na stronie internetowej erolnik.gov.pl. Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie konta użytkownika Portalu eRolnik. Osoba fizyczna tworzy je, wykorzystując do tego profil zaufany.

Ogłoszenie o nieruchomości rolnej zawiera co najmniej:

 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków oraz numeru księgi wieczystej,

 • opis budynków i innych składników majątkowych wchodzących w skład sprzedawanej nieruchomości rolnej,

 • informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy,

 • w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 • cenę nieruchomości rolnej,

 • termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia zamieszczenia go w systemie teleinformatycznym.

Uważa się, że warunek dotyczący wykazania, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej podmiotowi innemu niż rolnik indywidualny, został spełniony, jeżeli żaden rolnik indywidualny nie złożył odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej zamieszczone w systemie teleinformatycznym przez zbywcę nieruchomości rolnej albo przez oddział terenowy KOWR.

Jaka cena?

r e k l a m a

Wymaga się też, aby podana w ogłoszeniu cena nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie przewyższała o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych dla danej klasy bonitacyjnej gruntu w danym województwie za kwartał poprzedzający dzień podania średniej ceny gruntów rolnych przez GUS, chyba że sprzedający dysponuje operatem szacunkowym, z którego wynika to przewyższenie.

Sprzedający nieruchomość rolną, który daje ogłoszenie bez zamiaru zawarcia umowy sprzedaży, jest obowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł:

 • podmiot, który złożył odpowiedź na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, przez to, że liczył na zawarcie tej umowy, jeżeli odpowiedź ta spełniała określone w przepisach warunki,

 • KOWR w związku z czynnościami związanymi z zamieszczonym ogłoszeniem o nieruchomości rolnej i odpowiedzią na to ogłoszenie.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Szymańska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody