Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Tarcza antykryzysowa – czy o to chodziło rolnikom?

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Tarcza antykryzysowa – czy o to chodziło rolnikom?
Pieniądze i Prawo pieniądze dla rolnika
Data publikacji 14.04.2020r.

Resort rolnictwa zaprezentował rozwiązania, jakie przygotował rząd w ramach tzw. tarczy antykryzysowej dla rolników. Jasne wydają się rozwiązania dotyczące KRUS. Z pozostałymi jest już gorzej, ponieważ rolnicy zostali wrzuceni do jednego worka z przedsiębiorcami. Z jednej strony to dobrze, z drugiej jednak w szczegółowych rozwiązaniach powinna być zwrócona uwaga na specyfikę funkcjonowania gospodarstw rolnych, która jest inna od działalności zwykłego przedsiębiorstwa.

r e k l a m a

Rolnik na zasiłku opiekuńczym

Rolnicy oraz domownicy będą mogli, tak jak inni rodzice, skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dzieci w wieku do ukończenia 8 lat oraz dzieci niepełnosprawne do ukończenia 18 lat. Zasiłek należy się także w sytuacji osobistej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenia z KRUS

Zasiłek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni, aczkolwiek Rada Ministrów może, w celu Przeciwdziałania COVID-19, wydłużyć ten okres. Świadczenie opiekuńcze jest finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS. Za każdy dzień wyniesie ono 1/30 kwoty emerytury podstawowej, czyli 32,41 zł (972,40 zł/30 dni).
KRUS opłaci także składki emerytalno-rentowe wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem w Kasie za drugi kwartał 2020 roku. Ten mechanizm zostanie uruchomiony automatycznie, co oznacza, że rolnicy nie muszą o to wnioskować. Dodatkowo jeśli rolnikom lub domownikom w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po jego odwołaniu) kończy się ważność orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji, będzie ono ważne jeszcze przez kolejne 3 miesiące.

Rozwiązania dla pracowników i samozatrudnionych

Tarcza przewiduje wiele rozwiązań dotyczących rolników lub przedsiębiorców, w tym spółek i spółdzielni rolników, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym lub zatrudnianych przez nich pracowników w kwestii ZUS. I tak: jeśli rolnik zatrudnia pracownika na umowę o pracę, państwo zapłaci za tego pracownika za marzec, kwiecień i maj składki do ZUS. Z tego zwolnienia może skorzystać także rolnik, który prowadzi firmę jako samozatrudniony, gdy osiąga przychód do 15 681 zł. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek do ZUS trzeba przekazać do 30 czerwca 2020 roku.

Ułatwienia dotyczą także sytuacji, w której przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek na ZUS za okres od stycznia br. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty (nie będzie ono obciążone żadnymi opłatami) trzeba złożyć do ZUS teraz bądź w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia lub epidemii.

Z dofinansowania zatrudnienia w okresie przestoju trudno będzie skorzystać rolnikom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność rolniczą, ponieważ nie mogą oni sobie pozwolić na przestój, gdy produkcja jest w toku, a prace polowe w pełni. Podobnie jest z przepisami dotyczącymi uelastycznienia czasu pracy.

Rolnicy i przedsiębiorcy rolni będą mogli za to skorzystać z ułatwień dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Rozwiązania mają umożliwić przedłużenie pobytu cudzoziemców i, co bardzo ważne, ich legalne zatrudnienie mimo upływu ważności odpowiednich dokumentów lub niemożności złożenia odpowiednich wniosków z powodów związanych z epidemią. Dotyczą one w szczególności pomocników rolnika pracujących na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach. Terminy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, o przedłużenie wizy oraz o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego ulegają przedłużeniu do upływu 30. Dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Wydłużono również okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową. Jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem, okresy te zostaną przedłużone do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ponadto jeżeli cudzoziemcowi upływa termin okresu, jaki został wskazany w oświadczeniu, może on wykonywać pracę w nim określoną nadal na rzecz podmiotu, który złożył to oświadczenie, bez zezwolenia na pracę. Może to robić aż do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia lub epidemii.

Płatności podatków i rat kredytowych

r e k l a m a

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienia oraz przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, ale nie dotyczy to podatku rolnego. Uwzględnia także możliwość przedłużenia spłaty udzielonych przez banki kredytów obrotowych, jednak szczegółów tego rozwiązania nie podano.

W tarczy zapisano, iż bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.  Nie ma tutaj jasnej wskazówki, czy dotyczy to też rolników, aczkolwiek jeśli rolnik prowadzi obrót gospodarczy, powinien być traktowany jak przedsiębiorca. Zmiana warunków jest możliwa dla kredytów udzielonych przed 8 marca 2020 roku oraz, gdy jest to uzasadnione oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną nie wcześniej niż 30 września 2019 roku. Rozwiązania te będą mogły być stosowane także do pożyczek. W każdym przypadku modyfikacja warunków finansowania będzie przedmiotem uzgodnienia między bankiem a kredytobiorcą. Przy czym nie może ono prowadzić do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy. Banki będą miały tutaj swobodę działania, niezależnie od wymagań regulacyjnych prawa bankowego.

Tarcza antykryzysowa przewiduje dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej pomoc na ratowanie, a następnie pomoc na restrukturyzację. Tego rodzaju pomocy nie podano w rozwiązaniach proponowanych dla rolników.

Kontrola cen i marż

Tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych również w stosunku do towarów rolno-spożywczych. Ma to kontrolować Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a za stosowanie wyższych cen lub marż wymierzać kary pieniężne.

Przedsiębiorca, który dopuści się wielokrotnego naruszenia ustalonych maksimów, zostanie ukarany przez UOKiK grzywną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

W pakiecie skierowanym do rolników znalazły się także zapisy, które pozwalają na elastyczne podejście do wielu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych. Wymienia się tutaj na przykład terminy zasiedzenia, przedawnienia.

Magdalena Szymańska
Fot. Pixabay

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Jak wzmocnić odporność w czasie pandemii COVID-19?

Jak wzmocnić odporność w czasie pandemii COVID-19?

Płacisz tylko

19,90 zł

Cena regularna 24,90 zł

SPRAWDŹ

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody