Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a pomoc de minimis

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a pomoc de minimis
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 16.11.2022r.

Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym jest wliczana do pomocy de mininis w rolnictwie, czy są inne zasady jej udzielania w aspekcie pomocy publicznej?

Czy ulga inwestycyjna stanowi pomoc de minimis?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym nie jest pomocą de minimis w rolnictwie i nie jest wliczana do kwoty maksymalnej trzyletniej pomocy 20 tys. euro dla gospodarstwa rolnego.

r e k l a m a

Czy ulga inwestycyjna stanowi formę pomocy?

Według art. 13f ustawy o podatku rolnym, ulga inwestycyjna stanowi pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Rozporządzenie to uznaje niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Czubak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a