r e k l a m a

Partner serwisu

Umowa o pomocy przy zbiorach nie jest zatrudnieniem

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 06.06.2018r.

Mam pytanie o umowę o pomocy przy zbiorach zawartą z pomocnikiem rolnika. Jakie są obowiązki pomocnika rolnika, na jaki okres należy ją podpisać i co powinno się w niej znajdować? Czy osoba taka sama ubezpiecza się w KRUS, czy rolnik powinien to zrobić? Czy dochody z takiej umowy są opodatkowane?

r e k l a m a

Umowa o pomocy przy zbiorach tylko przez 180 dni w roku

Kwestie te reguluje Ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

W umowie o pomocy przy zbiorach określa się zakres czynności wykonywanych na podstawie tej umowy oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. Wykonywanie czynności na podstawie takiej umowy nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy. Umowę taką zawiera się na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Co ważne dlatego, że umowę jako pomocnik można świadczyć jedynie przez 180 dni w roku kalendarzowym, pomocnik przed zawarciem takiej umowy składa oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie pracował na podobnym kontrakcie u innych rolników.

Każdej ze stron umowy o pomocy przy zbiorach przysługuje prawo wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Obowiązki rolnika i pomocnika

r e k l a m a

Rolnik jest obowiązany do zapewnienia pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pomocy. Art. 91e ustawy wskazuje natomiast, że pomocnik rolnika jest obowiązany do osobistego świadczenia pomocy. Według art. 91f ustawy, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umowy o pomocy przy zbiorach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  • Pomocnik przy zbiorach może pracować jedynie przy warzywach, owocach, chmielu, tytoniu, ziołach i roślinach zielarskich

Rolnik zgłasza pomocnika do ubezpieczenia


W świetle przepisów ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika, którzy:
  • posiadają obywatelstwo polskie lub
  • są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Pod pojęciem pomocnika rolnika – rozumie się osobę pełnoletnią, z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach. Objęcie ubezpieczeniem pomocnika rolnika następuje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach, jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, a w przypadku gdy ta umowa nie określa tego dnia – od dnia zawarcia tej umowy.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody