Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

W jakich sytuacjach nabycie gruntów rolnych jest nieważne?

Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 11.02.2020r.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje również sankcje. Rolnik pyta czy takowe mu grożą w sytuacji, gdy nabywca nie prowadzi działalności rolniczej na gruntach nabytych, sprzeda ziemie i nie powiadomi KOWR.

r e k l a m a

Mam pytanie o sankcje związane z niewypełnianiem postanowień ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi mi o sytuację, w której nabywca nie prowadzi działalności rolniczej na nabytych gruntach, sprzeda tę ziemię, nie zawiadamiając KOWR o prawie pierwokupu. Odpowiada prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń.

Kiedy transakcja jest nieważna?

Artykuł 9 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.) wskazuje, że nabycie własności nieruchomości rolnej, udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, użytkowania wieczystego oraz nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne. W szczególności nieważne jest:

 • dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu,
 • zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty.

KOWR stroną

r e k l a m a


Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, oprócz osób mających w tym interes prawny, może wystąpić KOWR.

Dodatkowo u.k.u.r. wskazuje sytuacje, w których KOWR może wystąpić do sądu o nabycie własności nieruchomości za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ma takie prawo, gdy nabywca nieruchomości rolnej:
 • w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1 (5 lat od nabycia gruntów):
  • – nie podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej – osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna,
  • – oddał w posiadanie nabytą nieruchomość rolną bez zgody KOWR,
  • – nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. B.

Nabywca nie wywiązuje się ze zobowiązań

Wymieniony wyżej przepis (art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. B) uwzględnia kilka sytuacji.
 • Po pierwsze, jeśli do transakcji doszło dzięki zgodzie Dyrektora Generalnego KOWR i nabywca nieruchomości rolnej nie wykonuje zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na kupionych gruntach.
 • Po drugie, gdy grunty były kupione przez osobę fizyczną zamierzającą utworzyć gospodarstwo rodzinne i ta osoba nie wypełnia zobowiązania do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
Wymienia się także tutaj obowiązek rozpoczęcia albo niezrealizowania inwestycji w terminach wskazanych w art. 2a ust. 4 pkt 5 lit. b oraz c ustawy.


prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody