Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wkrótce ruszy nabór wniosków dla plantatorów chmielu na wymianę tyczek do chmielu

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wkrótce ruszy nabór wniosków dla plantatorów chmielu na wymianę tyczek do chmielu
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 20.01.2023r.

Już niebawem, w okresie od 15 lutego do 31 marca 2023 r., będzie odbywał się kolejny nabór wniosków o wsparcie finansowe na inwestycje w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że niebawem wystartuje kolejny nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu. Wnioski będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 15 lutego do 31 marca 2023 r.

r e k l a m a

Warunki przyznania wsparcia na wymianę słupów na plantacji chmielu

Wsparcie na inwestycje w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na takie, które będą mniej uciążliwe dla zdrowia i środowiska, może być udzielone:

 • osobie fizycznej,
 • osobie prawnej,
 • jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Wnioskodawca musi zajmować się produkcją chmielu na terytorium Polski, mieć nadany numer identyfikacyjny i być pełnoletnia (warunek ten dotyczy osób fizycznych).

Numer identyfikacyjny producenta rolnego jest konieczny dla złożenia wniosku

Zwrócono uwagę, że celem złożenia wniosku należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR.

Aby go otrzymać, odpowiedni wniosek o nadanie takiegoż numeru można zgłosić u kierownika biura powiatowego ARiMR poprzez złożenie wniosku osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Formularze z wnioskiem o nadanie numeru są dostępne w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

r e k l a m a

Na jakie kwoty wsparcia do wymiany słupów chmielowych można liczyć?

Poziom udzielonego wsparcia, przyznanego na maksymalnie 5 lat, wynosi nie więcej niż:

 • 102 217,5 zł/ ha – jeśli o dofinansowanie stara się młody rolnik (tj. do 40 lat włącznie).
  Suma to obejmuje 70% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem; podwyższona stawka dotyczy wnioskodawców urodzonych po 31 grudnia 1981 r., jeśli wniosek zostanie złożonych w 2022 r. albo urodzonych po 31 grudnia 1982 r., jeśli wniosek będzie złożony w 2023 r.
 • 73 012,5 zł/ ha – jeśli o dofinansowanie stara się rolnik po 40 roku życia lub osoba prawna. Suma to obejmuje 50% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem).
 • 117 661,6 zł/ ha – jeśli o dofinansowanie stara się młody rolnik tj. do 40 lat włącznie.
  Suma to obejmuje 70% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem; podwyższona stawka dotyczy wnioskodawców urodzonych po 31 grudnia 1981 r., jeśli wniosek zostanie złożonych w 2022 r. albo urodzonych po 31 grudnia 1982 r., jeśli wniosek będzie złożony w 2023 r.
 • 84 044,0 zł/ ha – jeśli o dofinansowanie stara się osoba po 40 roku życia lub osoba prawna. Suma to obejmuje 50% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. arch.red. (K.Janisławski)

Widziałeś już nasze video "Rolnikowi za sprzedaż krowy po wycieleniu grożą 3 lata więzienia. Co jeszcze w nowym TPR?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a