Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Wkrótce ruszy pomoc dla producentów chmielu. Dopłaty do 8 tys. złotych do ha

Wkrótce ruszy pomoc dla producentów chmielu. Dopłaty do 8 tys. złotych do ha
Pieniądze i Prawo
Data publikacji 13.06.2022r.

W Polsce spada produkcja chmielu oraz jego ceny skupu. Rząd przygotowuje pakiet pomocy dla producentów chmielu. Stawka dopłaty do hektara wyniesie od 8 tys. do 4 tys. zł. Na czym ma polegać wsparcie wypłacane przez ARiMR?

Producenci chmielu wkrótce otrzymają pomoc z ARiMR

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma ono polegać możliwości udzieleniu wsparcia przez ARiMR dla rolników uprawiających chmiel. 

Zapaść na rynku chmielu

r e k l a m a

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021–2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20% niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach. Przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40%. Jednocześnie ceny skupu chmielu w tym okresie spadły średnio o 10%.

Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym wzroście produkcji chmielu.

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie dla producentów chmielu

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych:

  • którzy uprawiali chmiel w latach 2020–2021;
  • którym w 2020 r. lub 2021 r. została przyzna płatność związana z produkcją do chmielu;
  • którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020–2021.

Jaki będą stawki pomocy dla producentów chmielu?

r e k l a m a

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:

  • 8 027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021;
  • 6 421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021;
  • 4 013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021.

UOKiK wziął pod lupę sytuację na rynku chmielu

Sprawą sytuacji na rynku chmielu interesował się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  W odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Szulowskiego w tej sprawie resort rolnictwa poinformował, że UOKiK na początku 2021 r. przeprowadził analizę sytuacji na rynku chmielu z której wynikało, że zaistniałe wówczas okoliczności o charakterze globalnym uzasadniały trudną sytuację na rynku chmielu.

–​ Należały do nich m.in. nadprodukcja chmielu w 2019 r. oraz globalne ograniczenia związane z wirusem SARSCoV-2, które przyczyniły się do spadku konsumpcji piwa. W efekcie, wystąpiły problemy związane ze zbytem krajowego surowca – uważa Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa .

Ponadto z kolejnej odpowiedzi UOKiK skierowanej do MRiRW wynika, że uczestnicy rynku nie przekazali dodatkowych dokumentów (w odpowiedzi na prośbę UOKiK), które dawałyby podstawy do podjęcia przez Urząd dalszych działań na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

wk
​fot. Katarzyna Wójcik/WiOM 

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a