Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wnioski o pomoc suszową do końca października

Wnioski o pomoc suszową do końca października
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 13.10.2018r.

Tylko do środy, 31 października 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc suszową. Jednak wielu gospodarzy wciąż jeszcze nie otrzymało protokołów od komisji szacujących szkody.

Co musi zawierać wniosek o pomoc suszową?

Wnioski o wsparcie dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę należy składać do biur powiatowych ARiMR. O taką pomoc mogą ubiegać się gospodarstwa, które poniosły straty  w uprawach rolnych wynoszące 30% danej uprawy. Do wniosku o dotację należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały z adnotacją wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód.

r e k l a m a

Jeżeli szkody wywołane przez suszę będą wynosić powyżej 30% w danej uprawie, ale mniej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, wówczas pomoc będzie udzielana w formule de minimis. Oznacza to, że rolnik dodatkowo do wniosku musi dołączyć także zaświadczenie na temat otrzymanej do tej pory pomocy de minimis. Wysokość dotacji będzie uzależniona od wysokości strat.  • 200 tys.  gospodarstw rolnych złożyło do ARiMR wnioski o pomoc suszową

Wysokość pomocy suszowej uzależniona od wielkości strat i ubezpieczenia

Jeśli rolnik poniósł co najmniej 70% strat w danej uprawie, wówczas otrzyma dotację w wysokości 1 tys. zł do 1 ha, o ile miał ubezpieczoną minimum połowę powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Jeżeli gospodarz nie posiadał takiej polisy, wówczas otrzyma tylko połowę pomocy do hektara.

r e k l a m a

Z kolei dla gospodarstw, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, ARiMR wypłaci 500 zł dotacji do 1 ha powierzchni upraw. O ile oczywiście gospodarstwo posiadało polisę ubezpieczeniową na co najmniej połowę gruntów ornych. Jeśli takiego ubezpieczenia nie miało, wówczas pomoc wyniesie 250 zł do ha.

Wpłynęło już 200 tys. wniosków o pomoc

Z informacji podanych przez ARiMR wynika, że do 15 października 2018 r. do tej instytucji wpłynęło niemal 200 tys. wniosków od rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Wnioskują oni o pomoc w wysokości 1,17 mld złotych. Do połowy października ARiMR wydała ok. 56 tys. decyzji przyznających pomoc gospodarstwom w wysokości prawie 340 mln złotych.

Warto dodać, że rząd na pomoc suszową zarezerwował 1,5 mld złotych, więc może się okazać, że będą to zbyt małe środki w stosunku do wniosków złożonych przez rolników.

Paweł Mikos

Widziałeś już nasze video "Czy rolnikowi opłaca się pompa ciepła z fotowoltaiką?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a