Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wyższe limity dopłat do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolniczej

Magdalena Szymańska
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wyższe limity dopłat do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi rolniczej
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 08.08.2022r.

Agencja udostępniła 25 lipca bankom dodatkowy limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk). Po zwiększeniu łączny limit środków na dopłaty do tych kredytów wynosi 9 mln zł.

Kto może wystąpić o kredyt na zakup użytków rolnych przez młodych rolników linii MRcsk?

O kredyt z linii MRcsk może wystąpić osoba fizyczna, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o kredyt, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub podatku od działów specjalnych produkcji rolnej do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło więcej niż 24 miesiące. Tak więc młodzi rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo i opłacają podatek rolny dłużej, niż 2 lata, nie mogą skorzystać z tej formy wsparcia na powiększenie gospodarstwa.

r e k l a m a

Na co można przeznaczyć otrzymane środki w ramach kredytu?

Kredytem nie można sfinansować zakupu gurtów rolnych, które kupiono przy wsparciu ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat. Ponadto można nim sfinansować jedynie tę część wartości nieruchomości, która nie przewyższa średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt. Obecnie Agencja stosuje ceny z IV kwartału br.

Które banki udzielają tego rodzaju świadczenia kredytowe?

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości i SGB-Banku, a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a