Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wzrosną dotacje dla rolników na płyty obornikowe i aplikatory gnojowicy. O ile?

Justyna Czupryniak
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wzrosną dotacje dla rolników na płyty obornikowe i aplikatory gnojowicy. O ile?
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 06.10.2022r.

Będzie więcej pieniędzy dla rolników, którzy złożyli wnioski o dotacje z programu pomocy na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami. Wnioskodawcy, których prośby nie były jeszcze rozpatrywane będą mogli poprawić wnioski, podwyższając kwotę pomocy, o którą dotychczas się ubiegali.

Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafiło rozporządzenie dotyczące wprowadzenia zmian w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wsparcia finansowego na działania związane z "Inwestycjami mającymi na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych", które stanowią część poddziałania PROW "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych".

r e k l a m a

Na jakich zasadach będą udzielane dotacje na płyty obornikowe?

Wypłata dofinansowania w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych będzie wypłacana, jeśli wnioskodawca zdecyduje się w gospodarstwie na inwestycje typu:

  • doposażenie w zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek,
  • zakup urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych,
  • przebudowa starych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych,
  • zakup nowych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę.

Wsparcie finansowe w formie standardowych stawek jednostkowych otrzymają rolnicy, którzy zdecydują się na budowę:

  • zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę,
  • płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych.

Rolnicy otrzymają do 150 tys. dotacji na zbiorniki na gnojowicę czy płyty obornikowe!

Dotychczasowy limit wypłacanego wsparcia dla jednego wnioskodawcy i na jedno gospodarstwo wynosił 100 tys. zł. Po wprowadzeniu zmian i podwyższeniu kwoty pomocy oraz wprowadzeniu standardowych stawek jednostkowych na budowę:

  • zbiorników na gnojówkę i gnojowicę,
  • płyt do przechowywania obornika,

maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 150 tys. zł. Zmiany te zostały wprowadzone w nowej wersji PROW 2014-2020 przez MRiRW, która 14 czerwca 2022 r. przekazała ją do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia.

r e k l a m a

Ile pieniędzy otrzymają rolnicy na budowę?

Z informacji przedstawionych w rozporządzeniu wynika, że stawka jednostkowa za budowę poszczególnych płyt i zbiorników jest uzależniona od ich wielkości i wynosi kolejno:

1. za budowę 1 m² płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni:

a) do 100 m² – 575 zł,

b) powyżej 100 m² – 465 zł;

2. za budowę 1 m³ zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

a) do 50 m³ – 1280 zł,

b) powyżej 50 m³ do 100 m³ – 930 zł,

c) powyżej 100 m³ – 690 zł;

3. za budowę 1 m³ otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

a) do 50 m³ – 980 zł,

b) powyżej 50 m³ do 100 m³ – 670 zł,

c) powyżej 100 m³ – 575 zł;

4. za budowę 1 m³ zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej:

a) do 500 m³ – 655 zł,

b) powyżej 500 m³ do 1000 m³ – 335 zł,

c) powyżej 1000 m³ – 195 zł;

5. za budowę 1 m³ zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej:

a) do 500 m³ – 465 zł,

b) powyżej 500 m³ do 1000 m³ – 275 zł,

c) powyżej 1000 m³ – 165 zł.

Rolnicy będą mogli poprawić wnioski o wparcie z ochrony wód przed azotanami

Ostatni nabór wniosków w ramach programu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" objętego PROW 2014–2020 trwał od 10.12.2021 - 07.02.2022 r. Ze względu na możliwe niezakończenie wszystkich postępowań i wypłat związanych z przyznaniem pomocy do dnia rozpoczęcia realizacji podjętych działań rolnicy będą mogli poprawić wnioski, m.in. podwyższając kwotę pomocy, o którą się ubiegają.

oprac. Justyna Czupryniak

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a