Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wzrosną dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych

wk
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wzrosną dotacje na Modernizację gospodarstw rolnych
Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 06.07.2022r.

Ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych rolnicy rzadziej ubiegali się o dotacje PROW. Dlatego wkrótce mają zostać zwiększone maksymalne kwoty dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych. Ile rolnik będzie mógł otrzymać z ARiMR wsparcia na budowę czy remont budynków i na maszyny rolnicze?

Czy unijne dotacje na rolnictwo są zagrożone?

Jak do tej pory w ramach dotacji PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na polskie rolnictwo zostało przeznaczone ok. 48 mld złotych. Czy pozostała część funduszy na rozój rolnictwa jest zagrożona czy uda się ja w całości zagospodarować? O taką ewentualność dopytywali się przedstawiciele Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas spotkania w resorcie rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi przekonuje, że dotacje unijne nie są zagrożone.

Weddług danych z końca maja 2022 r. w ramach dotacji PROW:

  • zatwierdzono około 6,6 miliona wniosków o pomoc, złożonych przez rolników oraz przedsiębiorców i samorządy lokalne z obszarów wiejskich na łączną kwotę 61,5 miliarda zł,
  • zrealizowano płatności dla ponad 1 mln 243 tys. beneficjentów na kwotę 47,6 miliarda zł.

Warto wyjaśnić, że tempo wydatkowania środków w ramach PROW 2014-2020 podlega ocenie ze strony Komisji Europejskiej zgodnie z tzw. zasadą N+3. W praktyce oznacza to, że wszystkie środki z PROW przyznane w danym roku powinny znaleźć pokrycie w przelaniu dotacji przez ARiMR na konto rolnika do końca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy dany wkład.

Z danych na koniec 2021 roku wynika, że rozliczenie alokacji dotacji unijnych na rolnictwo z 2018 roku wykonano z nadwyżką ok. 610 mln euro. Z kolei dane z 26 maja 2022 r. wskazują, że w przypadku dotacji przyznanych w 2019 roku alokacja została spełniona z nadwyżką ok. 38 mln euro. 

r e k l a m a

Co się zmieni w przyznawaniu dotacji na Modernizację gospodarstw rolnych?

Ale resort zamierza także dokonać zmian w udzielaniu dofinansowania na rozwój gospodarstw. Te mają dotyczyć m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które przez lata było jednym z najczęściej wybieranych działań przez rolników, ale w ostatnim czasie jej popularność znacznie spadła. Ma to wynikać w dużym stopniu ze znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych oraz zakupu maszyn rolnizcych. 

Wyższe limity pomocy w ramach dotacji na „Modernizację gospodarstw rolnych”, mają wynosić:

  • 1 mln złotych – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a (rozwój produkcji prosiąt),
  • 600 tys. złotych – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d. 

Tradycyjnie już, niższy będzie ten limit, jeżeli wsparcie przyznane przez ARiMR nie zostanie przeznaczone bezpośrednio na budową, modernizację lub adaptację budynków na budynki inwentarskie lub na budową czy modernizację magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca. Wówczas maksymalna kwota dotacji wyniesie do 250 tys. złotych, co w praktyce oznacza, że tyle maksymalnie będzie można otrzymać wsparcia na zakup maszyn rolniczych. 

– Podniesienie wysokości pomocy zapewni realny wkład tego instrumentu wsparcia w dofinansowane inwestycje, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Pozwoli to beneficjentom na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności ograniczania zakresu operacji, przez co częściowo zapobiegnie rezygnacjom z realizacji operacji – przekonuje resort rolnictwa w piśmie do Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Kiedy zmiany w dotacjach PROW wejdą w życie? 

Jeszcze dokładnie nie wiadomo, kiedy te propozycje zostaną wdrożone. Jak na razie trwają prace legislacyjne w ramach rządu, ale takie zmiany muszą być także zaakceptowane przez Komisję Europejską. 

wk

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a