Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Wzrosną emerytury i renty rolnicze. Symbolicznie

Paweł Mikos
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Wzrosną emerytury i renty rolnicze. Symbolicznie
Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 01.03.2018r.

Od 1 marca emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone. Jednak będzie to dość symboliczna podwyżka o wskaźnik waloryzacji.  Jakie będą emerytury rolnicze po waloryzacji?

Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2018 r., które wypłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1 marca 2018 r.  zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji. A ten wynosi 102,98%, co w praktyce oznacza wzrost świadczeń jedynie o 2,98%. 

Ile będzie wynosić minimalna emerytura rolnicza po waloryzacji?

Prezes KRUS ogłosił, że podstawowa emerytura rolnicze od 1 marca wyniesie 912,86 zł. Na tej podstawie będą obliczana kwota każdego świadczenia.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli w wyniku waloryzacji świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, to z urzędu zostanie ona wyrównana do wartości minimalnej emerytury pracowniczej, czyli od 1 marca do kwoty 1029,80 zł. 

Kto nie może liczyć na wyrównanie emerytury?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zastrzega, że niestety na wyrówna kwoty najniższej emerytury pracowniczej nie mogą liczyć m.in.:

 • rolnicy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę rolniczą;
 • rolnicy, którym wypłacanie emerytury została zawieszone ze względu na prowadzenie działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia;
 • emeryci lub renciści, którzy pobierają jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS, o ile suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej, czyli 1029,80 zł;
 • emeryci lub renciści, którzy pobierają świadczenie w wysokości pro-rata.

Ile emeryt lub rencista będzie mógł więcej dorobić bez utraty świadczenia?

Od 1 marca 2018 r. zmieniły się także wysokość dodatkowych przychodów dla emerytów i rencistów, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Wynika to ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w IV kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł.

Jeżeli rolnik ma ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnął powszechny wiek emerytalny, wówczas może uzyskiwać dodatkowy dochód bez ograniczeń,  a jego świadczenie nie zostanie ani zmniejszone, ani zawieszone.

Jeśli jednak rolnik ma przyznane prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, wcześniejszej emerytury rolniczej lub okresowej emerytury rolniczej, to wówczas musi pamiętać o progach dodatkowego przychodu.

Od marca w takiej sytuacji będzie mógł „dorobić” sobie do 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli do 3161,70 złotych. Jeżeli dodatkowe przychody nie przekroczą tej kwoty, wówczas świadczenie w ogóle nie zostanie zmniejszone.

Jeśli jednak zarobi on miesięcznie więcej niż 5871,70 zł brutto, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas wypłacanie mu emerytury lub renty zostanie zawieszone.

Osiągnięcie przez takiego rencistę lub emeryta przychodu między kwotą 3161,70 zł, a 5871,70 zł będzie skutkowała zmniejszeniem wypłacanego przez KRUS świadczenia maksymalnie o kwotę 582,38 zł, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495,06 zł. 

Ile będą wynosić inne świadczenia, w tym renta socjalna, renta rodzinna czy dodatek pielęgnacyjny?

KRUS określił, że od 1 marca 2018 r. wysokość renty socjalnej wyniesie 865,03 zł.
Z kolei łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej może wynieść maksymalnie do 2059,60 zł.

Od 1 marca 2018 r. zostaną powiększone, ze względu na waloryzację, również inne dodatki i świadczenia, o które mogą ubiegać się emeryci i renciści. KRUS określił, że będą one wynosić:

 • dodatek pielęgnacyjny – 215,84 zł;
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 323,76 zł;
 • dodatek kombatancki – 215,84 zł;
 • dodatek za tajne nauczanie – 215,84 zł;
 • dodatek kompensacyjny – 32,38 zł;
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 405,67 zł;
 • ryczałt energetyczny – 168,71 zł;
 • świadczenie przysługujące byłym żołnierzom górnikom – do 215,84 zł;
 • świadczenie przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – do 215,84 zł.

Jak podaje KRUS, zmianie nie ulegnie kwota następujących zasiłków:

 • zasiłku pogrzebowego – 4000 zł;
 • zasiłku chorobowego – 10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni;
 • zasiłku macierzyńskiego – 1000 zł miesięcznie.

Podatek do emerytury i renty

Należy pamiętać, że od świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego można znaleźć na stronie KRUS: Waloryzacja emerytur i rent

Paweł Mikos,

Fot. Pixabay

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: Jak działa Lalunia, czyli ciągnik z silnikiem od autobusu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a