r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Zasiedzenie gruntów rolnych zamiast postępowania spadkowego

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 05.12.2017r.

Od ponad 30 lat prowadzę gospodarstwo rolne taty. Rodzeństwo nie wnosiło żadnych roszczeń. W księdze wieczystej jest nadal wpisany tata, który zmarł w 1982 r. Zastanawiam się, co powinnam zrobić, aby zostać wpisana jako właściciel. Czy mogę przeprowadzić postępowanie spadkowe?

r e k l a m a

Może Pani wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku, ale być może lepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie z wnioskiem o nabycie własności w drodze zasiedzenia. W przypadku śmierci spadkodawcy w 1982 r. spadkobierca mógł dziedziczyć gospodarstwo rolne wtedy, gdy na dzień otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy:
  1. odpowiadał warunkom wymaganym dla nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności albo
  2. był małoletni bądź też pobierał naukę zawodu lub uczęszczał do szkół, albo
  3. był trwale niezdolny do pracy.

Natomiast art. 160 § 1 Kodeksu cywilnego określał, że własność nieruchomości rolnej lub jej części może być przeniesiona na rzecz osoby fizycznej tylko wtedy, gdy nabywca ma kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ograniczenie to nie dotyczy przeniesienia własności działki budowlanej określonej stosownie do przepisów o terenach budowlanych na obszarach wsi lub stosownie do przepisów o planach zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nabywca nie ma takiej działki w tej samej miejscowości.

Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych w § 3 określało dowód stwierdzający posiadanie kwalifikacji do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nabywca lub spadkobierca nieruchomości rolnej ma takowe, jeśli posiada świadectwo ukończenia szkoły rolniczej , przysposobienia rolniczego lub świadectwo albo dyplom uzyskania tytułu kwalifikacyjnego w zawodach rolniczych. Natomiast za posiadających kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa uważa się również nabywcę lub spadkobiercę , którzy w chwili nabycia lub otwarcia spadku ukończyli co najmniej 35 lat. Pod warunkiem, że praca w gospodarstwie rolnym stanowi dla nich główne źródło utrzymania. Powyższą zasadę stosowało się również do nabywcy lub spadkobiercy, którzy nie ukończyli 35 lat, jeżeli w okresie 5 lat przed nabyciem lub otwarciem spadku pracowali bezpośrednio w produkcji rolnej. Przerwa w pracy w gospodarstwie rolnym z przyczyn niezależnych od nabywcy lub spadkobiercy nie stanowi przeszkody do uznania, że posiada on kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego (rozporządzenie Rady Ministrów z 28 listopada 1964 r.)

Jak wynika z powyższego, procedura spadkowa z uwagi na szczególne przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego może być skomplikowana. Dlatego warto rozważyć wystąpienie przez Panią z wnioskiem o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia.Według art. 172 k.c., posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność przez zasiedzenie, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny. Gdy uzyskał posiadanie w złej wierze – po upływie trzydziestu lat.

Samo zasiedzenie następuje z mocy samego prawa. Natomiast stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie następuje na podstawie orzeczenia sądowego wydawanego w trybie nieprocesowym na podstawie art. 609–610 kodeksu postępowania cywilnego. W celu stwierdzenia zasiedzenia należy wnieść wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości i uiścić opłatę w kwocie 2 tys. zł.

Jednym z warunków niezbędnych do zasiedzenia jest posiadanie. Musi ono być samoistne i nieprzerwane. W świetle kodeksu cywilnego wyróżniamy posiadanie samoistne oraz zależne. Samoistne to takie, jeśli posiadacz włada rzeczą jak właściciel. Uzewnętrznia się ono poprzez np. uprawę ziemi, oddawanie działki w dzierżawę sąsiadom, płacenie za działkę podatków, ujawnianie swojego stanu posiadania w ewidencji gruntów.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

Widziałeś już nasze video "Jak rozwijać KGW i stowarzyszenia na wsi – zapraszamy na webinarium"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody