Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Zatrudniasz cudzoziemców w gospodarstwie? Poznaj nowe przepisy

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 15.01.2018r.

Rolnicy i ogrodnicy, którzy planują zatrudnić do prac sezonowych obcokrajowców, powinni zapoznać się z nowymi przepisami w tej sprawie. Obowiązują one od stycznia br. Nie będą potrzebne już oświadczenia, a cudzoziemcy będą mogli wykonywać prace przez 9 miesięcy w roku.

Szczególne ułatwienia dotyczą obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji, którzy dotychczas korzystali z systemu oświadczeń. Na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2017 r. wykonywanie pracy we wszystkich sektorach gospodarki (czyli także prace sezonowe) będzie możliwe do 31 grudnia 2018 r. Z danych resortu pracy wynika, że  najwięcej pracuje u nas Ukraińców, a zainteresowanie podejmowaniem przez nich zatrudnienia w Polsce, w tym w rolnictwie rośnie (patrz wykres).

r e k l a m a
Od stycznia br. wprowadzono nowy sposób zatrudniania cudzoziemców – zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczy on trzech sektorów: rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki. Podklasy działalności według PKD, którego dotyczy ta forma zatrudniania, znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. (poz. 2348).

W rolnictwie i ogrodnictwie zezwolenie na pracę sezonową wydaje się dla cudzoziemców podejmujących pracę w uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt, łowiectwie, włączając działalność usługową. W przypadku usług chodzi o prace w działalności usługowej wspomagającej rolnictwo (produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich) i następującej po zbiorach. Cudzoziemca w turystyce można zatrudnić w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Ułatwienia dla 6 krajów

W oparciu o zezwolenie na pracę sezonową można zatrudnić praktycznie obywatela każdego państwa (spoza UE). Ułatwienia w stosunku do obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji polegają głównie na tym, iż nie potrzeba w stosunku do nich wykonywać, tzw. testu rynku pracy. Obywatele tych krajów mogą być także zatrudniani na podstawie zezwolenia maksymalnie przez 9 miesięcy w roku w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych. Aby tak się stało, musi o to złożyć wniosek przyszły pracodawca. Może to zrobić, o ile w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia tego wniosku powierzał on wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz.

Trzecia preferencja polega na tym, iż obywatele ci mogą podjąć inną pracę niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową, bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Warto zaznaczyć, iż w okresie ważności zezwolenia możliwe jest wykonywanie każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu. Musi to być jednak praca w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce. To ułatwienie zwłaszcza dla rolników, którzy potrzebują cudzoziemców do prac w wybranych okresach. Cudzoziemiec może wtedy w międzyczasie wykonywać inną pracę, np. w turystyce.

Krok po kroku

Prześledźmy kolejne kroki, jakie musi wykonać rolnik chcący zatrudnić do pracy w gospodarstwie cudzoziemca będącego obywatelem jednego z 6 uprzywilejowanych państw.

Pierwsze kroki należy skierować do powiatowego urzędu pracy, gdzie przyszły pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Co ważne, we wniosku należy określić m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Złożenie wniosku łączy się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł. Przepisy określają, iż zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Czy tak jest, oceni to starosta, biorąc pod uwagę np. dane statystyczne posiadane przez urząd.

Warto podkreślić, iż wnioskodawca ma możliwość korekty wniosku w trakcie postępowania, tj. przed wydaniem decyzji, m.in. gdy okaże się, iż nie są spełnione warunki pozytywnego załatwienia sprawy.

Dalsza procedura różni się w zależności od tego, czy cudzoziemiec przebywa już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie u nas pracy, czy jest za granicą.

Jeśli przyszły pracownik jest już w Polsce, starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie (odmowę) w terminie do 7 dni. Gdy wymagane jest postępowanie wyjaśniające, termin wydłuża się do 30 dni.  • Rolnicy i ogrodnicy mogą zatrudniać cudzoziemców w oparciu o zezwolenie na pracę sezonową

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a