Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Złóż wniosek o dotacje do płyt, zbiorników, silosów i beczkowozów

Kategoria: Pieniądze i Prawo
Złóż wniosek o dotacje do płyt, zbiorników, silosów i beczkowozów
Pieniądze i Prawo Dotacje
Data publikacji 17.01.2019r.

Do 25 lutego oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o dofinansowanie inwestycji mających na celu dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań związanych z programem azotanowym. Wsparcie w wysokości do 100 tys. zł będzie można wykorzystać na budowę lub modernizacje urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek oraz doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania gnojówki i gnojowicy.

r e k l a m a

Kto może dostać dotacje na inwestycje na ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami?

Po dotacje na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych mogą sięgać wyłącznie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, z wyjątkiem ferm przemysłowych. Pomoc jest objęta szeregiem obwarowań. Nie wystarczy więc samo posiadanie zwierząt.

O dofinansowanie inwestycji dotyczących przechowywania kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy.
Inwestycja musi być zrealizowana nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia przez młodego rolnika gospodarstwa jako kierujący.

Natomiast warunkiem wystąpienia o dofinansowanie urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych jest spełnienie wymogów przechowywania takich nawozów zgodnie z programem azotanowym. Rolnik musi wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy złożyć oświadczenie, że spełnia te wymogi – na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. Wsparcie przewiduje wyłącznie zakup aplikatorów do nawozów płynnych. Jeśli więc rolnik chce wystąpić o zakup takiego urządzenia, musi spełniać wymogi przechowywania gnojówki i gnojowicy.  

O dofinansowanie na budowę silosów do kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy

O dofinansowanie na budowę silosów do kiszonek mogą wystąpić wyłącznie młodzi rolnicy (fot. dr Magdalena Szymańska/Tygodnik Poradnik Rolniczy)


Co może być kosztem, na które można uzyskać dotację? Całkiem sporo!

r e k l a m a

Dotacje przyznajesię w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

   • budowy, przebudowy lub zakupu (wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia): 
    ●● zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, 
    ●● płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, 
    ●● zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
   • rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji;
   • zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: 
    ●● doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,  
    ●● doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub talerzowe, 
    ●● węże wleczone, 
    ●● wleczone płozowe, 
    ●● szczelinowe tarczowe; 
   • zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego powyżej;
   • ogólne (przygotowanie dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego; koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi).

Koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Do kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem rozbiórki i utylizacji, zalicza się również koszty transportu materiałów oraz urządzeń objętych operacją, a także koszty montażu. Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje podatku VAT oraz nabycia rzeczy używanych. 

Liczysz na dofinansowanie? Najpierw trzeba wszystko wyliczyć

Pojemność zakupywanych zbiorników powinna zapewnić przechowywanie gnojówki i gnojowicy przez co najmniej 6 miesięcy. Natomiast wielkość budowanych/ przebudowanych płyt – co najmniej przez 5 miesięcy.
Pojemność (wielkość) wylicza się na podstawie obrotu stada, przelotowości i średniorocznych stanów zwierząt w poszczególnych grupach technologicznych. Sposób wyliczeń ujęty jest w programie azotanowym.
Obliczenia wykonuje się według stanu zwierząt na początku i na końcu roku. Przy ustalaniu liczby zwierząt w DJP pod uwagę będzie brany stan średnioroczny w roku kalendarzowym, w którym przypada dzień rozpoczęcia naboru wniosków o wsparcie. Gdy rolnik przetwarza obornik, gnojowicę, gnojówkę lub przekazuje te nawozy innemu rolnikowi, wymagana pojemność zbiorników oraz powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów może być mniejsza. W uzasadnionych przypadkach, np. planowanego powiększenia stada, kosztem kwalifikowalnym może być budowa większej płyty lub nabycie większego zbiornika.

Dopuszcza się budowę urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych i kiszonek na dzierżawionym gruncie – wyłącznie w sytuacji, gdy umowa dzierżawy jest zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną (urzędowo poświadczoną) oraz na 7 lat od złożenia wniosku o wsparcie. 

Młody rolnik ma większe dofinansowanie

Dofinansowanie wyniesie standardowo 50% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast młodzi rolnicy mogą korzystać z dofinansowania na poziomie 60%.
Za młodego uznaje się rolnika, który:

 • nie ukończył 41 lat,
 • posiada kwalifikacje rolnicze
 • rozpoczął kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o przedstawiane wsparcie.  


Autor: Magdalena Szymańska
Fot.: Magdalena Szymańska (x2) 

Fot. główne: pixabay

Widziałeś już nasze video "Weź udział w webinarium „Biogazownie rolnicze – kiedy warto w nie zainwestować”"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody