Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Żona ma otrzymać ziemię rolną w darowiźnie. Czy musi mieć oddzielny numer gospodarstwa?

dr Aneta Suchoń
Kategoria: Pieniądze i Prawo
Żona ma otrzymać ziemię rolną w darowiźnie. Czy musi mieć oddzielny numer gospodarstwa?
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.08.2021r.

Jestem rolnikiem i prowadzę gospodarstwo rolne. Moja żona, która pracuje na etacie ma otrzymać w darowiźnie gospodarstwo i chce prowadzić je osobiście. Czy musi mieć oddzielny numer i czy może starać się o dotacje PROW?

– Jestem rolnikiem i prowadzę gospodarstwo rolne. Moja żona, która pracuje obecnie na umowę o pracę w spółce prywatnej, ma otrzymać w darowiźnie gospodarstwo od swoich rodziców. Ma zamiar prowadzić je osobiście. Będzie to odrębne gospodarstwo rolne od mojego, położone w innej części powiatu, o charakterze typowo nasiennym. Czy żona otrzyma odrębny numer identyfikacyjny w ARiMR i czy może starać się o premię dla młodego rolnika z PROW? – chciałby wiedzieć Czytelnik "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

r e k l a m a

Kto i kiedy otrzyma odrębny numer identyfikacyjny w ARiMR?

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, (…) wskazuje w art. 12, że w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się:

r e k l a m a

  • jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę,
  • odrębny numer identyfikacyjny od numeru, jeżeli wnioskodawca jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Wnioskodawcę wpisuje się do ewidencji producentów i nadaje mu się odrębny numer identyfikacyjny.

Z uzyskaniem odrębnego numeru identyfikacyjnego w ARiMR nie powinno być zatem problemu. Należy udowodnić, że żona będzie prowadzić odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą.

Czy oboje małżonkowie mogą liczyć na "Premię dla młodych rolników"?

Paragraf 11 rozporządzenia z 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014–2020 wskazuje, że w przypadku gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Koszulka damska - Prawdziwa Kobieta Kocha Rolnika – Tygodnik Poradnik Rolniczy

Koszulka damska - Prawdziwa Kobieta Kocha Rolnika – Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

40,00 zł

Cena regularna 45,00 zł

SPRAWDŹ

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, w przypadku gdy:

  • jej małżonek, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, w okresie poprzedzającym 24 miesiące przed dniem złożenia przez nią wnio­s-
  • ku o przyznanie pomocy nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz w stosunku do małżonka przed dniem, w którym stał się on właścicielem lub wszedł w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha,
  • małżonkowi zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, niezależnie od rodzaju małżeńskiego ustroju majątkowego, nie przyznano premii dla młodych rolników z PROW 2014–2020 albo ją przyznano z PROW 2007–2013, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona, z powodu np. rezygnacji z przyznanej pomocy.

Jeżeli chodzi o premię dla młodego rolnika dla małżonka producenta rolnego, od wielu lat odnotować należy dyskusje w tym zakresie. Dlatego najlepiej uzyskać informacje w oddziale regionalnym ARiMR.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. Monika Kopaczel-Radziulewicz

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a