Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, a siedziba stada krów

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, a siedziba stada krów
Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 24.09.2019r.

Posiadam grunty rolne w trzech gminach. W lutym złożyłam wniosek o zwrot akcyzy w gminie, w której mam siedzibę stada, i w sąsiedniej, gdzie posiadam tylko grunty rolne. W obu gminach przyjęli to zaświadczenie o stanie bydła wraz z wnioskiem i otrzymałam większy zwrot akcyzy. W sierpniu chciałam złożyć wniosek oraz zaświadczenie o stanie bydła za 2018 rok w trzeciej gminie, ale urzędniczka zaświadczenia nie przyjęła. Stwierdziła, że nie mam tu siedziby stada, więc otrzymam zwrot akcyzy tylko do gruntów rolnych. Powiedziała ponadto, że w sąsiedniej gminie pomylili się i jeśli będzie kontrola, będę musiała tę kwotę zwrócić. Czy miała rację?

r e k l a m a

Zwrot akcyzy tam, gdzie siedziba stada

W świetle przepisów ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rację mają urzędnicy w trzeciej gminie. Ustalenie wyższego limitu (z uwzględnieniem posiadanych sztuk bydła) może mieć miejsce – co do zasady – jedynie na terenie gminy, w której znajduje się siedziba stada. W przeciwnym razie miałoby miejsce więcej niż jednokrotne uwzględnienie posiadanego przez rolnika bydła w ustaleniu przysługującego mu limitu, a co za tym idzie – także zwrotu podatku.

Jak ustalany jest zwrot podatku akcyzowego?

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku – w ramach rocznego limitu. Limit ten ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o zwrot podatku.
W myśl art. 6 ust. 3 ustawy, do o wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek o zwrot podatku.
Gdyby zatem miała Pani siedziby stada w więcej niż jednej gminie, w każdej z nich powinien być ustalony limit zwrotu podatku z uwzględnieniem sztuk DJP w danej siedzibie stada (nie zaś we wszystkich). Jeśli natomiast siedziba stada znajduje się tylko na terenie jednej z gmin – tylko w niej przysługuje Pani wyższy limit. W pozostałych gminach faktycznie limit powinien być ustalony jedynie w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych.

Liczba DJP dla bydła na stronie ARiMR

Na stronie internetowej ARiMR zamieszczony jest wzór wniosku o wydanie informacji o liczbie DJP dla bydła, którą należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Z jego treści wynika, że ARiMR wydaje informację o liczbie DJP dla bydła w danym gospodarstwie za poprzedni rok, ale bez wskazania, gdzie znajduje się siedziba stada. Prawdopodobnie dlatego to zaświadczenie zostało przyjęte w drugiej gminie, gdyż nie zadano tam Pani pytania o siedzibę stada.

Nienależnie pobrany zwrot podatku trzeba oddać

W myśl art. 9 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Aby wszcząć całą opisaną wyżej procedurę, mąż musi jednak mieć ustalone prawo do emerytury.

Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada Alicja Moroz, prawnik redakcyjny.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody