Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

7 tys. ton sera z OSM Kosów Lacki

Ireneusz Oleszczyński
Kategoria: Polskie mleko
7 tys. ton sera z OSM Kosów Lacki
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 25.06.2022r.

Tegoroczne zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim odbyło się 8 czerwca br. Już tradycyjnie przewodniczącym zebrania został przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Wojtyra, który stwierdził, że już od ponad 20 lat prowadzi walne w swojej spółdzielni. Sekretarzem prezydium został Witold Wiśniewski, a mężami zaufania Łukasz Niemierka i Mieczysław Podleś.

Otwarcie Walnego Zebrania i wybór komisji

Tegoroczne posiedzenie miało charakter wyborczy. Podczas niego wybrano 4 komisje: mandatową, wniosków i uchwał, wyborczą i skrutacyjną. W skład komisji mandatowej weszli: Jacek Dybowski – przewodniczący, Dariusz Sówka – sekretarz i Jan Pogorzelski – członek. Do komisji wniosków i uchwał zostali wybrani: Marek Robak – przewodniczący oraz Paweł Dobosz i Marek Matusik. W komisji wyborczej znaleźli się: Michał Gęsina – przewodniczący, Adam Fabijański – sekretarz i Andrzej Fabisiak – członek. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Dorota Rytel-Siłka – przewodniczący, Krzysztof Smorczewski – sekretarz i Ryszard Lipka – członek.

Do nowej rady nadzorczej zostali wybrani: z gminy Kosów Lacki – Michał Gęsina, Jolanta Oleszczuk, Edmund Oleszczuk, Jan Pogorzelski, z gminy Sterdyń – Łukasz Niemierka, Dariusz Sówka, Adam Kobryń, z gminy Ceranów i Nur – Adam Fabijański, Andrzej Fabisiak, z gminy Miedzna, Korytnica, Liw i Węgrów – Jacek Dybowski i Tadeusz Wojtyra, z gminy Sadowne, Małkinia i Łochów – Krzysztof Bala, z gminy Repki, Paprotnia i Sabnie – Adam Krasnodębski, z gminy Sokołów Podlaski, Bielany i Jabłonna Lacka – Roman Tomczuk, z gminy Stoczek – Marek Robak. Ponadto do nowej rady nadzorczej wybrano pracowników OSM Kosów Lacki – Sławomira Prokopczuka i Beatę Ratyńską.

r e k l a m a

Nieustannie maleje liczba dostawców mleka

Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił prezes zarządu Andrzej Minarczuk.

Przedstawiając dane dotyczące skupu mleka prezes podkreślił, że w ciągu ostatnich 10 lat wciąż zmniejsza się ilość dostawców, co jest trendem występującym w całym kraju. Prezes dodał również, że średnia wydajność skupu mleka z gospodarstwa w tym okresie wzrosła prawie dwukrotnie. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż dzięki niemu zmniejszają się koszty odbioru i transportu mleka z gospodarstwa.

Prezes Andrzej Minarczuk zwrócił uwagę na problem z coraz liczniejszym pojawianiem się podmiotów, które skupują mleko i sprzedają je zakładom prowadzącym produkcję. Mają one niskie koszty i w związku z tym spółdzielnie mleczarskie nie mogą konkurować z oferowanymi przez nie warunkami.

Uczestnicy Walnego

  • Uczestnicy Walnego

Podczas wystąpienia Andrzej Minarczuk przedstawił wysokość zysku wypracowanego w 2021 roku, który wyniósł 3919 tys. zł. Średnia cena zapłacona dostawcom OSM Kosów Lacki w 2021 roku wyniosła prawie 1,6 zł za litr.

Do kwoty blisko 4 mln zł wliczona została subwencja z tarczy finansowej w wysokości około 2,5 mln zł, która została rozliczona w 2021 roku. Wypracowany faktycznie wynik finansowy kształtuje się więc podobnie jak w poprzednich latach i wynosi około 1,5 mln zł – powiedział Andrzej Minarczuk.

Ponad 7 tys. ton sera w ciągu roku dzięki zakupionej linii produkcyjnej z upadłej spółdzielni ROTR

Uchwałą walnego wypracowana nadwyżka została przeznaczona na powiększenie funduszu zasobowego.

Andrzej Minarczuk wymienił inwestycje przeprowadzone w 2021 roku. Wśród nich jest między innymi budowa kotłowni gazowej z kogeneracją (LNG), zakup i montaż linii do produkcji sera dojrzewającego, automatyzacja solowni, Chiller do chłodzenia wody lodowej. Należy dodać, że linia do produkcji sera została zakupiona z upadłej spółdzielni ROTR w Rypinie po bardzo korzystnej cenie i umożliwi ona produkcję ponad 7 tys. ton sera w ciągu roku. Łącznie wykonano inwestycje za kwotę 9260 tys. zł.

Jest to historyczna wartość inwestycji, która szybko się nie powtórzy – powiedział Andrzej Minarczuk.

r e k l a m a

Jaki jest plan OSM w Kosowie Lackim na przyszły rok?

Prezes przedstawił także program działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim na 2022 rok. W zakresie skupu mleka i współpracy z dostawcami program obejmuje udzielenie rolnikom – członkom spółdzielni pomocy w specjalizacji hodowli bydła mlecznego poprzez zaopatrywanie w środki do produkcji oraz udzielanie pomocy finansowej w postaci pożyczek z Funduszu Wzajemnej Pomocy. W zakresie inwestycji program działania obejmuje: budowę magazynu paszowego, budynku stacji paliw, montaż linii pasteryzująco-wirującej do serwatki, montaż urządzeń do odzysku chłodu z mleka na serowni, utwardzenie placu przy kotłowni gazowej i kogeneracji.

W zakresie gospodarski finansowej i wyników ekonomicznych zamierzamy prowadzić oszczędną gospodarkę finansową, dążyć do obniżenia kosztów: materiałów podstawowych i pomocniczych, surowca, energii, paliw, transportu. Planujemy uzyskanie zysku brutto na poziomie około 1,5 mln zł – stwierdził Andrzej Minarczuk.

Od lewej: Łukasz Niemierka, Tadeusz Wojtyra, Witold Wiśniewski, Mieczysław Podleś

  • Od lewej: Łukasz Niemierka, Tadeusz Wojtyra, Witold Wiśniewski, Mieczysław Podleś

Prezes podczas sprawozdania podkreślił, że pomoc rządowa w postaci tarczy finansowej bardzo pomogła OSM Kosów Lacki przetrwać trudny okres związany z pandemią Covid-19.

Dodał także, iż z Funduszu Wzajemnej Pomocy w 2021 roku udzielono 39 pożyczek na kwotę 2138 tys. zł.

Uznanie dla prezesa Andrzeja Minarczuka za zaangażowanie w rozwój spółdzielni

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Wojtyra, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za współpracę podczas czteroletniej kadencji.

Tadeusz Wojtyra podziękował prezesowi Andrzejowi Minarczukowi za pracę i ogromne zaangażowanie w rozwój spółdzielni.

Prezes Andrzej Minarczuk bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Jest bardzo dobrym menagerem działającym na korzyść naszej spółdzielni. W obecnych trudnych czasach nie widzę tej spółdzielni pod rządem innego prezesa. Dziękuję mu za ogromny wkład w rozwój OSM Kosów Lacki – powiedział Tadeusz Wojtyra.

Tadeusz Wojtyra podziękował także Krzysztofowi Wróblewskiemu, redaktorowi naczelnemu „Tygodnika Poradnika Rolniczego” za współpracę i wspieranie OSM Kosów Lacki, a kończąc zachęcił delegatów walnego do udzielenia absolutorium.

Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w osobach Andrzeja Minarczuka – prezesa i Mikołaja Żdanuka – wiceprezesa ds. technicznych. Mikołaj Żdanuk bardzo dobrze sprawdza się jako nowy wiceprezes i swoją pracą znacząco odciążył w obowiązkach Andrzeja Minarczuka.

Krzysztof Wróblewski: W obecnych czasach nadal nie szanuje się polskiego rolnika

W zebraniu przedstawicieli uczestniczył Krzysztof Wróblewski, redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, który podziękował dostawcom OSM Kosów Lacki za to, że czytają TPR oraz zachęcił do czytania tych, którzy nie prenumerują tego czasopisma. Szczególnie zwrócił się do młodych hodowców zachęcając ich do śledzenia informacji na łamach TPR. Redaktor Krzysztof Wróblewski odniósł się do aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie i gospodarce.

Nasza gospodarka zmierza do ruiny, nie panujemy nad wartością pieniądza. Nie wiadomo, jaka będzie w przyszłości produkcja mleka w Polsce, jeśli organizacje unijnych aktywistów proekologicznych w ramach „Zielonego Ładu” doprowadzą do zakazu utrzymywania u nas bydła w oborach uwięziowych, które przeważają w naszych gospodarstwach. W obecnych czasach nadal nie szanuje się polskiego rolnika, bo wielu w obliczu wysokich kosztów transportu wciąż liczy na sprowadzanie żywności z zagranicy. Powinno dążyć się do tego, żeby jak najwięcej żywności wyprodukować w naszym kraju. Chciałbym w tym miejscu wspomnieć o zagrożeniach dla polskiego mleczarstwa, szczególnie dla mniejszych i średnich spółdzielni. Pierwszym jest handel wielkopowierzchniowy. Drugim zagrożeniem są podmioty skupujące, które mają tylko samochód i telefon i poprzez niższe koszty oferują ceny, na które spółdzielni mleczarskich nie stać – powiedział Krzysztof Wróblewski.

Delegaci podczas głosowania

  • Delegaci podczas głosowania

Krzysztof Wróblewski pochwalił OSM Kosów Lacki za osiągnięcie bardzo dobrej rentowności.

Rentowność na poziomie 2% jest wyjątkowo dobrym osiągnięciem i jest jedną z niewielu w naszym kraju. Taki wynik jest bardzo rzadko spotykany w spółdzielczości w Polsce – dodał Krzysztof Wróblewski.

Ogólnie walne w OSM Kosów Lacki przebiegło spokojnie i w przyjaznej atmosferze. Na jego zakończenie prezes Andrzej Minarczuk podziękował delegatom za udzielone zarządowi absolutorium za 2021 rok oraz ustępującej radzie nadzorczej za 4 lata pracy na rzecz OSM Kosów Lacki. Podziękował także rolnikom i pracownikom za ciężki rok pracy. Zapowiedział także, iż za mleko sprzedane w czerwcu dostawcy OSM Kosów Lacki otrzymają podwyżkę w wysokości 10 groszy do litra. Razem z nią średnia cena zapłacona za ten miesiąc wyniesie 2,23 zł netto. Przypomnijmy, że w OSM Kosów Lacki nie ma bardzo dużych producentów mleka, więc cena mniejszych i średnich producentów będzie zbliżona do wspomnianej średniej.

Delegaci i władze OSM Kosów Lacki byli rozczarowani faktem, że na walne nie przybył żaden przedstawiciel Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Józef Nuckowski
Zdjęcia: Józef Nuckowski

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 25/2022 na str. 52. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR:  Zamów prenumeratę.

Widziałeś już nasze video "Rolnicy walczą o przetrwanie gospodarstw mlecznych. Ci hodujący świnie już nie mają nadziei"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a