Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Bioasekuracja dla małych gospodarstw na nowych zasadach. Co się zmieni?

Dominika Stancelewska
Kategoria: Polskie mleko
Bioasekuracja dla małych gospodarstw na nowych zasadach. Co się zmieni?
Polskie mleko Przepisy prawa
Data publikacji 01.03.2023r.

Ministerstwo rolnictwa rozważa możliwość stosowania przez gospodarstwa utrzymujące niewielką liczbę świń łagodniejszych zasad bioasekuracji. Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i w niedługim czasie ma być skierowany do konsultacji społecznych, aby wypracować optymalne rozwiązania.

Możliwe zmiany dotyczące obniżenia standardów bioaserkuracji dla hodowców do 10 świń

Uproszczenia mają odnosić się do gospodarstw utrzymujących nie więcej niż 10 świń w roku kalendarzowym, wyłącznie do produkcji mięsa na użytek własny. Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa biologicznego związanego z ASF z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania małych stad, przy jednoczesnym zachowaniu w nich odpowiedniego poziomu bioasekuracji i zabezpieczenia przed ewentualnym wprowadzeniem do gospodarstwa wirusa afrykańskiego pomoru świń.

r e k l a m a

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa, takie poluźnienie restrykcji nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa epizootycznego

Zdaniem przedstawicieli resortu, proponowane zmiany nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa epizootycznego. Gospodarstwa utrzymujące kilka zwierząt oparte są głównie o własną pracę, a ruch pojazdów i osób ogranicza się do domowników. W związku z tym odstąpienie od części wymagań nie wpłynie na poziom zabezpieczenia tych gospodarstw, a jednocześnie pozwoli na ułatwienie ich funkcjonowania. Pojawienie się w nich ogniska choroby nie skutkowałoby również wyznaczaniem wokół nich obszarów objętych ograniczeniami.

Z pomysłem obniżenia standardów bioasekuracji w gospodarstwach nie zgadza się Polpig

Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Producentów-Pracodawców Trzody Chlewnej Polpig uważa, że taka decyzja spowoduje, iż zwiększy się presja wirusa w środowisku i uwsteczni program zwalczania afrykańskiego pomoru świń tworzony z tak dużym trudem od 2014 roku.

POLPIG apeluje o zaniechanie tego pomysłu – walka z ASF trwa nieustannie od lat, a ponad 90% ognisk u świń potwierdzono w małych gospodarstwach.

Dominika Stancelewska
Zdjęcia: Pexels

Widziałeś już nasze video "Rolnicy walczą o przetrwanie gospodarstw mlecznych. Ci hodujący świnie już nie mają nadziei"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a