Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Co powinien zrobić hodowca, gdy w jego stadzie pojawi się choroba zakaźna?

Co powinien zrobić hodowca, gdy w jego stadzie pojawi się choroba zakaźna?
Polskie mleko Porady
Data publikacji 31.03.2021r.

Do naszej redakcji zwrócił się stały Czytelnik – hodowca bydła mlecznego – z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielu zwierząt podejrzanych o wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad, jakie obowiązują po przybyciu do gospodarstwa lekarza weterynarii.

W jakich sytuacjach hodowca powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii?

r e k l a m a

Przypomnijmy zatem, że w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, znacznej liczby padnięć, objawów neurologicznych czy też zmian w formie krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych hodowca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza opiekującego się gospodarstwem albo wójta. Zgłoszenie takie – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi już wykroczenie.

Co powinien zrobić hodowca do przybycia urzędowego lekarza weterynarii?

Kiedy już poinformujemy inspekcję weterynaryjną, do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii hodowca zobligowany jest do:
 • pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;
 • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia padłych zwierząt, pasz przeznaczonych do ich żywienia, wody, ściółki, nawozów naturalnych i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba.

Co powinien zrobić urzędowy lekarz weterynarii po przybyciu na teren gospodarstwa?

r e k l a m a

Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt przyjeżdża do gospodarstwa i podejmuje niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, w szczególności:
 • nakazuje posiadaczowi zwierząt sporządzenie i aktualizację spisu wszystkich zwierząt lub zwłok zwierzęcych;
 • ustala stan ilościowy produktów, w szczególności mięsa, mleka oraz środków żywienia zwierząt, ściółki i nawozów naturalnych i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba, w zależności od choroby zakaźnej zwierząt;
 • przeprowadza dochodzenie epizootyczne;
 • pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych.

Jakie są obowiązki hodowcy po przybyciu Inspekcji Weterynaryjnej?

Po przybyciu lekarza weterynarii hodowca zobowiązany jest do współpracy i pomocy. Musi on udostępnić organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta i zwłoki zwierzęce do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także zobowiązany jest do udzielania pomocy przy ich wykonywaniu. Naszego Czytelnika interesowała – między innymi – kwestia czy podczas np. pobierania prób do badań laboratoryjnych hodowca jest zobowiązany do unieruchomienia zwierząt. Otóż, nie ma ściśle określonych zasad tak szczegółowego postępowania, niemniej obowiązek hodowcy co do współpracy i pomocy lekarzowi sugeruje, że jeżeli pobierający próby lekarz weterynarii o taką pomoc hodowcę poprosi, wówczas należy dołożyć starań, by takowa została udzielona.

Co może nakazać lekarz weterynarii po ustaleniu diagnozy?

W przypadku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt powiatowy lekarz weterynarii może wydać hodowcy szereg decyzji, do których musi się zastosować. Lekarz może nakazać:
 • podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego;
 • odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub o chorobę;
 • oczyszczenie i odkażenie miejsc oraz środków transportu;
 • odkażenie, zniszczenie lub usunięcie w bezpieczny sposób środków żywienia zwierząt, ściółki, nawozów naturalnych oraz przedmiotów, z którymi miały kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o chorobę;
 •  odkażanie rzeczy osób, które miały lub mogły mieć kontakt ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę;
 • badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych;
 • przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych;
 • wykonywanie określonych zabiegów na zwierzętach, w tym przeprowadzanie szczepień.
Lekarz weterynarii może także zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub przewozowych oraz żywienia zwierząt określonymi środkami żywienia zwierząt lub pojenia z określonych zbiorników i ujęć wody.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Elita – aktualny egzemplarz

Elita – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

15,90 zł SPRAWDŹ
Beata Dąbrowska
Zdjęcia: Beata Dąbrowska

Widziałeś już nasze video "O czym piszemy w najnowszym 6. numerze magazynu Elita Dobry Hodowca?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a