r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Czy kpiny z wyroku w sprawie Karola Faszczewskiego i Tomasza Brulińskiego zainteresują prokuraturę?

Polskie mleko PFHBiPM
Data publikacji 22.02.2020r.

Takie pytanie jest jak najbardziej zasadne w świetle poczynań Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie Karola Faszczewskiego i Tomasza Brulińskiego, wyrzuconych z niego w sposób niezgodny ze statutem. Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z 22 października 2019 r. stwierdził nieistnienie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów wykluczających hodowców ze Związku uznając, że obaj pozostają członkami zwyczajnymi tej organizacji. Obszernie o wyroku i jego uzasadnieniu pisaliśmy w ostatnim, ubiegłorocznym numerze „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

r e k l a m a

PZHBiPM ne respektuje wyroku sądu

Władze Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z prezesem Krzysztofem Banachem na czele nie wniosły apelacji, co oznacza, że zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wyrok stał się prawomocny. Jak się jednak okazuje, PZHBiPM ani myśli go respektować. Tomasz Bruliński nie został 27 grudnia ub. roku dopuszczony do udziału w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, mimo że jest delegatem. Już samo to było jawnym złamaniem prawa. A najwyższa władza, czyli Walny Zjazd, w swych absurdalnych działaniach, poszła jeszcze dalej.

Wbrew wyrokowi jednoznacznie potwierdzającemu członkostwo obu hodowców w Związku, kwestia ta została poddana pod głosowanie w formie uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła rozstrzygnięcia członkostwa przez Karola Faszczewskiego w PZHBiPM i w § 1 zawierała zapis następującej treści: Pan Karol Faszczewski jest członkiem zwyczajnym Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Za przyjęciem uchwały głosowało 2 delegatów, 2 wstrzymało się od głosu, a 28 było przeciw. Jak wynika z pisma skierowanego 20 stycznia br. przez prezesa Banacha do Karola Faszczewskiego z dołączoną do niego kserokopią propozycji uchwały, fakt, że nie została ona przyjęta, oznacza, że Karol Faszczewski członkiem Związku nie jest.

Trudno o większy absurd, gdyż o tym, że stosunek członkostwa trwa nieprzerwanie, zadecydował sąd, a władze Związku nie mają tu nic do gadania. Brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjmowania lub nieprzyjmowania uchwał w tej sprawie. Czyżby prezes Banach i delegaci na Walny Zjazd nie umieli czytać ze zrozumieniem? A może inaczej: większość delegatów nie miała możliwości (bądź chęci) zapoznania się z wyrokiem i dlatego wzięła udział w tym kuriozalnym głosowaniu? Jedno i drugie nie najlepiej o nich świadczy.

Proponuję w tym miejscu małe ćwiczenie z wyobraźni. Przypuśćmy, że prezes PZHBiPM został pozbawiony członkostwa w spółdzielni mleczarskiej, do której należy. Sąd zaś uznał, że było to niezgodne ze statutem i że nadal jest członkiem. Czy Krzysztof Banach po prawomocnym wyroku sądu miałby prawo oczekiwać, że spółdzielnia uzna wyrok i nie będzie kwestionować jego członkostwa? Co powiedziałby, gdyby się okazało, że Walne Zgromadzenie dopiero dyskutuje nad tym, czy uznać go za członka, a wyrok sądu to dla władz spółdzielni tylko świstek papieru? Oczywiście, to rozważania czysto teoretyczne, gdyż jest absolutnie pewne, że w takiej spółdzielni jak OSM Piątnica nie mogłoby dojść do wykluczenia członka z naruszeniem statutu.

Swoistego smaczku tej historii dodaje fakt, że w swoim piśmie prezes Banach prosi obu hodowców o podanie numerów rachunków bankowych, żeby zwrócić im zasądzone przez sąd koszty procesu. W tym więc zakresie wyrok sądu uznaje, co zaś do istoty sprawy – nie!

Nieco inaczej wygląda sprawa Tomasza Brulińskiego. Tu podjęto bowiem uchwałę (za którą głosowało 32 delegatów) stwierdzającą, że jego członkostwo w PZHBiPM ustało po uprawomocnieniu się wyroku sądu z powodu rezygnacji z prowadzenia oceny wartości użytkowej, a poddanie swego stada ocenie jest obowiązkiem członka Związku. „W przypadku zawarcia umowy na prowadzenie wartości użytkowej pan Tomasz Bruliński może ubiegać się o członkostwo w Związku w trybie przewidzianym w statucie” – czytamy w uchwale.

Czy delegaci wiedzieli nad czym głosują?

r e k l a m a

I znowu delegaci chyba nie do końca wiedzieli, nad czym głosują. Wyrok sądu uprawomocnił się 5 grudnia 2019 r. Rezygnację z oceny wartości użytkowej Tomasz Bruliński złożył prawie rok wcześniej, po bezprawnym wyrzuceniu go ze Związku. Sąd uznał, że mimo rezygnacji z oceny pozostaje on członkiem Związku, gdyż była ona spowodowana uprzednim wykluczeniem go ze struktur organizacji i stanowiła swoisty wyraz sprzeciwu wobec stosowanych w PZHBiPM praktyk. A w październiku 2019 r. hodowca złożył wniosek o objęcie jego stada oceną.

Ta uchwała także nie ma szans ostać się w sądzie. Może warto zainteresować sprawą prokuraturę. Zgodnie bowiem z art. 7 Kodeksu postępowania cywilnego, prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Alicja Moroz
Zdjęcie: Pixabay

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody