Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak zapewnić stabilne pobieranie paszy przez krowy w okresie okołoporodowym?

Jak zapewnić stabilne pobieranie paszy przez krowy w okresie okołoporodowym?
Polskie mleko Żywienie krów
Data publikacji 23.08.2019r.

Ograniczone pobranie paszy tak przed, jak i po wycieleniu to w wielu mlecznych stadach problem wciąż aktualny, który szczególnie nasila się w ostatnich 3 tygodniach przed i pierwszych trzech po porodzie.

W tym bowiem czasie występuje największa dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem krów rasy hf, a spożyciem pasz, głównie energetycznych. Taki stan powoduje powstanie ujemnego bilansu energii, który uruchamia rezerwy tłuszczowe ciała, co w konsekwencji kończy się wystąpieniem chorób metabolicznych.

Krowy nie chcą pobierać pasz niskiej jakości

r e k l a m a

Jednym z wielu czynników wpływających na pobranie suchej masy jest niska jakość pasz objętościowych. Wiele badań wskazuje, że pasze zbierane z opóźnieniem są zbyt włókniste i gorzej trawione są przez zwierzęta, co wpływa na gorsze ich tempo przepływu przez przewód pokarmowy. Przy pobieraniu przez krowy kiszonek, nie tylko ważna jest ich fermentacja, termin zbioru i rozdrobnienie, ale także staranność wybierania z silosu. Obecność w kiszonce drożdży i pleśni sprzyja ich zagrzewaniu, co drastycznie ogranicza ich pobieranie przez krowy.

Analizując zatem jakość kiszonek należy zwrócić uwagę przede wszystkim na zawartość kwasów octowego i masłowego, których nadmierna koncentracja zmniejsza spożycie paszy. Również zagrzewanie się kiszonki może ograniczyć ich spożycie nawet o 25%.

TMR zbyt rozdrobniony

r e k l a m a

Częstym błędem żywieniowym jest też nadmierne rozdrobnienie TMR-u. Drobno pocięte kiszonki zmieszane w wozie paszowym z dużymi ilościami pasz treściwych, wysłodkami lub młotem nie są korzystne fizjologicznie dla krowy, ponieważ zwierzę wydziela wówczas zbyt mało śliny. Płyn żwacza nie jest więc dostatecznie buforowany, a zbyt kwaśne środowisko żwacza obniża apetyt. Objawem złej struktury dawki jest niski procent tłuszczu w mleku.
Niskie pH żwacza wywołuje również schorzenia racic, co wpływa na gorsze pobranie paszy. Jednym z czynników charakteryzujących prawidłowe żywienie jest pobranie suchej masy. Przyjmuje się, że wysokowydajna krowa, w drugim miesiącu laktacji powinna spożywać 20–22 kg suchej masy dziennie. W praktyce, zwiększenie pobrania suchej masy o 1 kg powoduje zwiększenie produkcji mleka o 2 kg.


Krowy powinny zjadać tyle pasz objętościowych, ile jest to możliwe i tyle pasz treściwych, ile jest to konieczne. To zasada, która powinna obowiązywać w każdej  mlecznej oborze
  • Krowy powinny zjadać tyle pasz objętościowych, ile jest to możliwe i tyle pasz treściwych, ile jest to konieczne. To zasada, która powinna obowiązywać w każdej  mlecznej oborze

Zapewnij krowie warunki do przeżuwania

Krowa prawie połowę życia poświęca na pobieranie i przeżuwanie paszy i dlatego hodowca powinien zapewnić optymalne do tego warunki. W oborach uwięziowych należy zadbać o dobre systemy wiązania, długość stanowisk, budowę żłobów i funkcjonowanie poskromów. Dno żłobu powinno znajdować się 10–15 cm powyżej poziomu stanowiska, ponieważ wyższe usytuowanie powoduje mniejszą sekrecję śliny i obniżenie spożycia paszy.
W oborach wolnostanowiskowych mniejsze pobranie paszy może mieć związek z ograniczonym dostępem do stołu paszowego (70–75 cm), wadliwie rozmieszczonymi poidłami lub śliską nawierzchnią stanowisk. Bardzo ważnym warunkiem dużego pobrania paszy jest zapewnienie całodobowego do niej dostępu, nawet w nocy. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym należy zadbać o odpowiednie oświetlenie umożliwiające zlokalizowanie paszy na stole paszowym czy żłobie.

Beata Dąbrowska
Zdjęcia:Beata Dąbrowska

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a