Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Mazowiecki i Podlaski ZHBiPM zaniepokojone liczbą członków z Wielkopolski

Andrzej Rutkowski
Kategoria: Polskie mleko
Mazowiecki i Podlaski ZHBiPM zaniepokojone liczbą członków z Wielkopolski
Polskie mleko Mleko
Data publikacji 06.03.2023r.

Nie tak dawno w Tygodniku pisaliśmy o uchwale Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka wzywającej Wielkopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka do wzajemnej lustracji co do liczby członków. Sprawa ma ciąg dalszy.

Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka wzywa do kontroli

Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystosował oficjalne pisma zarówno do Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jak i Komisji Rewizyjnej tej organizacji. Czytamy w nich m.in.: „ (…) mając na względzie dobro związków regionalnych jak również prawidłowość podejmowanych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 23 marca 2023r. uchwał, wzywamy Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka niezwłocznie do przeprowadzenia kontroli i aby Wielkopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedstawił oczekiwane przez nas dane (…) Wielkopolski Związek publicznie przyznał, że posiada tylko 1800 członków. Takie same informacje zawarte są również w wykazie wpłat składek członkowskich za poszczególne lata. Ponadto wzywamy niezwłocznie PFHBiPM do przedstawienia wyciągów bankowych dotyczących wpłat składek WZHBiPM z podaną kwotą i datą transakcji w latach 2019-2022. Sytuacja, w której pojawiają się tak istotne wątpliwości co do liczby członków, liczby delegatów itp. wymaga bezwzględnego wyjaśnienia i transparentności.

r e k l a m a

Doszło do przestępstwa?

W przypadku nie podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji będziemy zmuszeni do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Mając na uwadze dobro wspólne sami jesteśmy gotowi do poddania się weryfikacji w sprawie liczby członków Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka”

PFHBiPM i WZHBiPM milczą w tej sprawie

O komentarz do sprawy poprosiliśmy zarówno PFHBiPM jak i Przemysława Jagłę prezesa WZHBiPM, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi do wskazanego terminu.

Pismo dotyczące wyjaśnienia ilości członków Wielkopolskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a skierowane do prezydenta PFHBiPM Leszka Hądzlika, wystosował również Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Andrzej Rutkowski
fot.arch. red.

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a