Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

OSM Garwolin: Popierajmy co Polskie

Józef Nuckowski
Kategoria: Polskie mleko
OSM Garwolin: Popierajmy co Polskie
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 25.07.2021r.

9 lipca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin w Woli Rębkowskiej. Otworzył je Krzysztof Adamiec – przewodniczący rady nadzorczej. W skład prezydium Walnego weszli: Krzysztof Adamiec – przewodniczący, Tomasz Błachnio – sekretarz, a mężami zaufania zostały Marta Warda i Hanna Osica.

r e k l a m a

Jaki był 2020 rok dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie?

Podczas zebrania powołano 3 komisje. Pierwszą była komisja skrutacyjna, w skład której weszli: Maciej Dziubak – przewodniczący, Marcin Zawadka – sekretarz i Grzegorz Miętus – członek. Drugą, komisja mandatowo-regulaminowa, w skład której weszli: Marek Wróbel – przewodniczący, Bożena Grasiak – sekretarz i Tadeusz Mateńko – członek. Natomiast do komisji wniosków weszli: Stanisław Marchewka – przewodniczący, Dariusz Sztyber – sekretarz oraz członkowie Sławomir Więckowski, Hanna Gajowniczek i Piotr Gryglas.

Sprawozdanie z działalności OSM Garwolin przedstawił prezes zarządu Waldemar Paziewski.

W 2020 roku skupiliśmy 112,7 mln l mleka przy 113,1 mln litrów w roku 2019. Dynamika skupu w 2020 roku wyniosła więc 99,6%. W ubiegłorocznych dostawach mleka brało udział 975 dostawców, zaś w roku poprzedzającym 1042. W ciągu roku ubyło 67 członków. Cały czas następuje koncentracja produkcji mleka w gospodarstwach. Nasz teren skupu obejmował 29 gmin położonych w 7 powiatach, na terenie 2 województw. W ubiegłym roku za litr mleka zapłaciliśmy średnio 1,41 zł. W dalszym ciągu utrzymujemy dopłatę do oceny użytkowości mlecznej w wysokości 2 groszy do 1 litra mleka w klasie ekstra. Z tego tytułu w roku ubiegłym wypłaciliśmy dodatkowo 1 mln 339 tys. zł. W 2020 roku z funduszu hodowli i skupu 147 dostawcom udzieliliśmy pożyczek na sumę 7077 tys. zł. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości zgromadzonych przez danego hodowcę udziałów członkowskich. Ponadto jako spółdzielnia pomagamy w obsłudze kredytów udzielanych naszym dostawcom przez Bank Spółdzielczy. W ubiegłym roku podpisaliśmy z tego tytułu umowy z dostawcami mleka na 726 tys. zł. Te wszystkie wymienione sumy wskazują na intensywność inwestycji u naszych dostawców. Niewątpliwie budowa magazynu zaopatrzenia rolnictwa w Wężyczynie była potrzebną inwestycją. Teraz należy myśleć o tym jak go udoskonalać i usprawniać w nim pracę, aby sprostać oczekiwaniom dostawców oraz jak rozbudować hurtownię w OSM Garwolin. Wkrótce będzie ogłoszony przetarg na projektowanie i rozpoczniemy rozbudowę magazynu zaopatrzenia rolników w środki do produkcji, jak również magazynu technicznego. Prowadzimy 7 tras nabiałowych i dowozimy dostawcom nasze produkty do gospodarstwa, a mimo to niektórzy dostawcy jeszcze zastanawiają się, czy nie lepiej kupić gorszy produkt w markecie, bo jest trochę tańszy – stwierdził prezes Paziewski.

Pół miliona złotych zysku spółdzielni w Garwolinie i żadnych kredytów

r e k l a m a

Warto w tym miejscu dodać, iż w ubiegłym roku OSM Garwolin wypracowała zysk netto przekraczający pół miliona złotych. A w 2020 roku przeprowadzone zostały inwestycje o wartości około 1,5 mln zł. Wymieniono między innymi dwa zbiorniki na śmietanę za kwotę 700 tys. zł. Zakupiono dwa samochody ciężarowe za 404 tys. zł. Zamontowany został także tankosilos do mleka za 166 tys. zł.

Nie mogliśmy jednak zrealizować dwóch zaplanowanych inwestycji. Zakupiliśmy dużą działkę przy obwodnicy, na której nie podłączona została jeszcze linia energetyczna i na razie nie możemy na niej prowadzić zaplanowanej budowy. Ponadto w dalszym ciągu nie udało nam się kupić od nadleśnictwa działki przylegającej do terenu spółdzielni, na której chcielibyśmy wybudować magazyny na proszek mleczny. W roku 2020 nasza spółdzielnia wypłaciła udziały członkowskie na kwotę 2137 tys. zł. Ani jedna osoba nie może powiedzieć, że nie otrzymała zwrotu udziału. Wypłacamy pieniądze zgodnie ze statutem, a przy zdarzeniach losowych członków lub ich rodzin nawet wcześniej, następnego dnia po złożeniu podania. OSM Garwolin nie ma też ani jednej złotówki zaciągniętego kredytu. Działalność prowadzona jest na bazie własnych środków finansowych. Mamy także zasób pieniędzy, który pozwoli zrealizować zaplanowane inwestycje, o których wcześniej mówiłem. Nawiązując do programu Mleko w szkole jednoznacznie stwierdzam, że warunki zaproponowane przez ministerstwo rolnictwa na najbliższy rok szkolny nie są do zaakceptowania – stwierdził jednoznacznie prezes Waldemar Paziewski, który na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim członkom rady nadzorczej, członkom spółdzielni oraz załodze za wspólną pracę i trud włożony w rozwój spółdzielni.

Patriotyzm konsumencki buduje silną markę polskiej żywności

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej OSM Garwolin za 2020 rok, przedstawił przewodniczący rady Krzysztof Adamiec.

W październiku 2020 roku spółdzielnia została poddana lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja objęła lata 2016–2020, którą przeprowadził KZSM ZR w Warszawie. Ustalenia lustracji zawarte w protokole potwierdzają, iż spółdzielnia posiada wymagane statutem unormowania wewnętrzne dostosowane do obowiązującego stanu prawnego, a działalność w aspekcie gospodarczo-finansowym prowadzona jest prawidłowo. Badanie sprawozdania finansowego w spółdzielni za rok 2020 przeprowadziła firma Centrum Badań Audytorskich Jan Dworniak. Na posiedzeniu rady nadzorczej został omówiony raport oraz opinia badania sprawozdania finansowego spółdzielni za miniony rok. Na podstawie zgromadzonych danych i wyniku finansowego biegły rewident stwierdził, że gospodarka naszej spółdzielni prowadzona jest prawidłowo. Rada nadzorcza uwzględniając całokształt działalności spółdzielni, a szczególnie osiągnięte wyniki gospodarczo-finansowe, potwierdzają prawidłowość jej funkcjonowania, dobrą i stabilną sytuację finansową, wnioskuje do Zebrania Przedstawicieli spółdzielni o udzielnie absolutorium zarządowi oraz podjęcia uchwał z porządku obrad. Rok 2020 nie należał do łatwych, to rok „szczególny”, który zapamiętamy na długo. Takie wartości jak bezpieczeństwo i zaufanie jak nigdy wcześniej wysunęły się na pierwszy plan. Należy podkreślić, że OSM Garwolin nie wstrzymała żadnemu dostawcy odbioru mleka z powodu pandemii koronawirusa, nie skorzystała z żadnej z tarcz COVID-owych przygotowanych przez rząd jako pomoc dla przedsiębiorstw. Świadczy to, że pomimo trudnej sytuacji utraty klientów branży gastronomicznej i zamknięciu kanału HoReCa, podjęte decyzje i działania przez zarząd były przemyślane i wyważone, co skutkowało dobrym wynikiem finansowym. Przyszłość naszych gospodarstw w dużej mierze zależy od nas samych, pamiętajmy o tym sięgając na półkę po produkty mleczarskie i inne wyroby. Patriotyzm konsumencki buduje silną markę polskiej żywności, wspiera polskich producentów rolnych oraz przedsiębiorstwa, zwiększa sprzedaż polskiej żywności oraz wspiera funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Nabywanie rodzimych towarów przekłada się m.in. na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, pozyskiwanie środków na inwestycje, a także rozwój rodzimych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Popierajmy to co nasze, to co polskie! Kończąc pragnę podziękować dostawcom mleka i załodze za włożony trud w rozwój spółdzielni, jak również instytucjom i osobom współpracującym ze spółdzielnią za wszelkie formy pomocy i współpracy – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Krzysztof Adamiec.

Szef CBA, czyli Centrum Badań Audytorskich dr Jan Dworniak przedstawił wyniki badania sprawozdania finansowego w spółdzielni za rok 2020. Jednoznacznie podkreślił, że kondycja finansowa OSM Garwolin nie stanowi zagrożenia dla jej członków ani dla kontrahentów i pochwalił gospodarkę garwolińskiej spółdzielni, a więc zysk, funkcjonowanie bez kredytów oraz wzorową wręcz wypłatę udziałów tym członkom, którzy zakończyli produkcję mleka.

Dlaczego spółdzielnia ma dokładać do "Mleka w szkole"?

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Tygodnik Poradnik Rolniczy – roczna prenumerata

Płacisz tylko

231,00 zł SPRAWDŹ

Wśród gości zaproszonych na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli OSM Garwolin był Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, który między innymi powiedział:

Sprawozdanie prezesa Waldemara Paziewskiego było bardzo szczegółowe i niewiele można już do niego dodać. Chciałem także zwrócić uwagę na dobrze przygotowane sprawozdanie przewodniczącego rady nadzorczej. Przekazał w nim aktualną sytuację oraz ewentualne zagrożenia na rynku. Producentów mleka najbardziej interesuje cena surowca. Chciałem podkreślić, że ciężko byłoby w tak trudnym roku uzyskać lepszą cenę. Wszystko uzależnione jest od przychodów, które były nieco niższe niż w roku 2019. Podobnie jak u was cena surowca w kraju w 2020 roku była zbliżona do tej z 2019. Chciałem powiedzieć, że bywam w wielu spółdzielniach mleczarskich i niektóre z nich są większe od was, mają większą skalę skupowanego mleka, a w roku ubiegłym wypłaciły niższą cenę za surowiec niż OSM Garwolin. Prezes Paziewski wspomniał o Mleku w szkole. Nie godzimy się z takimi pomysłami ministra, który dał propozycję jednej dostawy porcji nabiału dla dzieci w szkole w cenie o prawie 10% niższej niż w roku ubiegłym, która wynosiła 0,73 zł, a w bieżącym ministerstwo proponuje 0,68 zł. Jest to o 9,3% mniej niż w roku poprzednim. Ceny surowca wzrosły o 11%, a jeśli do tego dodamy jeszcze znaczny wzrost kosztów opakowań i innych kosztów produkcji, to jedna porcja będzie w tym roku tańsza dla spółdzielni o około 30%. Z jednej strony dostarczanie produktów mleczarskich dla dzieci jest sprawą szlachetną, ale z drugiej strony, dlaczego spółdzielnia ma do tego dokładać? Ustaliliśmy tę cenę na minimum 0,85 zł za jednostkę mleczną. Najnowsza propozycja ministerstwa to 0,80 zł, na co się w dalszym ciągu nie zgadzamy – dodał Waldemar Broś.

Należy tworzyć silne rolnicze związki zawodowe

W posiedzeniu uczestniczyli także redaktorzy naczelni „Tygodnika Poradnika Rolniczego” Paweł Kuroczycki i Krzysztof Wróblewski, który zabrał głos dziękując rolnikom za czytanie TPR.

TPR zawsze będzie służył spółdzielczości mleczarskiej. Każdy hodowca bydła mlecznego powinien być ambasadorem swojej firmy, a nie ulegać urokom i cenom marketów. Należy też tworzyć silne rolnicze związki zawodowe. Muszą to być związki tworzone poza spółdzielnią, ponad podziałami. Na zachodzie Europy jest mniej rolników niż u nas, ale są oni tak zorganizowani, że potrafią wziąć za gardło każdy rząd. Tamtejsze rządy wszystko konsultują z rolniczymi związkami zawodowymi i ich wskazania biorą po uwagę. U nas żaden prezes spółdzielni mleczarskiej nie jest w stanie zrekompensować ceną surowca wzrostów kosztów produkcji. Wielkie sieci trzymają ceny zbytu nabiału na niskim poziomie. Rządowi jest to na rękę, bo społeczeństwo ma tanią żywność kosztem przetwórców, a w szczególności kosztem rolników. Dodatkowo przy obecnej polityce nasza suwerenność żywnościowa jest zagrożona. Dlatego tylko mocne związki zawodowe rolników mogą pomóc w tej sprawie – stwierdził Krzysztof Wróblewski.

Zakończoną dyskusję skomentował Waldemar Paziewski.

Oczywiście cena mleka zależy od ministra i od rządu. Jeżeli za tamten rok zapłaciliśmy za energię elektryczną o 32% więcej niż w 2019, to daje to kwotę około 700 tys. zł. Biorąc pod uwagę wielkość skupionego mleka daje to o 10 groszy na litrze mleka, mniej. Dodatkowo ceny opakowania wzrosły o 50%, a sieci ciągle mówią o obniżce cen produktów. Nie wspomnę innych kosztów produkcji u rolników i w mleczarni, więc niech mi nikt nie mówi, że cena zależy od spółdzielni. Tak że popieram zdanie redaktora Krzysztofa Wróblewskiego mówiące o potrzebie tworzenia mocnych związków zawodowych niezwiązanych z podmiotami gospodarczymi powiedział Waldemar Paziewski.

Ogólnie Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dobrej i spokojnej atmosferze. Już tradycyjnie absolutorium zarządowi OSM Garwolin udzielane jest w sposób tajny. Delegaci udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi w składzie: Waldemar Paziewski – prezes zarządu, Hanna Dębowska – wiceprezes zarządu i Robert Kuchnio – wiceprezes zarządu.

Premia lojalnościowa dla dostawców OSM Garwolin

Należy też dodać, że Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała przyjęcie trzech wniosków. Dwa z nich dotyczyły jakości produktów mleczarskich i zobowiązania członków OSM Garwolin do większej konsumpcji produktów z OSM Garwolin.

Ten drugi wniosek częściowo jest już realizowany poprzez wprowadzenie premii lojalnościowej, czyli dopłaty do mleka dla hodowców dokonujących zakupów produktów nabiałowych i środków do produkcji w placówkach OSM Garwolin – powiedział Krzysztof Adamiec, przewodniczący rady nadzorczej.

Efekty wprowadzenia premii lojalnościowej po pierwszym miesiącu jej stosowania przedstawił Robert Warda, kierownik skupu OSM Garwolin.

Dopiero wprowadziliśmy program lojalnościowy i tak jak mówiliśmy na zebraniach rejonowych i na komisjach, w obecnej formie będzie funkcjonował przez 3 miesiące, a później w razie potrzeby będziemy go udoskonalać. W czerwcu w dostawach brało udział 885 dostawców, z tego z premii lojalnościowej skorzystało 483 hodowców. Z tego tytułu wypłaciliśmy 239 tys. zł. W hurtowni Wężyczyn dynamika sprzedaży nabiału po wprowadzeniu programu lojalnościowego w zestawieniu czerwca do maja br. wynosiła 128%. W hurtowni w Garwolinie dynamika sprzedaży nabiału wyniosła 171%, w sklepie przyzakładowym 251%, na trasach nabiałowych 110%. Monitorując sprzedaż środków do produkcji wzięliśmy pod uwagę, że jest ona sezonowa i inne produkty kupuje się w maju a inne w czerwcu. W związku z tym porównaliśmy czerwiec br. z czerwcem 2020 i w sklepie rolnym dynamika wyniosła 153%, w hurtowni w Wężyczynie 167% – powiedział Robert Warda.

Trzeci z wniosków dotyczył zwiększenia dopłaty do użytkowości mlecznej z 2 do 3 groszy do 1 litra klasy ekstra. Został on odrzucony przez delegatów Walnego.

Józef Nuckowski
Zdjęcia: Józef Nuckowski

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody