Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

OSM Łowicz ze wzorcowym spieniężeniem produktów UHT

Andrzej Rutkowski
Kategoria: Polskie mleko
OSM Łowicz ze wzorcowym spieniężeniem produktów UHT
Polskie mleko Spółdzielnia mleczarska
Data publikacji 03.07.2021r.

Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu odbyło się 23 czerwca w restauracji Szkiełka. Obrady poprowadził przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Chądzyński, jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zebrania. Sekretarzem została Ewa Korzeniewska, a mężami zaufania: Dariusz Dąbrowski i Janusz Wasilewski.

Początek obrad przedstawicieli OSM Łowicz

Zebranie przebiegało z zachowaniem zaleceń dotyczących szczególnego stanu, jakim jest epidemia koronawirusa. Wszystkich obecnych delegatów, zarząd w osobach: prezes Iwony Grzybowskiej i wiceprezesa Łukasza Siewierskiego, pracowników oraz gości przywitał przewodniczący Tomasz Chądzyński, wśród nich byli m.in.: prezes KZSM Waldemar Broś, biegły rewident Jan Dworniak, redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” Krzysztof Wróblewski, radcy prawni Dorota Wiosetek oraz Norbert Ciosek, a także główna księgowa Mirosława Krupińska.

r e k l a m a

Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z ostatniego zebrania przedstawicieli, wybrano komisję mandatowo-skrutacyjną w składzie: Stanisław Jabłoński, Edward Pieniążek, Ryszard Kuracki i Tomasz Sobczak oraz komisję uchwał i wniosków, w której zasiedli: Ireneusz Znyk, Andrzej Marat, Sławomir Gutmański, a także Marian Rusin.

Rok nowych wyzwań dla OSM Łowicz

Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawiła prezes Iwona Grzybowska podkreślając, że rok 2020 był rokiem wyjątkowym dla branży mleczarskiej ze względu na pandemię, co wiązało się z zachwianiem rynku eksportowego, zwłaszcza do Chin, z kolei w Europie zupełnie wyhamował rynek HoReCa. Jednocześnie pojawiło się większe zainteresowanie produktami o dłuższym okresie przydatności. Były obawy co do sprzedaży produktów świeżych, ponadto na pandemii ucierpiał eksport sera do Włoch. Pomimo tych przeciwności i nowych wyzwań OSM Łowicz osiągnęła dodatni wynik finansowy z zyskiem netto powyżej 10 mln zł. Wraz ze spółkami należącymi do OSM Łowicz takimi jak Zorina oraz Ekołowiczanka wypracowany zysk wzrasta do 15,5 mln zł.

r e k l a m a

W roku 2020 OSM Łowicz skupiła ponad 300 mln l mleka. Łączna ilość dostawców na koniec grudnia wyniosła 3159, w tym 308 dostarczało mleko do 63 stacji niskiego schładzania, a od 2851 dostawców prowadzono odbiór bezpośredni z gospodarstw. Średnia zawartość tłuszczu w skupionym mleku wyniosła 4,17% a białka 3,31%. Obecna średnia cena mleka w OSM Łowicz wynosi ok. 1,50 zł.

Spółdzielnia świadczyła usługi weterynaryjne dla swoich dostawców, w ramach których lekarze weterynarii odwiedzali gospodarstwa oraz udzielali porad w gabinetach weterynaryjnych. Hodowcy korzystali także z laboratorium działającego w spółdzielni oddając do badania mleko pod kątem obecności antybiotyków i zawartości komórek somatycznych czy też próbki pasz pod kątem analizy składu chemicznego. Dostawcy bardzo chętnie robili zakupy w serwisie dla rolników, gdzie kupowali paszę i środki higieny, również pod marką Łowickie, a także materiał siewny czy też olej napędowy dostępny na stacjach OSM Łowicz.

Fundusz udziałowy spółdzielni wynosi prawie 133 mln zł. W roku 2020 przychód na udziały wyniósł prawie 13 mln zł, a wypłacono ok. 15,5 mln zł udziałów. W ramach funduszu hodowli i wzajemnej pomocy spółdzielnia udzieliła w poprzednim roku 65 pożyczek na łączną wartość ponad 1,4 mln zł.
Prezydium walnego, od lewej: Tomasz Chądzyński, Ewa Korzeniewska, Janusz Wasilewski i Dariusz Dąbrowski
  • Prezydium walnego, od lewej: Tomasz Chądzyński, Ewa Korzeniewska, Janusz Wasilewski i Dariusz Dąbrowski

Większa promocja produktów OSM Łowicz w telewizji

Produkcja w roku 2020 była uzależniona od zapotrzebowania rynku, zatem nastąpił znaczny wzrost produktów o długim terminie przydatności do spożycia, czyli mleka UHT. Łącznie wzrost produkcji mleka UHT w stosunku do roku 2019 wyniósł 30%, a śmietany spożywczej wyprodukowano o 10% więcej. Produkcja serów dojrzewających była na tym samym poziomie co w roku poprzednim, natomiast 20-procentowy wzrost zanotowano w serach konfekcjonowanych i 5-procentowy wzrost produkcji masła.

Wartość sprzedaży wyrobów mleczarskich w roku 2020 wyniosła ponad 1 mld 157 tys. zł, z czego eksport stanowił ponad 20%, głównie do takich krajów jak: Chiny, Anglia, ale także do krajów południowej Europy.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Koszulka damska - Elita

Koszulka damska - Elita

Płacisz tylko

35,00 zł

Cena regularna 40,00 zł

SPRAWDŹ
Na działania marketingowe OSM Łowicz w roku 2020 przeznaczyła kilka mln zł. Te działania były ukierunkowane na uspójnienie marki oraz wyeksponowanie logotypu łowiczanki na granatowym tle. Większy nacisk położono na reklamę telewizyjną, lokowanie łowickich produktów odbywało się za pośrednictwem takich programów jak: „MasterChef”, „Pytanie na śniadanie” czy „Jaka to melodia”. Nie mogło też się obyć bez aktywności w prasie branżowej. Ważnym wydarzeniem było otwarcie nowej hurtowni produktów mleczarskich przy ul. Przemysłowej, czyli blisko zakładu mleczarskiego, jak i serwisu dla rolników.

Na inwestycje w roku 2020 spółdzielnia przeznaczyła ponad 20 mln zł. Zakupiono maszynę do nalewania mleka UHT. Rozpoczęto modernizację masłowni w Łowiczu, a także zakupiono urządzenie formujące do twarogów w Toruniu.

Prezes Iwona Grzybowska podziękowała za owocną współpracę wszystkim dostawcom, delegatom, członkom rady nadzorczej oraz współpracownikom.

Rada analizuje i popiera zarząd

Przewodniczący Tomasz Chądzyński w sprawozdaniu z działalności rady nadzorczej poinformował, że w roku 2020 odbyła ona 10 posiedzeń, na których omawiano bieżącą sytuację ekonomiczną spółdzielni na podstawie comiesięcznych sprawozdań zarządu. Rada podjęła 11 uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością spółdzielni. W obrębie rady nadzorczej działają trzy komisje: rewizyjna, hodowli i skupu oraz ekonomiczno-społeczna.

Rada analizowała zagrożenia dla kontynuowania produkcji mlecznej w gospodarstwach na terenie działania OSM Łowicz oraz rozpatrywała podania osób ubiegających się o pożyczki w ramach funduszu hodowli i wzajemnej pomocy. Popieraliśmy działania zarządu związane z zakupem nowych środków transportu do skupu mleka, jednocześnie analizując bieżące koszty związane z obsługą transportu. Rada analizowała i popierała poczynania zarządu związane z działaniami marketingowymi mającymi na celu umocnienie marki OSM Łowicz. Serdecznie dziękuję wszystkim dostawcom za trud codziennej pracy, dzięki której spółdzielnia istnieje. Ale spółdzielnia stoi nie tylko rolnikami, dziękuję też zarządowi za sprawne kierowanie i trafne decyzje oraz merytoryczne dyskusje. Dziękuję wszystkim pracownikom, których trud również jest wart docenienia – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Chądzyński.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Jak zwiększyć zapas pasz objętościowych w gospodarstwie mlecznym?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a