Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Ponad 6 mld złotych obrotu SM Mlekovity

Andrzej Rutkowski
Kategoria: Polskie mleko
Ponad 6 mld złotych obrotu SM Mlekovity
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 20.04.2022r.

– Zdobyliśmy pozycję lidera na rynku mleka w Polsce, a teraz ją umacniamy dzięki wybitnym hodowcom, rozważnej radzie nadzorczej oraz niezwykle sumiennym pracownikom. Dziękuję wam za kolejny rok współpracy – powiedział prezes Dariusz Sapiński, który dzień przed zebraniem przedstawicieli obchodził 43-rocznicę pracy w SM Mlekovita.

Lider mleczarstwa przekroczył 6 mld zł obrotu

2 kwietnia odbyło się zebranie przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, w którym uczestniczyło 65 delegatów na 65 uprawnionych, co stanowi 100%. Delegaci zebrali się w Hotelu Odessa, by decydować o przyszłości największej spółdzielni w kraju skupiającej kilkanaście tysięcy dostawców mleka, na którą składają się 22 zakłady produkcyjne, 185 linii produkcyjnych, 34 własne hurtownie, ponad 140 sklepów firmowych Mlekovitka i 2 sklepy internetowe.

W tym roku zebranie przedstawicieli miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Do rady nadzorczej nowej kadencji wybrano 25 członków: Radosław Truskolawski, Stanisław Radziszewski, Tomasz Radziszewski, Janusz Łuniewski, Adam Choiński, Krzysztof Nienałtowski, Bogusław Prokopiak, Grzegorz Stypułkowski, Stanisław Porowski, Tomasz Kraszewski, Leszek Brzozowski, Kazimierz Gosiewski, Wiesław Wojno, Janusz Wnorowski, Krzysztof Pachołek, Jarosław Kulesza, Jarosław Szabłowski, Janusz Kisielewski, Tomasz Bruś, Adam Kamiński, Marek Lubowicki, Andrzej Sekura, Leszek Zawistowski, Agata Przeździecka i Marek Piekutowski.

Odeszli wybitni mleczarze

r e k l a m a

Zebranie otworzył zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Jarosław Szabłowski, pełniący również obowiązki dyrektora. Wymienił wszystkich zasłużonych dla SM Mlekovita, a więc członków i pracowników, którzy w poprzednim roku odeszli do Domu Ojca. Na tej ważnej liście byli: Kazimierz Przeździecki – przewodniczący rady nadzorczej, Andrzej Olszewski – były członek rady nadzorczej, pracownicy zakładu w Wysokiem Mazowieckiem: Grzegorz Leoniak, Marek Kulesza oraz Dariusz Bloch, a także osoby związane z oddziałami terenowymi: Andrzej Hołodyński, Adam Czyżak, Bożena Sławińska, Romuald Dąbrowski, Dariusz Sowiński i Mirosław Kaczmarek. Następnie ich pamięć uczczono minutą ciszy. Wśród tych, którzy odeszli na wieczną wartę, najczęściej wspominano wybitnego hodowcę i wieloletniego przewodniczącego rady nadzorczej SM Mlekovita Kazimierza Przeździeckiego, o którego zasługach dla spółdzielni mówił również prezes Dariusz Sapiński.

Śmierć Kazimierza Przeździeckiego to niepowetowana strata, zawsze trzymał fason, to był wybitny fachowiec z zakresu hodowli bydła, o wspaniałym życiorysie. Odszedł również Andrzej Olszewski z gminy Ciechanowiec, który był jeszcze u mnie w grudniu i wyrażał chęć kandydowania na delegata, jednak życie napisało inny scenariusz – powiedział prezes Dariusz Sapiński.

Jarosław Szabłowski powitał delegatów oraz obecnych na sali pracowników SM Mlekovita na czele z prezesem Dariuszem Sapińskim, a także gości. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Krzysztof Wróblewskiredaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” wraz z zastępcą Markiem Kalinowskim, prof. dr hab. med. Jacek Dadan, dr n. med. Piotr Wojskowicz oraz Michał Pietrewicz - dyrektor VIS Energy Sp. z o.o.

Wybór władz zebrania przebiegał niezwykle sprawnie. Funkcję przewodniczącego powierzono Januszowi Wnorowskiemu, zaś na sekretarza wybrano Janusza Łuniewskiego, a asesorami zostali: Stanisław Porowski i Jarosław Dyszczyk. Do komisji mandatowo-skrutacyjnej wybrano: Wojciecha Kostro, Piotra Bączyka i Radosława Frankowskiego. W komisji uchwał i wniosków zasiedli: Grzegorz Grodzki, Janusz Olechwierowicz i Krzysztof Wojtkowski. Zaś skład jakże ważnej komisji wyborczej uzupełnili: Hanna Łapińska, Wojciech Kulesza i Janusz Podbielski.

Wyniki działalności

Po zakończeniu spraw formalnych, sprawozdanie z działalności SM Mlekovita za rok 2021 wygłosił prezes Dariusz Sapiński. Przedstawiamy niektóre fragmenty tego merytorycznego wystąpienia, trwającego ponad godzinę.

- Branża mleczarska nieustanie się rozwija, nie tylko jest w stanie zaspokoić potrzeby krajowe i wyżywić społeczeństwo, ale jeszcze eksportuje ponad 35% produkcji. Jeśli tak byłoby z nośnikami energii, to bylibyśmy najbogatszym państwem na świecie. Zatem mamy bezpieczeństwo żywnościowe, a nie ma bezpieczeństwa energetycznego. Jednak wojna za wschodnią granicą przyspieszy rozwój własnych źródeł energii m.in. biogazu, który można zamienić na energię elektryczną.

Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 84 mln 416 tys. zł, czyli o 11 mln 800 tys. zł więcej niż przed rokiem. 75% nakładów inwestycyjnych przypadło na zakład w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2021 wyniosła ponad 6 mld 303 mln zł, co stanowi do roku poprzedniego wzrost o 12,11%. To sprawia, że jesteśmy najwięksi pod względem obrotów w branży mleczarskiej w kraju i najwięksi ze wszystkich firm w województwie podlaskim. Obroty cały czas rosną, na co wpływ ma również inflacja.

Prezes Dariusz Sapiński podczas sprawozdania

  • Prezes Dariusz Sapiński podczas sprawozdania

W ubiegłym roku koszty energii miały jeszcze relatywnie niewysoki udział w strukturze kosztów, ale w tym roku to się zmieniło. Dla przykładu, za megawatogodzinę gazu teraz płacimy 5 razy więcej. Zaś węgiel podrożał 4-krotnie.

Jesteśmy firmą silną ekonomicznie, nie ma ryzyka, że nasz dostawca odda mleko i nie otrzyma zapłaty. W dobie kryzysu trzeba sprawdzać wszystkich kontrahentów, by nie było sytuacji, że ktoś sprzedał po bardzo dobrej cenie, tylko nie otrzymał zapłaty, a firmy już nie ma na rynku.

Co roku delegaci udzielają zarządowi upoważnienia do zaciągania kredytów w kwocie do 300 mln zł, ale z tego póki co nie korzystamy. Oczywiście musimy być zabezpieczeni na różne ewentualności, tym bardziej w dzisiejszych wyjątkowo niepewnych czasach. Wskaźniki finansowe dowodzą o naszej stabilnej kondycji finansowej.

Prezydium zebrania. Od lewej: asesor Stanisław Porowski, prezes Dariusz Sapiński, przewodniczący zebrania Janusz Wnorowski, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej oraz dyrektor Jarosław Szabłowski, sekretarz Janusz Łuniewski i asesor Jarosław Dyszczyk

  • Prezydium zebrania. Od lewej: asesor Stanisław Porowski, prezes Dariusz Sapiński, przewodniczący zebrania Janusz Wnorowski, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej oraz dyrektor Jarosław Szabłowski, sekretarz Janusz Łuniewski i asesor Jarosław Dyszczyk

Mlekovita jak Coca-Cola

Mamy 22 zakłady. Przybył nam jeden zakład, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powiększamy również asortyment wyrobów, których obecnie produkujemy 1555 różnych pozycji.

Sprzedajemy na cały świat, w sumie do 167 krajów, chociaż w wyniku wojny i sankcji nie sprzedajemy do Rosji i Białorusi, a do Ukrainy znacznie mniej. Udział eksportu w sprzedaży wciąż rośnie. W marcu br. wyeksportowaliśmy towary za sumę 260 mln zł. W stosunku do marca 2021 roku jest to wzrost o 92 mln zł. Mamy 40 tys. partnerów handlowych. Chcemy być tak jak Coca-Cola, czyli dostępni w każdym sklepie, niemal w każdym kraju. Naszym celem jest, aby być w każdej nawet najmniejszej miejscowości.

Co miesiąc sprzedajemy ponad 10 tys. ton proszków mlecznych, 60 mln l mleka, 8 tys. ton serów i 6 tys. ton masła. Spełniamy najwyższe certyfikaty jakościowe, mamy też certyfikowany system zarządzania, który jest nieustannie kontrolowany. Dlatego Mlekovita jest pewnym partnerem handlowym na rynkach całego świata.

Mamy zarejestrowane znaki towarowe w 27 krajach, aby na tych rynkach nikt nas nie podrabiał, bo sam znaczek Mlekovity sprawia, że spieniężenie produktu jest lepsze, a to świadczy o sile naszej marki. W sumie mamy 53 znaki towarowe i 2 wzory przemysłowe zarejestrowane na polskim rynku. W 2021 roku zgłosiliśmy dwa kolejne znaki towarowe: „Górskie Specjały z Sanoka” i „Górskie Specjały z Zakopanego”.

Magazyny i linia serowarska

Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć kompleks magazynowy, w którym jest część zamrażalnicza umożliwiająca przechowywanie w warunkach -25oC, gdzie składujemy masło w ilości ok. 5 tys. ton. Jest też część chłodnicza o możliwości przechowywania 8 tys. ton i część o temperaturze pokojowej. Dzięki tej inwestycji możemy zgromadzić większą ilość opakowań na zapas, co jest ważne w chwili niestabilnego rynku. Druga ważna inwestycja to nowoczesna linia serowarska w zakładzie w Białej Podlaskiej, która już zaczęła pracować, a jej odbiór zaplanowaliśmy na kwiecień br. To linia produkcji polskiej firmy Marbo z Olsztyna, dzięki której zwiększyliśmy możliwości przerobowe o 200 tys. litrów dziennie. Z kolei w Baranowie pracujemy nad rozbudową linii do produkcji sera cheddar. W zasadzie inwestujemy we wszystkich zakładach.

4,12% tłuszczu i 3,27% białka – takie uśrednione parametry miało mleko skupione w roku 2021. Skup mleka w roku 2021 wzrósł o 3,6% w stosunku do roku 2020. W samym Wysokiem Mazowieckiem skup w miesiącu marcu br. wzrósł o 2,4 mln l w stosunku do marca 2021 roku. Największą dynamikę skupu notujemy w Kaliszu, Kościanie i Zakopanem. Mamy jeszcze punkty skupu, których jest coraz mniej, ale nie będziemy ich zamykać. Będą dopóty, dopóki dostawcy będą przywozili mleko. Średnia dostawa mleka w roku 2021 wyniosła 581 l z odbioru bezpośredniego i 118 l w punktach skupu. W ubiegłym roku ubyło nam 382 członków w związku z zaprzestaniem produkcji, a udziały na następców w związku z przejściem na emeryturę przepisało 99 członków. Wypłata udziałów odbywa się zgodnie ze statutem.

Kolejne podwyżki w skupie

r e k l a m a

Ceny podajemy na bieżąco. Za miesiąc marzec średnia cena to ok. 2 zł za litr mleka, a w kwietniu planujemy podwyżkę i będzie to średnio ok. 2,15 zł za litr. Mleko skupujemy na terenie całego kraju.

Okazało się, że sytuacja wojenna wzmocniła sprzedaż produktów o dłuższym terminie przydatności do spożycia, a więc proszków mlecznych oraz mleka UHT.

Już w ubiegłym roku zwiększyliśmy produkcję lodów, mamy też własne automaty z lodami i są to najlepsze lody w mieście.

Delegaci, podczas głosowania, jednogłośnie udzielili absolutorium prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu

  • Delegaci, podczas głosowania, jednogłośnie udzielili absolutorium prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu
Delegaci podczas obrad
  • Delegaci podczas obrad

Nie wszyscy wyjadą do dużych miast. Praca na wsi przy hodowli też może być wspaniała i można się rozwijać. Cieszy mnie to, że coraz mniej jest rezygnacji z produkcji mleka. W biznesie trzeba być cierpliwym, musimy być długodystansowcami – powiedział Dariusz Sapiński.

Sprawozdanie z prac rady

Następnie sprawozdanie z prac rady nadzorczej w 2021 roku wygłosił zastępca przewodniczącego rady Jarosław Szabłowski, który m.in. powiedział:

Rada nadzorcza w ubiegłym roku odbyła 5 posiedzeń. W imieniu ogółu członków nadzorowała całokształt działalności spółdzielni m.in. poprzez bieżące i systematyczne kontrolowanie wyników gospodarczo-finansowych. Wszystkie uchwały i decyzje były podejmowane zgodnie z prawem spółdzielczym oraz statutem SM Mlekovita. Prezes zarządu brał udział w każdym z posiedzeń i informował na bieżąco radę nadzorczą o działalności spółdzielni. Dyskutowaliśmy nad opłacalnością produkcji mleka oraz aktualnymi problemami branży mleczarskiej i rolnictwa. Członkowie rady na bieżąco byli informowani o prowadzonych inwestycjach oraz o nowych wyrobach wprowadzanych na rynek i kontrolach, jakim poddawano spółdzielnię. Mlekovita współpracuje z dostawcami poprzez fachowe doradztwo oraz organizowanie szkoleń, aby dostarczane mleko było najwyższej jakości, w tym celu również rozprowadza fachową prasę rolniczą. Rada nadzorcza jest pewna, że sytuacja finansowa spółdzielni jest prawidłowo kontrolowana przez zarząd spółdzielni. Stwierdza również, że działalność spółdzielni w roku 2021 przebiegała prawidłowo, a Mlekovita jest największym, najnowocześniejszym i najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem w polskiej branży mleczarskiej. Rada nadzorcza bardzo dobrze ocenia pracę zarządu i wnioskuje o udzielnie absolutorium zarządowi w osobie prezesa Dariusza Sapińskiego, któremu dziękujemy w imieniu rady nadzorczej i członków spółdzielni za ogromne zaangażowanie w rozwój firmy, szczególnie w tak trudnym czasie. Jednocześnie wszystkim dostawcom i pracownikom życzę owocnej współpracy na rzecz naszej spółdzielni.

Delegaci w imieniu wszystkich członków oraz pracowników wręczyli prezesowi Sapińskiemu ogromny bukiet z okazji 43. rocznicy pracy w spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem. Na zdjęciu kosz z kwiatami przekazuje Stanisław Radziszewski

  • Delegaci w imieniu wszystkich członków oraz pracowników wręczyli prezesowi Sapińskiemu ogromny bukiet z okazji 43. rocznicy pracy w spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem. Na zdjęciu kosz z kwiatami przekazuje Stanisław Radziszewski


Głos zabrał również redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego” Krzysztof Wróblewski, odnosząc się m.in. do słów prezesa Sapińskiego o roli i możliwościach rozwoju młodych ludzi na wsi.

Podobnie jak prezes Dariusz Sapiński zachęcam młodych do pozostania na wsi, gdzie można ciężko pracować, ale i osiągać sukcesy, w korporacjach wcale nie jest tak kolorowo. Mlekovita to firma o mocnych fundamentach, która gwarantuje stabilność i dobrą cenę. Jest oparta w dużej mierze o eksport, który ma najlepsze spieniężenie. Dziękuję, że czytacie „Tygodnik Poradnik Rolniczy” – powiedział Krzysztof Wróblewski.

W zasadzie nie było na walnym dyskusji, co świadczy o jednomyślności delegatów, jak i zarządu spółdzielni. Delegaci jednogłośnie przegłosowali wszystkie uchwały, łącznie z jednogłośnym udzieleniem absolutorium prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu.

Andrzej Rutkowski
fot. Andrzej Rutkowski

Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 16/2022 na str. 72. Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR:  Zamów prenumeratę.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Elita – aktualny egzemplarz

Elita – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

12,90 zł SPRAWDŹ

Widziałeś już nasze video "Rolnicy walczą o przetrwanie gospodarstw mlecznych. Ci hodujący świnie już nie mają nadziei"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody