Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Szkoła rolnicza zainwestowała w robota udojowego. Z jakim skutkiem?

Szkoła rolnicza zainwestowała w robota udojowego. Z jakim skutkiem?
Polskie mleko Maszyny
Data publikacji 05.06.2019r.

Mało jest szkół rolniczych, w których prowadzi się hodowlę i produkcję mleka na tak szeroką skalę jak w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. W gospodarstwie działającym przy placówce jako pracownia rolnicza, uczniowie mają praktyki aż z 5 rasami bydła mlecznego. To tu najczęściej pierwszy raz spotykają się z dojem automatycznym. Jeśli dodamy do tego embriotransfer i możliwość skorzystania z zagranicznych staży zawodowych, to wydaje się być to idealna szkoła dla przyszłych rolników, hodowców czy też techników weterynarii.

Żłoby zamiast stołu paszowego

Nasze gospodarstwo nie jest zwykłym gospodarstwem, gdyż musi spełniać funkcję dydaktyczną, dlatego przed 5 laty postanowiliśmy przejść na dój automatyczny, będący wtedy zupełną nowością technologiczną. Robot udojowy Lely Astronaut zamontowaliśmy w oborze, która powstała w wyniku adaptacji istniejącego budynku spełniającego funkcję magazynową. Budynek ten nie pozwolił na uzyskanie szerokiego przejazdowego stołu paszowego, dlatego wykorzystaliśmy starą technologię żłobu. Główną zaletą takiego rozwiązania jest brak potrzeby podgarniania paszy, gdyż krowy nie są w stanie, nawet jakby bardzo chciały, przemieścić dawkę TMR – powiedział dyrektor szkoły Stanisław Kosmowski, dodając, że krowy korzystają z okólników, co ma bardzo duży wpływ na ich zdrowie. Gdy wychodzą na okólnik wtedy w oborze wykonywane jest ścielenie słomą, a następnie zadawany jest TMR z wozu paszowego Sano wprost do żłobu, a zestaw ciągnik plus paszowóz przejeżdża przez oborę po korytarzu gnojowym. Wtedy jest to również dogodny czas na wykonanie mycia robota udojowego.

r e k l a m a

Robot nie zawiedzie w kwestii masażu czy mycia wymienia

Adaptacja budynku pod oborę z dojem automatycznym objęła budowę podziemnego zbiornika na gnojowicę, gdyż poczekalnia do robota jest na rusztach betonowych. Z tego podręcznego zbiornika gnojowica dalej trafia do głównego zbiornika naziemnego. W oborze ważnym miejscem jest punkt widokowy, umiejscowiony nad maszynownią robota, skąd można wygodnie obserwować całe stado, to bardzo dobre miejsce także do celów edukacyjnych.

r e k l a m a

W boksach legowiskowych zamiast popularnych mat z tworzyw sztucznych zastosowaliśmy bardziej naturalne i przyjazne krowom materace słomiano-wapienne, które w połączeniu z okólnikiem oraz frezowaną posadzką w korytarzach gnojowych, w dużej mierze eliminują choroby racic. O takich alternatywnych rozwiązaniach trzeba właśnie informować młodzież, bo nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Każdy system ma jakieś wady, nasz też, jednak ma też zalety – powiedział dyrektor Stanisław Kosmowski.


Obora dla krów zasuszonych, jałówek i cieląt
  • Obora dla krów zasuszonych, jałówek i cieląt
Wiele osób pyta nas dlaczego robot udojowy, jak jest ich jeszcze tak mało. Natomiast my uważamy, że robot udojowy jest przyszłością. Dojarkę i halę udojową wszyscy wiedzą jak obsługiwać, natomiast robota już nie i my chcemy to pokazać naszym uczniom. Podstawową zaletą robota udojowego jest to, że on nigdy nie oszuka, jeśli się oczywiście nie popsuje, ale usterki mamy niezwykle rzadko, a jeśli już się zdarzą, to są usuwane w ciągu 2 godzin. Zatem robot nie oszuka w kwestii masażu, mycia czy też zabezpieczenia wymienia po doju. Co ważne, dój na robocie odbywa się nie dwa razy na dobę, ale tyle razy ile jest to potrzebne, czyli u krów będących w szczycie laktacji jest to nawet dój czterokrotny, zaś te kończące laktację chodzą do doju z częstotliwością poniżej 2, a przeciętna krowa wchodzi do robota prawie 3 razy na dobę – kontynuował dyrektor Stanisław Kosmowski.

Inseminacja na fantomie

Nie tylko krowy dojne korzystają z okólników, ale także wszystkie inne grupy jak: cielęta, jałówki i krowy zasuszone. Te zwierzęta korzystają z obory powstałej w wyniku modernizacji uwięziówki, która wcześniej służyła krowom dojnym. Teraz wszystkie grupy zwierząt chodzą luzem. Pomiędzy dwiema oborami znajduje się centrum dydaktyczne, wyposażone m.in. w fantom do nauki inseminacji krów.
Obecnie na robocie doi się 61 krów, w tym 29 pierwiastek
  • Obecnie na robocie doi się 61 krów, w tym 29 pierwiastek


5 ras krów w 1 gospodarstwie

W stadzie utrzymywane jest bydło takich ras jak: hf, jersey, simental w typie mlecznym, montbeliarde oraz norweska czerwona, to umożliwia uczniom zapoznanie się z tymi rasami oraz naoczne porównanie ich cech użytkowych łącznie z wydajnością, którą mogą śledzić przeglądając raporty, jakie generuje program komputerowy będący częścią automatycznego systemu doju. To kopalnia wiedzy dla uczniów, bo program analizuje również cechy dotyczące zdrowia, jak i aktywności ruchowej powiązanej z występowaniem rui.

Ostatnio w gospodarstwie przeprowadzono przeszczep mrożonych zarodków zakupionych z jednego z najlepszych stad w kraju pod względem genetycznym. O zdrowotność stada dba lecznica weterynaryjna „Golan Kubica Gasik” ze Zdun. Pasze objętościowe, takie jak: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka i kiszone wysłodki buraczane uzupełnia pasza treściwa Wimilk 22 Komplet z Wipaszu bez GMO, zadawana na robocie udojowym. Zachęca ona krowy do odwiedzania robota.

Szkoła wspiera swoich uczniów w zdobywaniu doświadczenia nie tylko w Polsce

Uczniowie bardzo chętnie korzystają w zagranicznych staży zawodowych w ramach dwóch programów: „Erasmus Plus” oraz „Programu Wiedza Edukacja Rozwój” (POWER). Jedna grupa licząca 28 osób niedawno wróciła z Grecji w ramach programu Erasmus Plus, a kolejna grupa 18 uczniów niebawem wyjedzie do Niemiec w ramach POWER-a.


Oborę ze żłobem usytuowanym wzdłuż bocznej ściany wyposażono nie tylko w robota udojowego, ale także w czochradło aktywne i poidła wannowe
  • Oborę ze żłobem usytuowanym wzdłuż bocznej ściany wyposażono nie tylko w robota udojowego, ale także w czochradło aktywne i poidła wannowe
W przyszłym roku szkoła w Zduńskiej Dąbrowie będzie obchodzić 90-lecie. Około 200 uczniów kształci się w 4 zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii i technik hodowca koni. Prowadzone są także kursy zawodowe dla dorosłych. Obecnie trwa rozbudowa internatu.

Andrzej Rutkowski
Fot. Andrzej Rutkowski

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a