Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

W OSM Sierpc zgoda buduje

Ireneusz Oleszczyński
Kategoria: Polskie mleko
W OSM Sierpc zgoda buduje
Polskie mleko Spółdzielnie mleczarskie
Data publikacji 08.07.2021r.

OSM Sierpc pod względem ilości skupionego mleka jest jedną z największych spółdzielni mleczarskich w kraju. 25 czerwca 2021 roku odbyło się zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, które otworzył Witold Dziurlikowski – przewodniczący rady nadzorczej.

Powołanie prezydium zebrania OSM Sierpc

25 czerwca 2021 roku odbyło się zebranie przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, które otworzył Witold Dziurlikowski – przewodniczący rady nadzorczej.

r e k l a m a

Witam serdecznie zarząd naszej spółdzielni, delegatów, nagrodzonych dostawców oraz przybyłych gości. Witam doktora Jana Dworniaka – biegłego rewidenta z Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego, Andrzeja Cześnika – starostę sierpeckiego, Piotra Jagiełłę – radcę prawnego, Arkadiusza Lewandowskiego – pełnomocnika zarządu, dyrektora produkcji w OSM Sierpc, Rafała Kowalskiego – pełnomocnika zarządu i dyrektora handlu i marketingu. Witam Barbarę Krzemińską – główną księgową OSM Sierpc, Stanisława Pająka – byłego dyrektora oddziału produkcyjnego w Żurominie, Sławomira Falgowskiego – pełniącego obowiązki dyrektora oddziału produkcyjnego w Żurominie, a także Krzysztofa Wróblewskiego – redaktora naczelnego „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Po powitaniach powołano prezydium zebrania. Przewodniczącym został Witold Dziurlikowski, sekretarzem Grzegorz Maciejewski, asesorami: Roman Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk. Następnie wybrano 3-osobową komisję mandatowo-skrutacyjną, w skład której zasiedli: Wojciech Słomkowski, Piotr Szatkowski oraz Bartłomiej Traczyk. Powołano również 5-osobową komisję wnioskową w składzie: Jarosław Gutowski, Jarosław Drogosz, Tadeusz Gawiński, Mariusz Motylewski oraz Leszek Jędrzejczak.


Wręczenie statuetek dla rolników, którzy dostarczyli powyżej 1 mln l mleka do spółdzielni

r e k l a m a

Następnie głos zabrał wiceprezes Adam Mazurowski, który powiedział: – Tradycyjnie, jak co roku, z wielką przyjemnością chciałbym wręczyć skromne statuetki tym producentom, którzy w 2020 r. sprzedali do naszej spółdzielni powyżej 1 mln l mleka. Niestety, z racji funkcjonujących jeszcze obostrzeń zaprosiliśmy tylko 15 nagrodzonych.

Adam Mazurowski powiedział też kilka zdań o skupie mleka, z których wybraliśmy te poświęcone ubiegłemu rokowi oraz bieżącym czasom. – Obecnie mamy 1828 dostawców. W 2020 roku średnia dostawa z jednego gospodarstwa wyniosła 191 tys. l. Udział 27 producentów mleka ze sprzedażą powyżej jednego miliona w całym skupie stanowi 13,2%. Zaś 12 gospodarstw sprzedaje od 901 tys. l do 996 tys. l mleka rocznie.

Statuetki dla 15 najlepszych wręczali: prezes Grzegorz Gańko oraz starosta Andrzej Cześnik, który to po zakończeniu ceremonii stwierdził:

Panie przewodniczący, drodzy rolnicy, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Powiat sierpecki jest typowo rolniczy a spółdzielczość dzięki mleczarni funkcjonuje od 1927 roku. Cieszę się, że nasza spółdzielnia dobrze się rozwija. Wyroby sierpeckiej mleczarni znane i cenione są nie tylko w kraju, lecz także poza granicami. Chciałbym państwu serdecznie podziękować za ogrom pracy, jaki wkładacie w branżą mleczarską. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i życzę udanego walnego.

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Elita – roczna prenumerata

Elita – roczna prenumerata

Płacisz tylko

89,00 zł SPRAWDŹ

Istotnym punktem tego walnego była uroczystość wręczenia pamiątkowej statuetki emerytowi Stanisławowi Pająkowi,byłemu dyrektorowi zakładu w Żurominie. Wzięli w niej udział prezesi: Gańko i Mazurowski. Na statuetce było wyryte „Panie dyrektorze za profesjonalizm, uczciwość, sumienność, szczególne zaangażowanie oraz włożony wkład pracy w zarządzaniu i rozwój OSM w Sierpcu – Zarząd i rada nadzorcza OSM w Sierpcu”. Również Witold Dziurlikowski – w imieniu rady nadzorczej- podziękował Stanisławowi Pająkowi za pięcioletnią pracę w zakładzie w Żurominie.


Pandemia koronawirusa zmieniła niemal wszystkie plany OSM w Sierpcu na 2020 rok

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni za 2020 r. przez prezesa Grzegorza Gańkę, który również omówił kierunki rozwoju zakładu na 2021 r.

Na początku pandemii spowolnił, a w zasadzie całkowicie zatrzymał się eksport. Sytuacja była na tyle poważna, że groziło nam ograniczenie lub zamknięcie części procesów produkcyjnych. Na szczęście okazało się, że granice dla samochodów dostarczających m.in. elementów do produkcji pozostały otwarte. Niestety doszło jednak do zamknięcia restauracji, hoteli, co spowodowało ograniczenia w sprzedaży. Zmianom uległy niemal wszystkie plany związane z funkcjonowaniem naszych zakładów, jakie mieliśmy na 2020 r. Wprowadziliśmy pewnego rodzaju ograniczenia, bo priorytetem stało się dla nas zdrowie pracowników i utrzymanie ciągłości pracy spółdzielni. Skup mleka w naszym zakładzie w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł prawie o 100 mln l. W 2020 r. skupiliśmy niemal 352 mln l mleka notując dynamikę skupu na poziomie 104,6%. W 2020 r. średnia krajowa cena w skupie wyniosła 1,46 zł/l brutto, a w naszej mleczarni była ona wyższa o 11 gr/l. Na przestrzeni ostatnich 6 lat udaje nam się w skupie uzyskiwać średnią cenę zdecydowanie wyższą od średniej krajowej. Wspieramy 1-groszową dopłatą pracę hodowlaną związaną z prowadzeniem przez naszych dostawców oceną użytkowości bydła mlecznego. Z tej możliwości korzysta 556 dostawców, a na ten cel wydajemy rocznie 1 mln 881 tys. zł. Współpracujemy z 20 firmami zaopatrującymi naszych dostawców w środki do produkcji czy pasze, prowadzimy sprzedaż paliwa zarówno w Sierpcu, jak i w Żurominie. Ważnym elementem współpracy dla dostawców jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek, w ub.r. skorzystało z nich 630 osób na łączną kwotę 24 727 tys. zł. Wypłaciliśmy również zaliczki na łączną kwotę 22 mln zł. Dział skupu w naszej mleczarni uczestniczy bardzo aktywnie w doradztwie czy kontroli warunków produkcji – stwierdził Grzegorz Gańko.

Od lewej Grzegorz Gańko, Stanisław Pająk, Adam Mazurowski

  • Od lewej Grzegorz Gańko, Stanisław Pająk, Adam Mazurowski


Pierwszy raz w historii wartość sprzedaży OSM Sierpc przekroczyła 700 mln zł

Wartość sprzedaży w 2020 roku wyniosła 723 mln 678 tys. zł. Po raz pierwszy w historii sierpecka spółdzielnia przekroczyła poziom 700 mln zł. W 2020 r. osiągnięto zysk netto wynoszący 12 mln 704 tys. Sery z Sierpca od lat sprzedawane są na te same rynki. Trafiają do Czech, na Słowację, Ukrainę, do Stanów Zjednoczone, Anglii, Izraela, na Węgry, do Australii. Przez wiele lat spółdzielnia utrzymywała bardzo dobre kontakty handlowe z Wielką Brytanią i Białorusią. Z pierwszym państwem zostały one ograniczone przez brexit, a z drugim zostały pogorszone przez sytuację polityczno-dyplomatyczną. Po wprowadzeniu embarga przez Rosję na polskie wyroby mleczarskie Białoruś kupowała duże ilości sera, który następnie trafiał na rynek rosyjski.

Prezes Gańko omówił też kapitały spółdzielni i zagadnienia związane z inwestycjami Poinformował zebranych, że kapitał własny spółdzielni to 287 mln 665 tys. zł, w tym fundusz udziałowy 131 mln 350 tys. zł, zaś wartość majątku trwałego w 2020 roku to 119 mln 570 tys. zł. W ubiegłym roku z funduszu udziałowego wypłacono 7 mln 73 tys. zł. Po zatwierdzeniu uchwały podczas tego walnego, pierwsza część wypłacanych udziałów trafi jeszcze w tym roku do oczekujących.

W ubiegłym roku na inwestycje wydano 17 mln 835 tys. złotych. Jednak z racji pandemii nie wykonano planu, który wynosił prawie 25 mln zł. Jednak między innymi zakończono budowę hali do konfekcjonowania sera wraz z instalacją chłodniczą. Zakupiono też kolejną linię do plastrowania serów. Jeśli chodzi o inwestycje w zakładzie w Żurominie, to zainstalowano tam zbiorniki do magazynowania mleka. Natomiast na inwestycje w 2021 r. przeznaczono 25 mln zł. W zakładzie w Sierpcu rozpocznie się pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków. Zatwierdzono też plany technologiczne i budowlane dotyczące nowej części zakładu obejmującej serownię o możliwości przerobu 600 tys. l w ciągu doby. Nastąpi też rozbudowa systemu monitoringu i opomiarowania mediów. Natomiast w Żurominie planowana jest także przebudowa instalacji wodnej i budowa instalacji fotowoltaicznej.


Nagrodzone produkty OSM Sierpc w 2020 roku

Ubiegły rok z racji pandemii był bardzo słaby pod względem odbywających się imprez targowych i wystawienniczych. Większość przebiegała się online. Pomimo tego w konkursie Lider Forum Ser Kasztelan Śmietankowy zajął I miejsce. Zaś w konkursie „Złoty Paragon 2020”, „Nagrodę Kupców Polskich” w kategorii ser żółty twardy wyróżnienie otrzymał „Ser Królewski Plastry 135 g”. Jeżeli mówimy o nagrodach i osiągnięciach to najważniejsze dla OSM Sierpc jest pierwsze miejsce w Polsce w kategorii sprzedaży sera w plastrach, w marce producenta. Zostało to potwierdzone w badaniach rynkowych firmy Nielsen kolejny rok. Niemal 100% serów sprzedawane jest pod marką – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

Dostawcy mleka do OSM Sierpc, którzy dostarczyli do sierpeckiej mleczarni ponad 1 mln l mleka w 2020 r.

  • Dostawcy mleka do OSM Sierpc, którzy dostarczyli do sierpeckiej mleczarni ponad 1 mln l mleka w 2020 r.

W 2020 roku każdy dzień pracy spółdzielni był wyzwaniem

Na zakończenie prezes Grzegorz Gańko powiedział: – Chciałbym państwu podziękować za współpracę, za ten ostatni rok wspólnej pracy. Był to bardzo ciężki rok, z pewnością wielu z was zastanawiało się czy do gospodarstwa przyjedzie cysterna po odbiór mleka. Kierownik transportu drżał o to czy będzie miał kogo posadzić za kierownicą, kierownicy produkcji zastanawiali się czy będzie kim pracować w zakładzie. Kierowcy zastanawiali się czy w centrach dystrybucji zostaną szybko rozładowani i czy przy okazji nie będą mieli kontaktu z zakażonymi ludźmi. Każdy dzień był wyzwaniem, na szczęście udało się nam sprostać wszystkim elementom pracy naszej spółdzielni. Mleko zostało wyprodukowane, dostarczone do zakładu, przerobione, a wyroby sprzedane. Kończąc chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego łańcuszka. Wielokrotnie powtarzałem, że w naszej firmie nie ma osób zbędnych, wszyscy są równie ważni bo tylko wspólna praca daje szansę na sukces!

Niezwykle ważnym punktem było sprawozdanie z prac rady nadzorczej OSM w Sierpcu za 2020. Rada nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. W trakcie posiedzeń podjęto kilka uchwał, z których najważniejsze dotyczyły zatwierdzenia struktury organizacyjnej spółdzielni oraz zatwierdzenie nowego regulaminu rady nadzorczej. Poniżej przedstawiamy fragmenty sprawozdania:

Rada nadzorcza w swojej pracy zawsze kieruje się dobrem ogólnym dbając o powierzone mienie. Rada nadzorcza współpracowała z zarządem, który uczestniczył we wszystkich posiedzeniach rady nadzorczej. Podczas posiedzeń analizowano wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni. Rada nadzorcza dokumentowała swoją pracę sporządzając protokoły z posiedzeń i prowadząc rejestr podjętych uchwał. Protokół i opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego spółdzielni za 2020 r. zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez radę nadzorczą na posiedzeniu 9 czerwca 2021 r. Ze sprawozdania z badania wynika, iż roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową oraz wyniki finansowe spółdzielni. Biegły rewident nie stwierdził zagrożenia kontynuowania działalności przez spółdzielnię w najbliższym okresie. Dziękujemy wszystkim producentom mleka i ich rodzinom za wysiłek i zaangażowanie, jakie włożyli w codzienne wykonywanie obowiązku oraz pracownikom zakładu za pracę w zaostrzonym rygorze sanitarnym i dbanie o bezpieczeństwo. Kończąc sprawozdanie rady nadzorczej wnioskuję o przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w roku 2020, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r., przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej za 2020 r. oraz o udzielenie absolutorium członkom zarządu. Rada nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro spółdzielni – powiedział przewodniczący Dziurlikowski.


Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu działa bez zastrzeżeń

Jak na wszystkich walnych w tych spółdzielniach, w których bilans bada dr Jan Dworniak z CBA, czyli z Centrum Badań Audytorskich, także w Sierpcu czekano na wystąpienie szefa CBA.

Badając sprawozdanie finansowe z działalności oddziału w Sierpcu i Żurominie nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego, według mojej oceny, zostały sporządzone prawidłowo i gwarantują zdolność spółdzielni w Sierpcu do kontynuowania działalności bez żadnych zastrzeżeń w najbliższej przyszłości. OSM Sierpc pod względem ilości skupionego mleka jest jedną z największych spółdzielni mleczarskich w kraju. Według moich szacunków, znajduje się ona na 4-5 miejscu w Polsce. Cena mleka, jaką uzyskała spółdzielnia za rok ubiegły wynosząca 1,49 zł/l netto należy do najwyższych w kraju. Ta cena to między innymi zasługa konsekwentnej pracy zarządu spółdzielni czy też odpowiednie wykorzystanie zasobów pracy. W spółdzielni w Sierpcu, na jednego pracownika, przypada rocznie 1532 l przetworzonego mleka. Gratuluję takiego wyniku. W 2020 r. uzyskano też lepsze spieniężenie wyprodukowanych wyrobów w stosunku do roku poprzedniego o ponad 12 milionów złotych. Chciałbym zwrócić uwagę, że średnia cena zbytu sera dojrzewającego pochodzącego z OSM Sierpc była bardzo wysoka. Czego jest to efektem? Na pewno jakości produkowanych serów. Oceniając sytuację ekonomiczną spółdzielni chciałbym zwrócić uwagę, że co roku majątek do dyspozycji spółdzielni jest coraz większy. W 2018 r. przekroczył on 356 mln, a w 2020 r. wyniósł on 371 mln. Jeżeli majątek firmy wzrasta, to oznacza, że firma się rozwija. Wzrosły również fundusze spółdzielni. Zysk netto za 2020 r. wyniósł ponad 12 mln zł. Firma, a taką jest spółdzielnia mleczarska w Sierpcu, określa się wskaźnikami rentowności, płynności finansowej i podstawowymi wskaźnikami efektywności. W waszej spółdzielni wskaźnik rentowności przychodów za rok ubiegły wynosił aż 1,76. Dużą sprawność spółdzielnia wykazuje też w zakresie zwrotu udziałów byłym członkom.

Jerzy Graczyk, Roman Kołodziejski, Grzegorz Maciejewski, Witold Dziurlikowski, Adam Mazurowski, Grzegorz Gańko

  • Jerzy Graczyk, Roman Kołodziejski, Grzegorz Maciejewski, Witold Dziurlikowski, Adam Mazurowski, Grzegorz Gańko


Wszystkie uchwały przyjęte jednomyślnie

Z protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej wynika, że na zaproszonych 70 delegatów na zabranie przybyło 63 co stanowi 90%. Komisja stwierdziła, że obrady są prawomocne i zgodne ze statutem spółdzielni, a zebranie jest władne do podejmowania uchwał. I tak uchwała numer 3 dotyczyła udzielenia absolutorium Grzegorzowi Gańko – prezesowi OSM Sierpc, zaś uchwała nr 4 dotyczyła udzielenia absolutorium Adamowi Mazurowskiemu – członkowi zarządu OSM Sierpc. Wszystkie uchwały – łącznie z absolutoryjnymi – zostały przyjęte jednomyślnie.

Kolejnym punktem zebrania przedstawicieli była dyskusja, w której głos zabrało kilka osób, w tym Jarosław Drogosz, który zaapelował, by producenci otrzymywali SMS-em informacje dotyczące parametrów mleka z laboratorium. Do tej prośby odniósł się Grzegorz Gańko mówiąc:

Temat ten pojawił się na kilku zebraniach terenowych. Wydaje mi się, że ta sprawa jest do załatwienia, aczkolwiek problemy mogą się pojawić przy dużej ilości badanych próbek. Na pewno jeżeli chodzi o pojedyncze próby, uda się to rozwiązać poprzez wysłanie SMS-ów. Jeśli prób będzie więcej, być może będziemy musieli stosować mieszany system podawania danych, czyli część SMS-em, część podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem laboratorium.

W dalszej części dyskusji głos zabrał Krzysztof Wróblewski – redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.

Drodzy państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na walne zgromadzenie, gratuluję wyników. Funkcjonowanie mleczarni w Sierpcu świadczy o tym, że zgoda buduje, bo jak wiadomo niezgoda rujnuje. W Sierpcu na pewno jest zgoda, na dzisiejszym walnym nie usłyszałem żadnych krytycznych uwag. Dziękuję, że czytacie „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, że nas wspieracie. Chciałbym zwrócić się do was z apelem, żebyście zaczęli czytać Elitę. Jest to naprawdę bardzo dobre, fachowe pismo, które może leżeć latami na półce i być dla was merytorycznym wsparciem w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka. Zapewniam też, że zawsze pracowałem i nadal będę pracował, oczywiście z całym zespołem „Tygodnika Poradnika Rolniczego” na rzecz dobra polskiego rolnictwa.

Na zakończenie walnego zgromadzenia komisja przedstawiła wnioski wypracowane w trakcie spotkania. Pierwszy dotyczył możliwości podniesienia ceny w skupie mleka, drugi wprowadzenia możliwości przesyłania informacji na linii laboratorium – hodowca, kolejny wniosek dotyczył podejmowania kolejnych działań w celu dalszego rozwoju zakładu dla dobra członków i pracowników.

Ireneusz Oleszczyński
Zdjęcia: Ireneusz Oleszczyński

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a