Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Pierwsi rolnicy pod Szczecinem uprawiali ziemię już... 7000 lat temu!

Natalia Marciniak-Musiał
Kategoria: Rolnictwo na luzie
Pierwsi rolnicy pod Szczecinem uprawiali ziemię już... 7000 lat temu!
Rolnictwo na luzie
Data publikacji 25.09.2022r.

Wyjątkowe odkrycie między Karwowem a Warzymicami w powiecie polickim. Miejscowości znajdują się pod Szczecinem. Badania archeologiczne tam prowadzone wykazały, że na tym terenie znajdowały się osady pionierów rolnictwa sprzed 7000 lat.

Pod Szczecinem naleziono pozostałości wyjątkowego domu

W miejscu planowanej obwodnicy Szczecina, na wysokości Przecławia i Karwowa pod Szczecinem od kilku tygodni pod kierownictwem dra Marcina Dziewanowskiego, archeologa z Przecławia, prowadzone są prace archeologiczne. Okazuje się, że w tym rejonie znajdują się osady pionierów rolnictwa sprzed 7000 lat, ale też innych kultur z epoki kamienia.

Odnaleziono tam pozostałości po dużym i długim na minimum 25 m domu, który usytuowany jest na osi wschód - zachód, z wejściem od strony wschodniej. Jest to wyjątkowe położenie domu, ponieważ tego typu budynki w Europie Środkowej usytuowano dawniej na osi północ-południe.

Dr Marcin Dziewanowski dla programu Kroniki TVP3 Szczecin powiedział, że w tym domu po obu stronach znajdowały się głębokie jamy, a w nich pozostałości m.in. pieców, w których znaleziono ziarna, kości, garnki, noże krzemienne, wkładki sierpów, etc.

r e k l a m a

Kim byli mieszkańcy tego wyjątkowego domu?

Prawdopodobnie ludy zamieszkujący te tereny stworzyły pierwszą kulturę rolników na tamtych ziemiach, gdzie przybyli ok. 5200 r p.n.e. Osadnicy posiadali pierwszą ceramikę naczyniową, narzędzia szlifowane, zwierzęta hodowlane, karczowali lasy pod wioski, pastwiska i pola. Była to tzw. kultura ceramiki wstęgowej rytej.

Ale to nie jedyne ślady, jakie pozostawiły w tym regionie dawni osadnicy - prace wykopaliskowe wykazały wpływy kultury rösseńskiej ze środkowych Niemiec. W ostatnich kilku latach naukowiec zlokalizował i przebadał niemal 25 zagród (m.in. w Mierzynie- Ostoi-Przylepie). W trakcie badań pozyskano największy zbiór wielorakich świadectw: ceramiki, figurek, narzędzi krzemiennych, kamiennych, różnych roślin i szczątków kostnych.

W tym sezonie wykopaliska dobiegają końca, ale ogółem będą kontynuowane do 2025 roku.

 

Przeczytaj także:

r e k l a m a

Rolnicy na swoich polach mają prawdziwe skarby. Nawet srebrne monety!

Na polu znalazł „rondel” cenniejszy niż złoto

Pod Hrubieszowem wioska Gotów czeka na wiosnę

 

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

fot. screen TVP3 Szczecin

 

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a