Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Ile paliwa i w jakich warunkach można przechowywać w gospodarstwie rolnym?

Maszyny Rolnicze Inne maszyny
Data publikacji 25.03.2020r.

Zbiornik do przechowywania paliwa w gospodarstwie rolnym to nieskomplikowane urządzenie, które gwarantuje przez długi okres przechowywanie oleju napędowego przy zachowaniu jego jakości i właściwości. Zakup takiej instalacji wydaje się być kwestią prostą. To jednak tylko pozory. Ilość aktów prawnych regulująca stawianie i używanie zbiorników jest spora. Przepisy w dodatku się wzajemnie nakładają lub też wykluczają. Poszczególne urzędy i inspekcje dowolnie je interpretują. W efekcie straty i konsekwencje chaosu prawnego ponoszą producenci zbiorników, dostawcy paliw oraz rolnicy.

Pozostało 60% artykułu.
Więcej przeczytasz dzięki prenumeracie lub kupując dostęp.

Masz już prenumeratę lub dostęp?

Możesz już teraz kupić dostęp do wszystkich treści lub do wybranego artykułu

Kup dostęp Kup ten artykuł za 3,69 zł Kup ten artykuł za 0 złpo wyrażeniu zgód

r e k l a m a

Kłopotliwe przepisy regulujące przechowywanie oleju napędowego w gospodarstwie

Uszczelnienie zasad związanych z obrotem i przechowywaniem paliwa nastąpiło na początku 2017 r. Dzięki temu została ograniczona szara strefa i wyłudzenia podatku VAT. W wyniku wprowadzonych zmian, sprzedaż i przewożenie hurtowych ilości tj. pow. 500 l oleju napędowego musi być rejestrowane. Dodatkowo, sprzedawcy paliwa zostali zobowiązywani do dostarczania ich wyłącznie do zbiorników dwupłaszczowych. Kłopot polega na tym, że nie bardzo wiadomo jak zdefiniować zbiornik spełniający kryteria dopuszczenia go do użytku. Pełną dowolność wykazują urzędy gmin i starostwa powiatowe oraz ARiMR. Zdarzają się przypadki, że żądają one od rolników pozwoleń na budowę, mimo że ustawa prawo budowlane nie wymienia zbiorników z układami dystrybucyjnymi, niezwiązanych na stałe z gruntem, na paliwo rolnicze, jako konstrukcji, które tego wymagają.

Produkcję zbiorników do przechowywania oleju napędowego reguluje zharmonizowana norma europejska EN 13341:2005 + A1:2011. Odnosi się do konstrukcji naziemnych z polietylenu. Według niej, w UE można produkować dwupłaszczowe zbiorniki o pojemności do 10 tys. l i wyposażać je w układ dystrybucyjny. W naszym kraju jednak norma europejska okazała się niewystarczająca. Rolnik zobowiązany jest do rejestracji zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego. Jeśli posiada urządzenie o pojemności powyżej 2,5 tys. l jest ono objęte ograniczoną formą dozoru technicznego. Wiąże się ona z obowiązkiem rejestracji urządzenia w UDT, które najczęściej siedziby mają w miastach wojewódzkich. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Zbiorniki od 2,5 do 15 tys. l podlegają kontrolom i rewizjom oraz dozorowi ograniczonemu. W tym celu, co dwa lata wykonywana jest rewizja zewnętrzna prowadzona przez Urząd. Wiąże się ona z koniecznością uiszczenia ustawowej opłaty. Zbiorniki większe niż 15 tys. l objęte są pełnym dozorem.

Z punktu widzenia branży, która zajmuje się produkcją dwupłaszczowych urządzeń do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego wiele trudności wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Określa ono szereg wymagań, jakie muszą spełniać zbiorniki na paliwo stawiane w gospodarstwach rolnych. Wymienia między innymi, że muszą być sytuowane, co najmniej 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz w odległości 5 m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej, a co najgorsze dla dużych gospodarstw, na potrzeby własne można magazynować olej napędowy w zbiorniku nie większym niż 5 m3.

Kilka zbiorników w jednym gospodarstwie

r e k l a m a

Odległości te mogą być zmniejszone o połowę, jednak muszą być spełnione pewne warunki. Konieczne jest zastosowanie między budynkiem lub obiektem a zbiornikiem „ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej, co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu”. Zbiorniki nie mogą być umieszczane w zamkniętych garażach i magazynach.

Z punktu widzenia urządzeń do magazynowania paliwa rolniczego ogromne konsekwencje powoduje §11 rozporządzenia MSWiA. Dopuszcza ono „przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. Zapis ten jest z pozoru jednoznaczny, ale często bywa różnie interpretowany. Wydawać się może, że w gospodarstwie nie można mieć zbiornika większego niż 5 tys. l, a rozporządzenie blokuje stawianie instalacji większych. Nie ma w nim jednak nigdzie napisane, że rolnik nie może postawić sobie baterii kilku zbiorników o pojemności 5 tys. l. Użytkownicy decydują się jednak na takie rozwiązanie i stawiają obok siebie dwa i więcej takich zbiorników i wyposażają je w jeden układ do dystrybucji paliwa. W ten sposób teoretycznie powinny być spełnione wymagania UDT oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. W praktyce wszystko zależy od indywidualnej interpretacji urzędników. Niektórzy widzą np. pięć odrębnych zbiorników po 5 tys. l i traktują je dozorem ograniczonym, inni twierdzą, że to jedna instalacja i nie są w stanie jej sklasyfikować. W rozporządzeniu jednak jest wymienione, że paliwo można przechowywać w zbiornikach nie większych niż 5 tys. l nigdzie nie jest napisane, że rolnik nie może mieć ich kilku. Nie ma też w nim określonego rodzaju wyposażenia związanego z wlewaniem i wylewaniem paliwa. Uznanie zaś, że pięć pojedynczych zbiorników tworzy jeden układ może się skończyć kontrolą straży pożarnej i zakazem użytkowania.


  • Z pozoru wydawać się może, że w gospodarstwie nie można mieć zbiornika większego niż 5 tys. l, a rozporządzenie blokuje stawianie instalacji większych. Nie ma w nim jednak nigdzie napisane, że rolnik nie może postawić sobie baterii kilku zbiorników o pojemności 5 tys. l
W przypadku zbiorników osobną kwestię dla urzędników stanowi prawo budowlane.

W 2016 r. ARiMR w niektórych województwach robiła dodatkowy nabór na PROW. Pojawiła się wtedy możliwość wpisania do wniosku zbiorników. Były one dodatkowo punktowane ze względu na aspekty ochrony środowiska. Pojawiły się więc w większości wniosków. Uwzględniając dodanie można było je kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Rolnicy złożyli wiele zamówień. Jednak, kiedy podczas weryfikacji dokumentów okazało się, że ARiMR nie wiadomo dlaczego i z jakiej przyczyny wymaga pozwoleń na budowę, zamówienia zaczęły być gwałtownie wycofywane – opowiada Przemysław Bochat z toruńskiej firmy Swimer produkującej zbiorniki do przechowywania paliwa.

Kiedy ARiMR zaczęła żądać pozwoleń na budowę zbiorników do działań przystąpiły urzędy gmin i starostwa powiatowe. Skoro pozwolenie miało być wymagane, zostawało ono wydawane. Jednak przysporzyło to rolnikom ogromnych nakładów czasu, pracy i pieniędzy, które to pozornie mieli oszczędzić korzystając z dofinansowania unijnego.

Wymagana decyzja środowiskowa

Pozwolenia na budowę obiektu nie można uzyskać bez wcześniejszej decyzji środowiskowej wydawanej przez urzędy gminy. Zbiorniki na paliwo są wymienione w prawie o ochronie środowiska, które reguluje wydawanie decyzji środowiskowych. Według przepisów tam zawartych, zbiorniki o pojemności do 3 tys. l mogą być taką decyzją objęte. Organ wydający może jednak od jej wydania odstąpić. Nie ma precyzyjnych kryteriów, które by to regulowały. Ustawa prawo o ochronie środowiska dodatkowo wymaga, aby zbiorniki były zgłaszane do starosty, marszałka albo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ilość przepisów powoduje, że producenci zbiorników próbują dostosować pojemności swoich produktów do gąszczu przepisów chcąc tym samym ułatwić dostosowanie się rolników do obowiązujących przepisów. To dlatego w ofercie wielu pojawiły się urządzenia do 2,5 tys. l, dzięki czemu zbiornik w gospodarstwie podlega uproszczonej formie dozoru technicznego.

Urzędy gminy i starostwa powiatowe na terenie kraju dowolnie podchodzą do interpretowania przepisów. W przypadkach, kiedy ARiMR żądała przy realizacji programów PROW pozwolenia na budowę, zdarzały się przypadki, że rolnik musiał przejść całą żmudną procedurę administracyjną. Od uzyskania decyzji środowiskowej poprzez wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, uzyskania warunków zabudowy, aż po złożenie wniosku na budowę w starostwie powiatowym. Procedura mogła zajmować nawet rok, a przecież dotyczy niewielkiego i prostego urządzenia niezwiązanego z gruntem, które jak się okazuje, nie jest objęte prawem budowlanym.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody