Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Olej napędowy może być przechowywany tylko w specjalnych zbiornikach

Olej napędowy może być przechowywany tylko w specjalnych zbiornikach
Maszyny Rolnicze Inne maszyny
Data publikacji 21.11.2017r.

Zbiorniki na olej napędowy stały się w tym roku jednym z ważniejszych elementów infrastruktury, która pozwala na prowadzenie produkcji w gospodarstwach. Atestowane instalacje nie tylko gwarantują utrzymanie wysokiej jakości paliwa niezbędnego do zasilania skomplikowanych jednostek napędowych maszyn. Pozwalają także spełniać rygorystyczne przepisy i wymogi, których celem było uszczelnienie obrotu paliwami w naszym kraju. Na rynku znajduje się ogromna oferta dwupłaszczowych zbiorników. Warto przypomnieć, że gospodarstwa rolne nie mogą korzystać ze wszystkich ich typów i pojemności.

W Polsce przechowywanie paliwa w gospodarstwach rolnych regulowane jest przez kilka aktów prawnych. Regulacje w tej kwestii są wydawane także przez wiele ministerstw. Zasady użytkowania zbiorników na paliwa podlegają określonym przepisom prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i dozoru technicznego. Nadzór nad tymi dziedzinami sprawuje ministerstwo rozwoju, energii, ochrony środowiska, spraw wewnętrznych oraz rolnictwa. W tym roku wiele zamieszania wśród rolników wywołał kolejny akt prawny regulujący przechowywanie i dostarczanie paliwa do gospodarstw. Od 18 kwietnia obowiązuje Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wprowadziła ograniczenia w zakupie paliwa rolniczego na potrzeby gospodarstw rolnych.

r e k l a m aNajmniejszy zbiornik firmy Tango Oil pozwala zmagazynować 900 l oleju napędowego. Największy jest w stanie pomieścić 5000 l paliwa


Określona pojemność


Jednym z najważniejszych z punktu widzenia tego, jakie zbiorniki mogą być użytkowane w gospodarstwach rolnych jest obowiązujące od 30 czerwca 2010 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Określa ono, w jaki sposób należy przechowywać paliwa klasy II o temperaturze zapłonu poniżej 55 st. C, a więc benzyny oraz paliw klasy III o temperaturze zapłonu poniżej 100°C, czyli oleju opałowego i napędowego. Rozporządzenie wymaga, aby zbiorniki były sytuowane co najmniej 10 m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz w odległości 5 m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej. Zbiorniki nie mogą być też umieszczane w zamkniętych garażach i magazynach ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Olej bowiem wydziela opary cięższe od powietrza a w zamkniętych pomieszczeniach mogłyby stwarzać zagrożenie. Od 1 stycznia 2017 r. rolnik chcący przechowywać paliwo w gospodarstwie musi robić to w atestowanych zbiornikach dwupłaszczowych.  Warto przypomnieć, że obowiązujące rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dopuszcza przechowywanie paliw płynnych klasy III (ON), na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych nie można przetrzymywać paliwa w większych zbiornikach.

Dozór techniczny


Korzystanie ze zbiorników mniejszych do 2,5 m3 pojemności nie jest obarczone dodatkowymi wymogami prawa. Konstrukcje większe objęte są ograniczoną formą dozoru technicznego.  Wiąże się ona z obowiązkiem rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, które najczęściej siedziby mają w miastach wojewódzkich. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Zbiorniki powyżej 2,5 m3 podlegają dozorowi oraz kontrolom i rewizjom. W tym celu, co dwa lata wykonywana jest rewizja zewnętrzna prowadzona przez Urząd. Wiąże się ona z koniecznością uiszczenia ustawowej opłaty.  Zbiorniki objęte dozorem uproszczonym dodatkowo wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Takie zbiorniki według art. 378 ust. 1, 2 i 2a Prawa ochrony środowiska, należy zgłosić do starosty, marszałka województwa albo RDOŚ. Na rynku jest ogromna oferta zbiorników na paliwo rolnicze. My  przedstawiamy charakterystykę kilku modeli do 2,5 i 5 m3 pojemności.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 3 stron.

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a