Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Oprysk punktowy ogranicza dawkę o 90 procent! Jak to działa?

Kategoria: Maszyny Rolnicze
Oprysk punktowy ogranicza dawkę o 90 procent! Jak to działa?
Maszyny Rolnicze Opryskiwacze
Data publikacji 03.05.2019r.

Zamiast aplikować herbicydy na całą powierzchnię pola, można podawać je punktowo wyłącznie na chwasty lub samosiewy. Taki zabieg jest bardziej skuteczny od standardowego i znacznie tańszy, bo ilość zużywanych herbicydów można ograniczyć nawet o 90 procent. Właśnie w takim kierunku zmierza obecnie technika ochrony roślin.

Porównaliśmy takie techniki ochrony roślin proponowane przez Kuhn, Amazone, Agrifac i John Deere.

r e k l a m aKuhn

r e k l a m a

Prace nad takim rozwiązaniem prowadzi m.in. firma Kuhn, a poinformowała o tym podczas tegorocznych targów SIMA w Paryżu. System będzie się nazywał I-Spray i jest tworzony przy współpracy z francuską firmą Carbon Bee. To ona jest producentem czujników wykorzystujących hiperspektralne systemu obrazowania do rozpoznawania poszczególnych gatunków chwastów na polu wymagających użycia środka chemicznego. Czujniki są rozlokowane na belce polowej co trzy metry i skanują powierzchnię ok. 1–1,5 m przed belką. Sygnał z nich kierowany jest do komputera, który porównuje zbierane obrazy z wewnętrzną biblioteką zawierającą zdjęcia chwastów, jak i użytecznych roślin.

Jeśli system zdefiniuje roślinę jako chwast, to sygnał skierowany do sterownika spowoduje otwarcie konkretnej głowicy i podawanie herbicydu. A więc przy tym rozwiązaniu wykonywanie zabiegu nie ma już wyłącznie charakteru zapobiegawczego, lecz umożliwia ukierunkowane jednej lub kilku operacji na konkretne chwasty, aby opryskać je z użyciem najbardziej przydatnego środka. Według firmy Kuhn, system oparty jest na sztucznej inteligencji, co oznacza, że stale udoskonala się w rozpoznawaniu chwastów. Własne badania, na które powołuje się francuski producent potwierdzają, że ze względu na ograniczenie oprysku do konkretnego miejsca oszczędności środków ochrony roślin sięgają od 50 do nawet 80 procent.

System I-Spray ma jeszcze inne możliwości. Pozwala zbierać dane i tworzyć mapy rozmieszczenia chwastów na polu, co zapewnia lepszą wiedzę agronomiczną dotyczącą warunków polowych. W praktyce w miejscach kumulowania chwastów można zastosować mechaniczne ich niszczenie. Istotne jest też to, że system nie ogranicza możliwości pracy opryskiwacza, który może poruszać się po polu nawet z prędkością 15 km/h. Kiedy I-Spray będzie dostępny w sprzedaży? Na razie producent nie udziela takich informacji, ale twierdzi, że będzie można go zastosować w opryskiwaczach zaczepianych Metris i Oceanis z belkami o szerokościach roboczych od 21 do 48 m.

Amazone

O ile firma Kuhn pracuje nad systemem oprysku punktowego, to Amazone takie rozwiązanie już oferuje. Nosi nazwę AmaSpot i zostało opracowane wspólnie z firmami Rometron (system WEEDit) oraz Agrotop. Niemiecki producent montuje go w opryskiwaczach zaczepianych UX o pojemności 4200 i 5200 litrów z 24-metrowymi belkami polowymi z zamontowanymi rozpylaczami pracującymi na zasadzie modulacji szerokości impulsów (PWM). To rozwiązanie zostało poddane testom na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii, gdzie potwierdzono, że przy jego wykorzystaniu oszczędności w zużyciu herbicydów wynoszą od 20 do 80 procent.

Ponadto Amazone wykonał testy polowe technologii AmaSpot w warunkach polowych w Rosji i Kazachstanie. Jeden z nich odbył się w rosyjskim gospodarstwie KH Partner w Kraju Ałtajskim, które ściśle współpracuje z Amazone w zakresie testowania maszyn przedprodukcyjnych, eksperymentalnych lub demonstracyjnych. KH Partner uprawia 37 tys. hektarów, z tego 27,5 tys. ha to grunty orne. Utrzymuje 2500 sztuk bydła i 200 koni. Zatrudnia 230–250 osób. Testową maszyną był opryskiwacz UX 5200, który wykonał zabiegi na areale dokładnie 6052 hektarów. Maszyna poruszała się po polu ze średnią prędkością 17,4 km/h, wykonując oprysk nawet przez 18 godzin na dobę.

Planowana dawka herbicydu została ustalona na 100 l/ha. Ale dzięki systemowi AmaSpot rzeczywista dawka wyniosła tylko 44,5 l/ha, co dało ponad 55 procent oszczędności w zużyciu środka chemicznego. To efekt tego, że przy tym systemie ciecz robocza kierowana była tylko na konkretny obszar, na którym występowały chwasty. Te rozwiązanie oparte jest na czujnikach podczerwieni GreenSense (system NIR), które wysyłają wiązkę światła w kierunku powierzchni pola. Każdy z czujników skanuje pas szerokości 1 metra, z podziałem na cztery 25-centymetrowe strefy. Zawarty w zielonych roślinach chlorofil absorbuje znaczną część emitowanego promieniowania czerwonego i na podstawie osłabionego odbicia rozpoznawane są chwasty czy samosiewy. System podaje wtedy sygnał do rozpylaczy, które nanoszą środek na rośliny. Zdecydowano się tutaj zastosować rozpylacze Agrotop SpotFan 40-03 z modulacją szerokości impulsów, które indywidualnie otwierają się i zamykają w ułamku sekundy, co pozwala wykonywać zabieg poruszając się po polu nawet z prędkością 20 km/h.

Według informacji producenta, maksymalna liczba czujników NIR na belce polowej może wynieść do 36 sztuk. Tym samym AmaSpot może mieć zastosowanie także w opryskiwaczach o szerokości do 36 m. Dzięki temu, że zastosowano tutaj własne źródło światła, opryskiwaczem można wykonywać zabiegi w nocy. Według wskazań producenta, praca po zmroku jest nawet zalecana, bowiem oprócz korzystnych warunków atmosferycznych (większa wilgotność, mniejszy wiatr) występuje mniej zakłóceń spowodowanych światłem słonecznym.


Agrifac

System oprysku punktowego opracowała również firma Agrifac. Nazywa się AiCPlus. Oparty jest na rozlokowanych na belce polowej w odstępach trzymetrowych kamer multispektralnych RGB, które w trakcie przejazdu opryskiwacza nieustannie skanują wszystkie rośliny na obszarze od 3 do 6 m przed belką. Każda kamera ma swój własny moduł przetwarzania, który pozwala na identyfikację roślin według ich kształtu i koloru za pomocą skomplikowanych algorytmów i potężnej bazy danych. I właśnie tworzenie algorytmów – jak podkreśla producent – było najbardziej czasochłonną częścią zadania programistycznego przy opracowywaniu tego rozwiązania, ponieważ komputer sterujący musi być w stanie wykryć określone gatunki na wszystkich etapach wzrostu i we wszystkich warunkach oświetlenia i pola.

Gdy system zidentyfikuje chwasty traktuje je herbicydem. Podają go dysze z modulacją szerokości impulsu (PWM), które mogą być włączane i wyłączane z szybkością do 100 razy na sekundę. Dodatkowym atutem takich dysz jest to, że podczas nawracania na skraju pola automatycznie zwiększana jest dawka na skrajnych dyszach, a zmniejszana w tych położonych bliżej środka belki polowej, co wynika z różnej prędkości przemieszczania się sekcji. System AiCPlus bazuje na sztucznej inteligencji, czyli sam interpretuje otrzymane wyniki podejmując decyzję o konieczności podania lub nie podania środka chemicznego uwzględniając też kształt pola, typ gleby itp. A gdy rozpozna nowy gatunek rośliny jest on rejestrowany, a jego obraz „wysyłany” do programistów francuskiej firmy technologicznej Bilberry, odpowiadających za stronę informatyczną systemu i którzy dodają je do swoich ogromnych archiwów zdjęć, aby pomóc w dostrojeniu oprogramowania. Agrifac podaje, że kamery są już w pełni przystosowane do wykrywania zielonych chwastów. A prace zmierzają teraz do wykrywania chwastów na ściernisku takich jak rzodkiew w pszenicy.

Wedle zapowiedzi, w ciągu kilku lat AiCPlus będzie też w stanie dostrzec inne chwasty liściaste i trawiaste w zbożach. Agrifac już doposażył w system oprysku punktowego trzy opryskiwacze samobieżne Condor, które są obecnie testowane w Holandii i Australii. Badania tych maszyn potwierdziły, że system jest w stanie identyfikować chwasty i rozpylać na nie herbicyd poruszając się z prędkością nawet 30 km/h. Oszczędności w zużyciu środków chemicznych przy zastosowaniu tego rozwiązania – jak podaje Agrifac – mogą wynieść nawet 90 procent.Blue River Technology

Należąca do John Deere’a kalifornijska firma Blue River Technology, też opracowała system do bardzo dokładnej punktowej aplikacji herbicydów. Również system „See & Spray” jest oparty na kamerach, które przetwarzają obrazy roślin 20 razy na sekundę porównując je ze stale rozszerzającą się biblioteką obejmującą już ponad 1 milion obrazów. Kamery rozstawione są w dwóch rzędach. Przednie skanują pole, a tylne kalibrują system w trakcie pracy.Po identyfikacji chwastu komputer załącza wybraną sekcję opryskiwacza i robi to tak dokładnie, że odchyłka nie przekracza 2,5 centymetra. Cały układ jest osłonięty, aby ograniczyć zakłócenia spowodowane światłem słonecznym. Firma podaje, że system „See & Spray” zapewnia 95-procentową dokładność w zwalczaniu chwastów i 98-procentową dokładność w ich wykrywaniu. To sprawia, że dzięki tej technologii można ograniczyć zużycie herbicydów o 80–90 procent. Sprzęt porusza się po polu z prędkością 6,5 km/h, ale producent dąży do tego, aby zwiększyć szybkość wykonywania oprysków do około 10 km/h.


Przemysław Staniszewski

 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a