Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Adiuwanty podnoszą skuteczność pestycydów i pomogą w realizacji Zielonego Ładu

Tomasz Ślęzak
Kategoria: Uprawa
Adiuwanty podnoszą skuteczność pestycydów i pomogą w realizacji Zielonego Ładu
Uprawa Środki ochrony roślin
Data publikacji 23.11.2021r.

Rynek dostępnych substancji czynnych kurczy się z roku na rok. Z tego powodu chemiczna ochrona roślin staje się coraz trudniejsza. Pomimo to doświadczenia prowadzone przez firmę Agromix z Niepołomic wspólnie ze Stacją Terenową w Toruniu należącą do IOR – PIB w Poznaniu wskazują, że potencjał preparatów, z których nadal można korzystać jest ogromny i w znacznym stopniu niewykorzystany.

W ochronie buraków cukrowych dostępne środki mogą działać bardziej efektywnie, a dodatkową korzyścią jest możliwość redukowania dawek. Warunek jest tylko jeden. Działanie substancji aktywnych musi być wspomagane przez efektywne i sprawdzone pod tym względem w badaniach polowych wielofunkcyjne adiuwanty.

r e k l a m a

Adiuwanty wielofunkcyjne posiadają unikalne cechy

W tym roku testowano kilkanaście wariantów ochrony fungicydowej i herbicydowej buraków cukrowych na poletkach zlokalizowanych w pobliżu Torunia. Jak informuje firma Agromix, w wyniku kilkuletnich badań prowadzonych w ramach grantu udzielonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powstała innowacyjna seria adiuwantów o wielokierunkowym działaniu. Są to produkty zwiększające skuteczność środków ochrony roślin stosowanych w wielu uprawach. Grant pozwolił ponadto na opracowanie nowych formulacji zawierających komponent antyznoszeniowy i ich szczegółowe przebadanie w ciągu trzech sezonów wegetacyjnych.
Nowa seria adiuwantów została przygotowana pod kątem dużego bezpieczeństwa dla środowiska – w ich skład wchodzą surowce o wysokim wskaźniku biodegradowalności, często pochodzenia naturalnego. Adiuwanty wielofunkcyjne posiadają unikalne cechy, likwidując niekorzystny wpływ najważniejszych czynników ograniczających skuteczność środków ochrony roślin. Szczególnie wyróżnia się w tych adiuwantach komponent antyznoszeniowy. Uważa się bowiem, że znoszeniu poza teren chroniony ulega średnio 20% stosowanych środków ochrony roślin. Jest to pierwsza taka generacja adiuwantów z polskim rodowodem oraz, jak ocenili ich twórcy, jest to jedno z niewielu obecnych na świecie rozwiązań o tak wysokiej skuteczności działania.
 
– Na nowej generacji adiuwantów skorzysta środowisko i rolnicy, gdyż nowe, bezpieczne i biodegradowalne produkty umożliwią ich użytkownikom redukcję dawek pestycydów i liczbę wykonywanych zabiegów – informuje prof. Zenon Woźnica, współtwórca tych adiuwantów.

Prezentacja doświadczeń fungicydowych i herbicydowych w burakach cukrowych wspieranych adiuwantami wielofunkcyjnymi miała miejsce pod koniec września. To jedno z poletek, na którym testowano skuteczność zwalczania chwościka buraka fungicydami wspomaganymi adiuwantami
  • Prezentacja doświadczeń fungicydowych i herbicydowych w burakach cukrowych wspieranych adiuwantami wielofunkcyjnymi miała miejsce pod koniec września. To jedno z poletek, na którym testowano skuteczność zwalczania chwościka buraka fungicydami wspomaganymi adiuwantami

r e k l a m a

Adiuwanty są przyjazne dla środowiska

W Stacji pod Toruniem sprawdzano między innymi działanie pełnych dawek fungicydów wspomaganych przez LEWAR pH – Fungi Premium stosowanym w stężeniu 0,5% (tj. 0,5 l adiuwanta na każde 100 l cieczy roboczej). Rozwiązanie to porównywać można było z obiektem chronionym wyłącznie pełnymi dawkami fungicydów bez wspomagania adiuwantów. Zastosowano również kombinację, na której wykonano zabiegi dawkami fungicydów obniżonymi o 20% i wspartymi za każdym razem adiuwantem w stężeniu 1%. W badaniach było także sprawdzane oddziaływanie preparatów miedziowych na skuteczność zwalczania chorób grzybowych, zwłaszcza chwościka burakowego. W tym celu zastosowano cztery zabiegi preparatami miedziowymi bez innych fungicydów i adiuwantów. W badaniach sprawdzono także efektywność nowej formulacji miedzi z siarką i adiuwantem Atpolan 80 EC Premium w dawce 1,5 l/ha.
 
Wada preparatów kontaktowych ujawnia się w przypadku wystąpienia rosy, deszczu, a także w chwili intensywnego przyrostu liści. Mieszanina samego preparatu miedziowego jest bardzo łatwo zmywalna z powierzchni liścia. Dlatego należy umieścić ją na liściu w sposób trwały i równomierny z pomocą adiuwanta. Dodatkowo na liściu pogrubimy warstwę woskową i zwiększymy jej tolerancję na suszę – informuje Adam Wachowski.
 
Na wszystkich 13 przygotowanych stanowiskach fungicydowych został określony plon oraz zawartość cukru w korzeniach. Wyniki są opracowywane i zostaną upublicznione. Przeprowadzane doświadczenie ma wykazać, które rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla ochrony buraków przed chwościkiem, najbardziej efektywne, ekonomiczne i przyjazne środowisku.
 
– Adiuwanty mają pewne dodatki, które polepszają przyczepność oraz pokrycie. Jednocześnie wbudowany w te adiuwanty system antydryftowy zapobiega znoszeniu cieczy poza obszar chroniony. Tym samym chronione jest środowisko. Przy stosowaniu tych rozwiązań chronimy środowisko, a substancja czynna lepiej wnika do roślin. Adiuwanty typu Atpolan 80 EC Premium w niektórych krajach są klasyfikowane jako substytuty fungicydów i wykorzystywane są nawet w rolnictwie ekologicznym, na przykład w USA. Wykazują działanie prewencyjne, bo pogrubiają warstwę woskową. Mogą też mieć bezpośredni wpływ na niszczenie owadów np. mszyc. Emulsja olejowa pokrywająca ich powierzchnię, uniemożliwia bowiem oddychanie owadów – mówi prof. Zenon Woźnica.
 
Szacuje się, że rolnik z każdych 100 zł przeznaczonych na zakup środków ochrony traci 20 zł w wyniku znoszenia, a w przypadku buraków cukrowych straty mogą wynosić nawet 400 zł/ha w całym sezonie. Zjawisko takie powstaje w wyniku formowania się drobnych kropli opryskowych wydostających się z rozpylaczy opryskiwacza. Adiuwanty Agromix redukują powstawanie najdrobniejszych, podatnych na znoszenie kropli. Producent podaje, że koszt włączenia do formulacji adiuwanta dodatku antydryftowego wynosi dodatkowo pomiędzy 3 a 6 zł/ha i to jest dla rolników inwestycja w skuteczniejszą ochronę i dbałość o środowisko.

Prof. Zenon Woźnica, współtwórca adiuwantów wielofunkcyjnych
  • Prof. Zenon Woźnica, współtwórca adiuwantów wielofunkcyjnych

Tańsze zwalczanie chwastów

W ostatnich latach Agromix opracował i sprawdził w warunkach polowych kilka programów ochrony herbicydowej buraków cukrowych z uwzględnieniem adiuwantów. Zaletą tych programów jest wysoka skuteczność działania, w stosunkowo niskich dawkach substancji aktywnych oraz wyraźnie niższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi programami ochrony.
 
– Standardowy koszt zwalczania chwastów w burakach wynosi ponad 1000 zł. My proponujemy rozwiązania za 570–800 zł brutto. Oszczędności wynikają z tego, że dzięki naszym adiuwantom możemy zalecać mniejsze dawki substancji aktywnych, gwarantując przy tym zachowanie wysokiej skuteczności chwastobójczej – zapewnia Adam Wachowski.
 
Jedną z kombinacji jest trzykrotne stosowana mieszanka herbicydowa składająca się z 0,5 l produktu zawierającego etofumesat, 1 l metamitronu, 12 g herbicydu zawierającego triflusulfronu metylu i 0,1 l chlopyralidu. Herbicydy te zostały wsparte działaniem 1,5 l Atpolanu Bio EC Premium w każdym zabiegu.
 
– Atpolan BIO 80 EC Premium zawiera ester metylowy kwasów tłuszczowych. Rozpuszcza on bowiem kutikulę, co znacznie ułatwia wnikanie substancji czynnych, szczególnie w warunkach, w których występują niskie temperatury powietrza oraz podczas suszy. Adiuwant ten zawiera ponadto bufor pH, utrzymujący pH cieczy roboczej powyżej 7, co znacznie poprawia rozpuszczalność wszystkich sulfonylomoczników, możliwość wnikania do komórek chwastów, a przez to ich działanie. Został w nim umieszczony także antydryft po to, aby ograniczyć znoszenie – wymienia Adam Wachowski.
 
Na poletkach gdzie testowane były programy herbicydowe przed wschodami buraków został wykonany zabieg, podczas którego podano 1 l glifosatu z adiuwantem AS 500 SL. Chodziło o zniszczenie wschodzącej w tym czasie komosy białej oraz pozostałości poplonu. Pozostałe opryski herbicydowe były wykonane trzykrotnie zawsze wtedy, kiedy stwierdzono wystąpienie komosy w fazie liścieni. Agromix swoje programy ochrony buraka cukrowego wsparte firmowym adiuwantem porównał także z innymi rozwiązaniami, w których herbicydy zawierały już surfaktant. Jak pokazały doświadczenia, herbicydy nawet z surfaktantami przepuszczają najbardziej uciążliwe chwasty, jak samosiewy rzepaku, komosę białą oraz szarłat szorstki.
 
– Aby przygotować dobry adiuwant nie wystarczy oprzeć go tylko o surfaktant. Jest to substancja powierzchniowo czynna, czyli prosty związek o jednostronnym działaniu. Zmniejsza on jedynie napięcie powierzchniowe kropel cieczy opryskowej, przyczyniając się przede wszystkim do lepszego ich zatrzymania na opryskiwanej powierzchni. Jednak sam surfaktant nie obniża twardości wody, nie rozpuszcza herbicydów i nie otwiera kutikuli. Jego działanie nie jest więc kompletne i zwykle daje tylko przeciętne efekty. A rolnik oczekuje rozwiązania, które doprowadzi do kompletnego zniszczenia uporczywych chwastów, bo nawet jedna pozostawiona roślina szarłatu szorstkiego może wydać 1 mln nasion, których żywotność w glebie sięga nawet 30–40 lat. Łatwo jest więc z tego względu stworzyć problem zanieczyszczenia gleby na całe pokolenia – uważa prof. Woźnica.

Adam Wachowski z firmy Agromix
  • Adam Wachowski z firmy Agromix

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Kubek ze świnkami czarny – Tygodnik Poradnik Rolniczy

Kubek ze świnkami czarny – Tygodnik Poradnik Rolniczy

Płacisz tylko

16,00 zł

Cena regularna 20,00 zł

SPRAWDŹ

Wiele wariantów z Conviso Smart

Agromix prowadził w tym roku także doświadczenia związane z ochroną buraków cukrowych w technologii Conviso Smart odpornych na herbicyd Conviso One, który zawiera dwa herbicydy z grupy ALS: foramsulfuron i tienkarbazonu metylu. Herbicyd ten stosowano w różnych wariantach bez oraz z adiuwantami wielofunkcyjnymi Atpolan BIO 80 EC Premium (także w dawkach obniżonych o 30%) oraz adiuwantem eksperymentalnym, który był po raz pierwszy sprawdzany pod kątem przydatności w odchwaszczaniu buraków cukrowych. Warianty te, stosowane z adiuwantem Atpolan BIO 80 EC Premium, okazały się w pełni skuteczne w niszczeniu wszystkich występujących w buraku chwastów, a zwłaszcza komosy białej i szarłatu szorstkiego.
 
– Rolnik po zasianiu buraków nie wie co będzie działo się w czasie wegetacji. My chcemy mu zapewnić kilka rozwiązań, które okażą się skuteczne w różnych nieprzewidzianych warunkach. Nasze programy to rozwiązania kompleksowe dla rolników. Jako producent adiuwantów zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy jedynie stworzyć dobry produkt. Trzeba bowiem wiedzieć jak go właściwie wykorzystać z dostępnymi środkami ochrony roślin. Dlatego w oparciu o nasze adiuwanty staramy się opracować kompletne programy ochrony roślin skuteczne pod względem biologicznym. Opierają się one jednocześnie na ograniczonych dawkach stosowanych preparatów – zapewnia Adam Wachowski.
 
Tomasz Ślęzak
Zdjęcia: Tomasz Ślęzak

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał na podstawie artykułu Tomasza Ślęzaka pt. Adiuwanty wielofunkcyjne w realizacji Zielonego Ładu, który ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym 47/2021 na str. 14.  Jeśli chcesz czytać więcej podobnych artykułów, już dziś wykup dostęp do wszystkich treści na TPR: Zamów prenumeratę.


r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a