Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Co trzeba wiedzieć o fosforze?

Co trzeba wiedzieć o fosforze?
Uprawa Nawożenie
Data publikacji 15.11.2017r.

W praktyce nie obserwuje się skutków przenawożenia fosforem, ponieważ rośliny nie wykazują skłonności do pobierania nadmiernych ilości fosforu, tak jak w przypadku azotu i potasu. Pierwszy okres wzmożonego zapotrzebowania na fosfor przypada na początku wegetacji, gdy roślina buduje system korzeniowy. Drugi, przypadający na koniec sezonu wegetacyjnego, wiąże się z kolei z rolą fosforu w rozwoju organów generatywnych.

Fosfor jest pierwiastkiem wynoszonym w sporych ilościach wraz z plonem generatywnym roślin i zasadniczo tym pierwiastkiem nawozimy glebę, a nie roślinę. O plonowaniu większości roślin decyduje nie dawka wniesionego fosforu w nawozach, ale aktualna zasobność gleby w przyswajalne dla roślin formy pierwiastka. Celem nawożenia fosforem powinno być doprowadzenie gleby do co najmniej średniej zasobności. W nawożeniu trzeba jednak uwzględniać ilość fosforu, którą zużyje roślina na konkretny plon, a także ilość naddatku potrzebnego do podniesienia zasobności gleby na wyższy poziom.

Za prawidłowe ukorzenienie

r e k l a m a

roślin i aktywność biologiczną gleby odpowiada wiele czynników, w tym zawartość przyswajalnego fosforu. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że fosfor daje energię korzeniom, a przez wpływ na silniejszy ich rozwój powoduje lepsze wykorzystanie innych składników. Rośliny dobrze zaopatrzone w fosfor w pierwszych fazach rozwoju wytwarzają większy system korzeniowy, przez co wykazują większą tolerancję na słabe stanowisko i przejściowy niedobór wody.

Do takiego rozwoju potrzebny jest fosfor nie tylko w glebie, ale przede wszystkim odpowiednia jego zawartość w ziarnie materiału siewnego. Zachodzące w ziarniaku procesy wymagają dużych nakładów energetycznych, a ich szybkość w pierwszej kolejności warunkuje zawartość fosforu w ziarniakach materiału siewnego. M.in. z tego powodu ocena zawartości fosforu w materiale siewnym mogłaby być w praktyce ważna z punktu widzenia jego jakości. Mimo że rośliny w ziarnie lub nasionach akumulują znaczne ilości fosforu (to aż 70–85% fosforu pobranego z gleby), to procentowa zawartość w ziarnie może być bardzo różna. A im więcej jest fosforu w ziarniakach, tym lepiej. Więcej go będzie w plonie uzyskanym na stanowiskach zasobnych w fosfor i na plantacjach dobrze dożywionych.r e k l a m a

Fosfor jest pierwiastkiem o olbrzymim korzystnym wpływie na rozwój silnego systemu korzeniowego (również korzeni podporowych). W przypadku kukurydzy idealną jest strategia nawożenia zlokalizowanego pod korzeń fosforem w formie fosforanu amonu 


Fosforowi można przypisać wpływa na zwiększenie mrozoodporności roślin oraz ich odporność na niedobory wody i na choroby. Fosfor zwiększa też zawartość białka, cukrów, tłuszczu i witamin w roślinach ograniczając przy tym akumulowanie szkodliwych form azotu (np. azotanów). Ten energetyczny pierwiastek decyduje także o prawidłowym i równomiernym rozwoju oraz dojrzewaniu i nalewaniu nasion i ziarna. Likwiduje także ujemne skutki nawożenia azotem i zwiększa efektywność tego składnika.
  • Efektywność nawożenia
    Największą efektywność nawożenia ma azot. W przypadku fosforu wskaźniki te są nieco niższe, ale bez dostępności tego pierwiastka roślin gospodarują azotem znacznie gorzej. Efektywność nawożenia 1 kg fosforu stosowanego zgodnie z potrzebami nawozowymi wynosi odpowiednio: 3,5–5,5 kg ziarna zbóż, 20–70 kg zielonej masy koniczyny czerwonej, 100–150 kg zielonej masy lucerny, 10–25 kg traw, 10–20 kg korzeni buraka pastewnego, 10–45 kg korzeni buraka cukrowego, 20–45 kg bulw ziemniaka,1-5 kg nasion rzepaku, 2–4 kg nasion roślin strączkowych.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Ardanowski: mocny cios w rolników uprawiających rzepak"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a