r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Ekspert apeluje, aby nie siać rzepaku za wcześnie

Uprawa Agroporady
Data publikacji 20.06.2019r.

Firma Bayer od czterech lat w gospodarstwie Bernadety i Ryszarda Sładków w Chechle, prowadzi Centrum Doradztwa Technicznego (CDT). CDT na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego o powierzchni 12 ha pełni funkcję szkoleniową, jak również pokazową. Dominują tu gleby trzeciej i czwartej klasy bonitacyjnej, jednak zdarzają się również słabsze – klasy piątej.

r e k l a m a

W Chechle w sezonie 2019 zlokalizowanych jest około 1900 poletek. Dużą część powierzchni wykorzystuje się również do prowadzenia doświadczeń odmianowych oraz pestycydowych o charakterze rejestracyjnym. Z praktycznym wymiarem realizowanych tutaj doświadczeń i testowanymi innowacjami, które już niedługo trafią do praktyki rolniczej, mogli zapoznać się dziennikarze mediów rolnych na Konferencji Polowej w CDT w Chechle.

Na początek dobra zaprawa

Firma Bayer ma w ofercie wiele dobrych zapraw zbożowych, co dla wprowadzenia nowych produktów stawia wysokie wymagania. Nowe produkty muszą być po prostu lepsze, skuteczniejsze, łatwiejsze w aplikacji. Taką zaprawą i trzyskładnikową tarczą ochronną dla materiału siewnego przed chorobami jest Bariton Super 97,5 FS, której skuteczność można było obserwować w Chechle i która będzie dostępna od jesieni. 

Jak podkreślała Dorota Muszyńska z Bayer Crop Science, jest to grzybobójcza zaprawa nasienna do przedsiewnego zaprawiania ziarna zbóż ozimych. Środek zalecany jest do ochrony zbóż przed chorobami przenoszonymi z ziarnem i odglebowymi, w tym przed pleśnią śniegową i innymi chorobami wczesnego okresu wzrostu. Zaprawa jest przeznaczona do ochrony takich gatunków zbóż ozimych, jak: pszenica (zakres ochrony: fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy), pszenżyto i żyto (w obu przypadkach zgorzel siewek, pleśń śniegowa) oraz jęczmień (zgorzel siewek, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia).

Co w tej zaprawie jest wyjątkowego? Bariton Super zawiera kombinację trzech skutecznych substancji aktywnych. Są to: fludioksonil – 37,5 g/l (związek z grupy fenylopiroli), protiokonazol – 50 g/l oraz tebukonazol – 10 g/l (oba to związki z grupy triazoli). Środek ma formę płynnego koncentratu. Po aplikacji przylega do ziarna, zapewniając dobrą ochronę siewki. Jest to zaprawa zarówno dla małych, jak i dużych gospodarstw bo dostępna w opakowaniu 1 kg, jak i większych.

Nie siać rzepaku za wcześnie

r e k l a m a

– W zeszłym roku w tym rejonie żniwa skończyły się 1 sierpnia i, moim zdaniem, rolnicy zrobili po nich wielki błąd – mówi Adrian Sikora, ekspert wiedzy technicznej w Bayer Crop Science, opiekujący się doświadczeniami w CDT w Chechle. – Dwa, trzy dni po żniwach zrobili uprawki pożniwne i rozpoczęli orki siewne pod rzepaki. Pola były gotowe do siewu rzepaku ok. 10 sierpnia i większość rolników to zrobiła. Tak wcześnie nikt tutaj nie siał i niestety było to błędem. Potem było bardzo ciepło i przy dobrym uwilgotnieniu gleby rzepaki zaczęły bardzo szybko rosnąć. Już ok. 10 września plantacje nadawały się do skracania. Na polach CDT siew rzepaku wykonaliśmy 27 września i ten termin był „strzałem” w dziesiątkę. Nasze rzepaki nie przerosły i nie było problemu z ich skracaniem.

W Chechle można było prześledzić i ocenić całą technologię uprawy i ochrony rzepaku, a także porównać odmiany będące w ofercie firmy. Jak mówił na polach Bronisław Kwiatkowski z Bayer Crop Science, odpowiedzialny za uprawy rzepaku i kukurydzy, w sezonie jesiennym obserwowano tutaj bardzo liczne naloty mszyc. Nasilenie było tak duże, iż konieczne okazało się wykonanie dwóch zabiegów insektycydowych – w tym celu zastosowano Decis 50 EW. Długa i ciepła jesień sprzyjała silnemu wzrostowi roślin oraz niestety również rozwojowi chorób: suchej zgnilizny kapustnych i mączniaka rzekomego. W fazie ok.4–6 liści rzepaku interwencyjnie wykonano zabieg fungicydem Tilmor 240 EC. Rzepak do zakończenia jesiennej wegetacji wykształcił rozetę składającą się z 12–13 liści. Łagodna zima pozwoliła na bardzo dobre przezimowanie rzepaku – obsada wyjściowa wyniosła średnio 42 szt./m2. Wiosenne prowadzenie łanu polegało na kontroli szkodników, których nasilenie nie było zbyt wysokie. Do zwalczania szkodników łodygowych użyto Decis 50 EW, natomiast słodyszka i szkodniki łuszczynowe zwalczono za pomocą insektycydów Proteus 110 OD i Biscaya 240 OD. Do ochrony fungicydowej plantacji oraz by wspomóc regenerację roślin po zimie i odpowiednio ukształtować ich pokrój, zastosowano Tilmor 240 EC. Na kwiat wykonano zabieg Propulse 250 EC w fazie opadania pierwszych płatków, przeciwko zgniliźnie twardzikowej i czerni krzyżowych. 

Zboża bez chwastów i chorób

Na kolekcji odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta w Chechle, wiosną zastosowano Huzar Activ Plus obserwując wysoką skuteczność kompleksowego zwalczania chwastów oraz brak negatywnego wpływu na wysiane odmiany. Największe zaciekawienie wzbudzał jednak nowy herbicyd przeciwko chwastom dwuliściennym – Sekator Plus, składający się z trzech substancji aktywnych 2,4-D 433g/l, amidosulfuronu 25 g/l i jodosulfuronu 6,25 g/l. Produkt przeznaczony jest do stosowania w zbożach ozimych w dawce 0,6 l/ha oraz w zbożach jarych w dawce 0,45–0,6 l/ha. 

Na plantacji Sekator Plus w dawce 0,6 l/ha został zastosowany w mieszaninie zbiornikowej z Atlantis Star w dawce 0,15 kg/ha eliminując jednocześnie miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne. Herbicyd wyróżnia się elastycznym terminem stosowania, ponieważ można go stosować nawet do fazy 2 kolanka zbóż z dobrym efektem chwastobójczym przeciwko pełnemu spektrum chwastów włączając przytulię czepną, chaber bławatek i fiołek polny. W ofercie handlowej Sekator Plus znajdzie się w sezonie 2020.

– Na plantacji pokazowej prezentujemy nowy fungicyd Ascra Xpro 260 EC, który wejdzie do szerokiej dystrybucji w 2020 r. – informował Dariusz Szymański z Bayer Crop Science, odpowiedzialny za produkty zbożowe. – Ascra Xpro to najnowszy fungicyd o unikalnym składzie, oprócz protiokonazolu 100 g/l zawiera aż dwie substancje z grupy SDHI, czyli biksafen 65 g/l oraz fluopyram 65 g/l. Na plantacji Ascra Xpro została zastosowana w dawce 1 l/ha w zabiegu T2, gdyż w terminie tym fungicyd pokazuje swoje najlepsze cechy, takie jak doskonała kontrola nad chorobami, a zwłaszcza septoriozą. Zwiększone działanie interwencyjne dzięki fluopyramowi zapewnia lepszą kontrolę nad utajonymi stadiami chorób. Ascra Xpro, to również korzystne efekty fizjologiczne poprawiające odporność na stres wywołany suszą, zwiększoną efektywność fotosyntezy, lepszy rozwój korzeni i liści, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wydajność oraz rentowność uprawy.W Chechle swoją premierę na poletkach doświadczalnych miał fungicyd Ascra Xpro 260 EC. Jak informował Dariusz Szymański z Bayer Crop Science, odpowiedzialny za produkty zbożowe w ofercie handlowej fungicyd pojawi się w 2020 r.

 

Kukurydza z siewu majowego 

Siew kukurydzy wykonano 4 maja 2019 r. w bardzo sprzyjających warunkach. Jak na południowy rejon kraju to dość późno, ale w tym roku ten termin był optymalnym kompromisem. Dzięki wilgotnej i ciepłej pogodzie uzyskano bardzo szybkie i równomierne wschody, które pozwoliły na wykonanie precyzyjnych zabiegów herbicydowych. W programach zwalczania chwastów obok standardowo realizowanych wariantów herbicydowych tj.: przedwschodowego (Adengo), powschodowego (Maister Power) i wariantu sekwencyjnego przed i powschodowego (Adengo + Maister Power) wprowadzono zabiegi przedwschodowe z udziałem herbicydu Roundup Flex 480. 

Zastosowanie Roundup Flex po siewie kukurydzy przed jej wschodami, pozwoliło na redukcję zachwaszczenia i stworzenie idealnych warunków wzrostowych dla kukurydzy (takie rozwiązanie jest bardzo częstą praktyką w uprawach bezoorkowych). Kolejny, następujący po Roundup zabieg herbicydem Adengo wykonany został nalistnie w fazie 2 liści kukurydzy z użyciem najniższej zarejestrowanej dawki 0,33 l/ha, która okazała się w pełni wystarczająca. W dalszym okresie wegetacji do zwalczania larw omacnicy prosowianki zostanie użyty Proteus 110 OD. Ponadto dzięki rozszerzeniu rejestracyjnemu fungicydu Propulse 250 SE do zastosowań w ochronie kukurydzy przeciwko chorobom grzybowym, wykonany zostanie zabieg zapobiegawczy lub interwencyjny zwalczający żółtą i drobną plamistość liści kukurydzy. 

Odchwaścił groch mimo suszy

Jedną z nowości produktowych Bayer w sezonie 2019 jest herbicyd Bandur 600 SC (aklonifen 600 g/l). Jest to produkt do przedwschodowego stosowania w uprawie ziemniaka, grochu na suche nasiona, słonecznika w dawce 2,5–3 l /ha, a także w innych uprawach m.in. warzyw. Preparat naniesiony na glebę tworzy powłokę ochronną, najlepiej działa na chwasty w fazie liścieni i pierwszych liści właściwych. Pierwszymi objawami działania Bandura jest żółknięcie, bielenie liści chwastów prowadzące do ich zasychania. 

Na poletkach w Chechle Bandur zastosowano w uprawie grochu na suche nasiona. Groch wysiano 27 marca, herbicyd Bandur zastosowano 7 kwietnia, tj. 10 dni po siewie w jednorazowej dawce 3 l/ha. Zarówno podczas siewu, jak i aplikacji herbicydu panowała sucha pogoda, pierwsze deszcze spadły około 12 dni po zastosowaniu herbicydu Bandur. Widać, że w tak zmiennych warunkach pogodowych Bandur doskonale radzi sobie z zachwaszczeniem, nie było konieczności wykonywania zabiegu poprawkowego. 

Desmedifam zniknie

W Chechle pokazano system Conviso Smart w burakach cukrowych, który w br. pojawił się w wymiarze komercyjnym na polach plantatorów. Tegoroczna wiosna nie była łaskawa dla buraków. Wschody trwały bardzo długo, nadal widać jeszcze brak wyrównania roślin na poletkach. W kombinacjach z Conviso (dawkowanie 2 x 0,5 l/ha; 1 x 1 l/ha) jest już widoczne dobre zwalczanie samosiewów rzepaku i co bardzo ważne, burakochwastów. Porównaniem do Conviso One jest dobrze znany schemat odchwaszczania buraków oparty na 3 zabiegach wykonanych mieszanką Betanalu maxxPro z Metronem. Niestety, ten skuteczny system burakochwasty, które są dużym problemem na polach w Chechele, oszczędza. 

Firma przedstawiła także inne kombinacje odchwaszczania buraków, bo już niebawem zniknie z rynku skuteczna substancja desmedifam i trzeba będzie szukać i uczyć się nowych schematów odchwaszczania. W doświadczeniach pokazano możliwość wykorzystania środka Roundup 360 SL do zastosowania krótko po siewie buraków i sekwencji kolejnych zabiegów przygotowanych w oparciu o Kemiron 500 SC oraz Metron 700 SC.


Marek Kalinowski
fot. Marek Kalinowski (x2) 

Widziałeś już nasze video "To Was zaskoczy. Jak Artur Puzio tłumaczy jazdę po polu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody