Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Groch siewny – lista zalecanych odmian na sezon 2021

Marek Kalinowski
Kategoria: Uprawa
Groch siewny – lista zalecanych odmian na sezon 2021
Uprawa pozostałe rośliny
Data publikacji 20.01.2021r.

Stosunkowo krótki okres wegetacji grochu siewnego sprawia, że jest dobrym przedplonem dla gatunków ozimych wymagających wczesnego siewu jak: rzepak, jęczmień. Groch pełni w zmianowaniu rolę fitosanitarną a duże różnice w wymaganiach między odmianami ogólnoużytkowymi a pastewnymi (peluszka) pozwala go uprawiać niemalże na każdym stanowisku.

Groch można uprawiać i uprawia się w całym kraju, a Listy Odmian Zalecanych tworzą od ub.r. wszystkie województwa z wyjątkiem warmińsko-mazurskiego. Ponieważ nie ma jeszcze oficjalnych rekomendacji na 2021 r. na mapie prezentujemy LOZ grochu siewnego na 2020 r. Aby uzyskać zadowalające plonowanie grochu konieczna jest znajomość agrotechniki, ale i wiedza na temat odmian, zwłaszcza na temat odporności na osypywanie nasion przed zbiorem.

Wady i zalety grochu

Zaletą grochu jest to, że spośród odmian ogólnoużytkowych i pastewnych można dobrać odmiany praktycznie do każdego stanowiska – na gleby ciężkie i lekkie. Ważną wadą grochu jest niestety osypywanie nasion przed zbiorem. W ostatnich trzech sezonach groch w badaniach COBORU plonował dość stabilnie, a najwyżej w ub.r. Plon wzorca w 2020 r. wyniósł 37,6 q/ha, a najwyżej plonowały odmiany najczęściej rekomendowane na LOZ. Astronaute plonowała na poziomie 113% wzorca, Batuta – 110%, a Tarchalska 108%.
 
Te informacje, zwłaszcza kiedy myślimy o rozpoczęciu uprawy grochu, warto wziąć pod uwagę i sprawdzić w publikowanych przez COBORU wynikach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Najwyższe plony grochu uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym. Ważny dla plonowania jest jak najwcześniejszy termin siewu (od połowy marca). Nasiona grochu siejemy dość głęboko na 6–8 cm w obsadzie 110–120 roślin/m2. Nasiona bezwzględnie powinny być zaprawione zaprawą fungicydową. Jak w przypadku wszystkich bobowatych grubonasiennych wskazane jest zaszczepienie nasion bakteriami brodawkowymi.
 
Poniżej przedstawiamy też krótką charakterystykę (wg informacji COBORU) trzech najczęściej rekomendowanych odmian ogólnoużytkowych (Astronaute, Batuta, Tarchalska) i dwóch odmian pastewnych – Turni i Hubala.

r e k l a m a

Groch można uprawiać w czystym siewie, ale też jest to doskonały komponent mieszanek zbożowo-strączkowych
  • Groch można uprawiać w czystym siewie, ale też jest to doskonały komponent mieszanek zbożowo-strączkowych

Odmiana Astronaute jest przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion

Astronaute odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz na cele kulinarne. W kraju średni plon za lata 2015–2017 wynosił 108% wzorca ogólnego plonu. Plon nasion duży do bardzo dużego, plon białka duży. Termin kwitnienia bardzo wczesny, dojrzewania wczesny do bardzo wczesnego, okres kwitnienia krótki do bardzo krótkiego. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Rośliny niskie. Odporność na wyleganie w czasie kwitnienia i przed zbiorem średnia do dużej. Odporność na mączniaka rzekomego – średnia do dużej, na fuzaryjne więdnięcie, zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego – średnia. Nasiona żółte, masa 1000 nasion średnia do dużej. Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w nasionach mała. Tempo rozgotowywania się nasion średnie do dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2. 

Batuta ma małą skłonność do pękania strąków

Batuta odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na konsumpcję i na paszę. W kraju średni plon w roku 2015–2017 wynosił 106% wzorca ogólnego plonu. Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania średni do dość późnego, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. W bardzo małym stopniu podatna na choroby. Rośliny dojrzewają dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Odmiana żółtonasienna, nasiona średniej wielkości o zawartości białka nieco mniejszej od średniej. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

Nasiona grochu zależnie od przebiegu wegetacji zawierają w suchej masie 22–26% białka i 5,5– 6% włókna. Końcówka wegetacji wiąże się z ryzykiem osypywania nasion, przy czym odmiany bardzo się różnią podatnością na pękanie strąków przed zbiorem
  • Nasiona grochu zależnie od przebiegu wegetacji zawierają w suchej masie 22–26% białka i 5,5– 6% włókna. Końcówka wegetacji wiąże się z ryzykiem osypywania nasion, przy czym odmiany bardzo się różnią podatnością na pękanie strąków przed zbiorem

Tarchalska ma małą zawartość białka ogólnego w nasionach

Tarchlaska odmiana ogólnoużytkowa wąsolistna, żółtonasienna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz na cele kulinarne. W kraju średni plon za lata 2015–2017 wynosił 101% wzorca ogólnego plonu. Termin kwitnienia średni i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego bardzo duże do dużego. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała. Masa 1000 nasion dość duża. Udział nasion bardzo dużych – duży, bardzo małych – bardzo mały. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2 .

r e k l a m a

Odmiany ogólnoużytkowe grochu są wąsolistne i mają białe kwiaty
  • Odmiany ogólnoużytkowe grochu są wąsolistne i mają białe kwiaty

Turnia nie jest podatna na choroby

Turnia odmiana pastewna, nasienna, wąsolistna, o barwnych kwiatach. Plon nasion dość duży do dużego, białka średni. W kraju średni plon za lata 2015–2017 wynosił 103% wzorca ogólnego plonu. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni do dość długiego. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu kwitnienia małe, przed zbiorem średnie. Podatność na choroby mała. Równomierność dojrzewania roślin dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona drobne. Zawartość białka ogólnego dość mała, włókna surowego dość mała do średniej. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

Hubal w fazie kwitnienia zachowują bardzo dobrą sztywność

Hubal odmiana pastewna o liściach parzystopierzastych, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę. W kraju średni plon za lata 2015–2017 wynosił 97% wzorca ogólnego plonu. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni do nieco krótszej. Rośliny średnio wysokie, które w fazie kwitnienia zachowują bardzo dobrą sztywność. Wyleganie przed zbiorem średnie. Łan dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego bardzo duże do dużego. Zawartość białka ogólnego duża do bardzo dużej. Masa 1000 nasion – średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m2.

W gronie odmian pastewnych o barwnych kwiatach Hubal jest wyjątkowy bowiem jest to odmiana liściasta z liśćmi parzystopierzastymi
  • W gronie odmian pastewnych o barwnych kwiatach Hubal jest wyjątkowy bowiem jest to odmiana liściasta z liśćmi parzystopierzastymi


Marek Kalinowski

Zdjęcia: Marek Kalinowski

Widziałeś już nasze video "W nowym TPR: jak utrzymać rentowność produkcji mleka w czasie kryzysu?"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a