Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Sprawdź

r e k l a m a

Partner serwisu

Jak rolnik z Lubelszczyzny zwalcza chwościk i szarka komośnika w burakach cukrowych?

Kategoria: Uprawa
Jak rolnik z Lubelszczyzny zwalcza chwościk i szarka komośnika w burakach cukrowych?
Uprawa Agroporady
Data publikacji 18.06.2019r.

Henryk Albin doskonale pamięta całkiem nieodległe czasy, kiedy plantacje buraka cukrowego obywały się bez chemicznego zwalczania chorób grzybowych. – Teraz bez fungicydów plantacja się nie utrzyma. Przeważnie najpoważniejszym zagrożeniem jest chwościk.

Henryk Albin z Budynina, prowadzi gospodarstwo na 60 ha czarnoziemów (bonitacja I–III) wspólnie z córką Agnieszką. W bieżącym sezonie połowę gruntów ornych gospodarstwa zajmują pszenice ozime, 12 ha rzepaki ozime, 10 ha fasola, tzw. półtyczna, bardzo popularna w tej okolicy. Strukturę zasiewów uzupełniają buraki cukrowe, w tym roku wysiane na ponad 8 ha.

Gdy zaczynałem pracę w rolnictwie, przejmując gospodarstwo po ojcu, gruntów ornych było 10 ha – zaznacza nasz rozmówca. Podkreśla, że buraki cukrowe w tej okolicy uprawia się właściwie od zawsze. W przypadku ich gospodarstwa korzenie trafiają do Cukrowni Werbkowice, a odbiór w tym sezonie przewidziany jest na trzeci kwartał. 

r e k l a m a

Nie czekamy na SMS z cukrowni

Nasz rozmówca informuje, że nie czeka z pierwszym zabiegiem grzybowym na SMS-a z cukrowni. – Wjeżdżam z opryskiem na chwościka i inne choroby grzybowe w burakach profilaktycznie, jeszcze przed żniwami – tłumaczy rolnik. Wyjaśnia, że dzięki temu może się już potem skupić na zbiorze zbóż, nie martwiąc się, czy wystarczy czasu, aby jednocześnie wjeżdżać z zabiegiem fungicydowym na stanowiska, które zajmują buraki. – W ubiegłym roku przeprowadziłem pierwszy zabieg 3 lipca. Zastosowałem Optan 183 SE w dawce 0,8 l/ha – mówi Henryk Albin. – Optan to środek o działaniu układowym oraz lokalnie systemicznym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Sprawdził się – stwierdza nasz rozmówca.

Z drugim zabiegiem w burakach rusza, gdy tylko zauważy, że zaczyna się coś niedobrego dziać, niekoniecznie na plantacji. – Dobrze mieć koło domu poletko buraka ćwikłowego i je obserwować – mówi pan Henryk. – To dobry wskaźnik, bo chwościk pojawia się zwykle tydzień do dziesięciu dni wcześniej na ćwikle i wskazuje, że należy zabezpieczyć plantację buraka cukrowego. Bezwarunkowym sygnałem do ruszenia z drugim zabiegiem jest także SMS z cukrowni – uzupełnia nasz rozmówca. 

W ubiegłym roku Henryk Albin przeprowadził drugi zabieg 28 sierpnia, stosując preparat Eminent 125 ME w dawce 0,8 l/ha. To środek o działaniu układowym przeznaczony do zapobiegania, interwencji i leczenia. Zazwyczaj każdy zabieg fungicydowy i insektycydowy w gospodarstwie jest połączony z aplikacją odżywek i stymulatorów wzrostu. Pan Henryk informuje, że trzeci zabieg w burakach cukrowych, to w przypadku plantacji należących do gospodarstwa w Budyninie rzadkość.

 – Przebieg pogody jest zwykle taki, że po prostu nie ma takiej potrzeby i przeprowadzanie trzeciego zabiegu fungicydowego w burakach byłoby ekonomicznie nieuzasadnione – wyjaśnia nasz rozmówca. – Gdy temperatura we wrześniu spada, to chwościk, nawet jeśli występuje, to nie rozwinie się na tyle, żeby poważnie zaszkodzić plantacji – tłumaczy rolnik. 


Z powodu ataku szarka komośnika Henryk Albin musiał przesiać 3 ha buraka cukrowego 

 

r e k l a m a

Szarka można było zbierać garściami

Szarek komośnik kolejny rok daje się we znaki plantatorom buraka cukrowego we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Na żerowanie szarka szczególnie narażone są rośliny w okresie wschodów i w początkowej fazie wzrostu. Szkodnik po opuszczeniu zimowisk przemieszcza się w poszukiwaniu pokarmu. Gdy temperatura powietrza wzrasta, notowane są przeloty szarka na niewielkie odległości. W przypadku dużego nasilenia liczebności szkodnika, zniszczeniu ulegają całe plantacje. 

Także plantacja buraka w Budynienie nie była w tym roku wolna od tego szkodnika. Pan Henryk musiał zasiać na nowo 3 ha buraka zniszczone z powodu żerowania szarka komośnika. Szarek pojawił się na plantacji już w zeszłym roku, ale jego liczebność była na granicy progu ekonomicznej szkodliwości. Zupełnie inaczej jest w bieżącym sezonie.

Na stanowisku sąsiadującym z polem, na którym buraki były uprawiane w ubiegłym sezonie, można było zbierać szarka garściami – mówi Henryk Albin. – Zaatakował od razu po wschodach, kiedy roślina jest najbardziej narażona na zniszczenie. O pojawieniu się tego szkodnika wie nawet najmłodsza z domowniczek, niespełna trzyletnia wnuczka pana Henryka, Maja. Na pytanie „kto zjada dziadkowi buraki?”, bezbłędnie odpowiada „szarek!”.

Walki ze szkodnikiem nie ułatwia niewielki wybór preparatów dopuszczonych do zwalczania insekta w burakach. Cukrownie informują, że obecnie do ochrony chemicznej plantacji buraka przed szarkiem komośnikiem są zarejestrowane następujące środki: Karate Zeon 050 SC na stałe, a także Cyperkill Max 500 EC i Proteus 110 OD czasowo, do 12 lipca 2019 r. 


W tym roku szarka komośnika można było zbierać na plantacji garściami

 

Pułapki feromonowe

Oprócz środków chemicznych do ograniczenia liczebności szkodnika mogą przyczynić się metody agrotechniczne. Jest ich sporo, to m.in. wybór odmian buraków, które charakteryzują się wyższym tempem wzrostu wiosennego i siew buraka, który sprzyja możliwie szybkim wschodom. To także jesienna orka prowadzona na buraczyskach, a także wybór, w miarę możliwości, pola odległego od miejsca zimowania szkodnika. Eksperci doradzają też koszenie ugorów i miedz, aby utrudnić wiosenny żer samicom szarka.Tak wygląda norka szarka komośnika

 

Chrząszcz ten wyrządził w tym roku szkody także na plantacjach w powiecie lubelskim, również w gospodarstwach, gdzie w ubiegłych latach nie odnotowano jego występowania. Dostaliśmy sygnały o stratach z gospodarstw położonych na południe od Lublina, znajdujących się w pow. lubelskim. Z kolei m.in. w gospodarstwach należących do Małopolskiej Hodowli Roślin w woj. lubelskim, do zwalczania szarka komośnika zostały w tym roku zastosowane pułapki feromonowe. To kolejna z pozachemicznych metod walki ze szkodnikiem. Feromony zostały sprowadzone z Węgier. Wykorzystane w pułapkach miały za zadanie odłowienie części osobników i stopniowe ograniczenie ich populacji. Stanisław Stepaniuk, zastępca dyrektora MHR, jest zadowolony z wyników uzyskanych dzięki tej metodzie. Więcej na ten temat napiszemy w jednym z kolejnych numerów „TPR”.

Straty w obsadzie buraka cukrowego wyrządziła w tym roku także ulewa 


Krzysztof Janisławski
fot. Krzysztof Janisławski (x4)

 

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a