Dzwonek Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Jaki będzie przyszły program azotanowy? Trwają konsultacje społeczne

wk
Kategoria: Uprawa
Jaki będzie przyszły program azotanowy? Trwają konsultacje społeczne
Uprawa
Data publikacji 21.07.2022r.

11 lipca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji tzw. programu azotanowego. Będą one trwać do 1 sierpnia a resort infrastruktury przewiduje cykl spotkań on-line, w których będą mogli wziąć udział rolnicy.

Ministerstwo Infrastruktury zaprosiło wszystkich rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

r e k l a m a

Jakie terminy nawożenia proponuje rząd?

Podstawą konsultacji społecznych będzie projekt przygotowany przez ministerstwo infrastruktury. Proponuje się w nim m.in. następujące terminy nawożenia.

r e k l a m a

Ale jednocześnie rząd zastrzega, że wcześniejsze stosowanie nawozów, przed terminami, o których mowa w tabeli 2, możliwe jest w okresie od 1 lutego do 28 lub 29 lutego, jeżeli dla roślin ozimych, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych data przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg wynosi 3 °C, a dla pozostałych upraw data przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg wynosi 5 °C.

Szczegóły proponowanych zmian można znaleźć pod tym linkiem: https://www.gov.pl/attachment/68dc8157-c014-4a0f-9c7c-6fef7d792a5e

Konsultacje trwają jeszcze do końca miesiąca

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Tygodnik Poradnik Rolniczy – aktualny egzemplarz

Płacisz tylko

6,55 zł SPRAWDŹ

Każdy zaintersowany będzie miał prawo do składania uwag i wniosków w terminie od 11 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu rząd pozostawi się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną, na adres programazotanowy-konsultacje@anteagroup.pl lub używając formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej http://formularz-azotany.wide-vision.pl/formularz/ ;
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne – aktualizacja Programu azotanowego”; w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do ministerstwa infrastruktury do 5 sierpnia 2022 r.;
  • telefonicznie: +48 798 909 596, w godzinach 8.00 – 16.00;
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, czyli w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Jakie tematy będą poruszane w ramach spotkań konsultacyjnych?

Ministerstwo infrastruktury przewiduje także cykl spotkań on-line, których tematami będą m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji programu azotanowego:

  • elastyczny termin nawożenia;
  • zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów.

W ramach konsultacji odbędą się spotkania oraz konferencja podsumowująca. Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji programu azotanowego oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w „Prognozie oddziaływania na środowisko”.

Spotkania odbywać się będą w formule online, po wcześniejszej rejestracji za pomocą dedykowanego dla każdego ze spotkań formularza.

  • Terminy spotkań nt. „Elastyczny termin nawożenia”:

12.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUOVRPUUJGUzM0OUZXRE1TR1Q1RDZNU0NBWS4u

19.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUNVZCWE1BUkpVUUJTSFlCTklJT0k4R0VHOS4u

  • Terminy spotkań nt. „Obliczenia dawek nawozów”:

14.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUQ0dPREJXSFNKUFFRWjM0N05ERk9QRFg0NS4u

21.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUQkhESEk1UFE2UVdMWTBHRVBXVEtKN1VGQi4u

  • Termin spotkania nt. „Podsumowanie procesu konsultacji”:

27.07.2022 r., godz. 10:00–13:00, formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Hmm_ieIovE2XCQIpSowb9W2RtyesH6VLqdG-6z58RzJUMUxBNkNEUkQ2R0owOU1JV1JLNVNITUVYNC4u

 

Udział w spotkaniach konsultacyjnych online jest bezpłatny, po dokonaniu rejestracji pod dedykowanym linkiem.

fot. pixabay

 

Widziałeś już nasze video ""Nie będziemy umierać w ciszy". Rolnicy będą protestować w w całej Polsce"?

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a