Dzwonek Letnia promocja - Czytaj za 1 zł Skorzystaj

r e k l a m a

Partner serwisu

Łubin wąskolistny i żółty – Lista Odmian Zalecanych

Marek Kalinowski
Kategoria: Uprawa
Łubin wąskolistny i żółty – Lista Odmian Zalecanych
Uprawa Pozostałe rośliny
Data publikacji 28.01.2020r.

Postęp w hodowli łubinów i innych bobowatych w ostatnich latach nabrał tempa. To oczywiście zasługa hodowców i reakcja na rosnące zainteresowanie bobowatymi. Te najnowsze odmiany łubinów rejestrowane od 2016 r. charakteryzują się niebywałym wzrostem potencjału plonowania.

r e k l a m a

Wzrost plonowania w przypadku łubinu wąskolistnego jest na poziomie 20% w stosunku do starszych odmian, a to olbrzymi, wręcz rzadko spotykany postęp w hodowli roślin. Województwa tworzące Listy Odmian Zalecanych nie przedstawiły jeszcze rekomendacji na 2020 r. Prawdopodobnie niewiele się zmieni w stosunku do zaleceń z ub.r. Dlatego dziś przedstawimy zeszłoroczne Listy Odmian Zalecanych łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego oraz kilka ważnych informacji z zakresu agrotechniki łubinów.

Mało wymagający i odporny na suszę

Plony łubinu wąskolistnego na poziomie 3,5 tony, oczywiście w latach z normalnym przebiegiem pogody, nie są niczym nadzwyczajnym. Bardzo dobry dla plonowania łubinu wąskolistnego był rok 2014, w którym plony wzorca w badaniach COBORU wyniosły 35 q/ha. W roku 2015 wzorzec plonował na poziomie 28,1 q/ha, w roku 2016 na poziomie 25,3 q/ha, w 2017 r. na poziomie 28,3 q/ha, w 2018 r. – na poziomie 25,0 q/ha, a w kolejnym suchym 2019 r. – 23,5 q/ha.

Łubin wąskolistny (ale także żółty i biały) ma małe wymagania termiczne i to przez cały okres wegetacji. Nasiona kiełkują już w temperaturze 3–4 st. C i to dlatego warunkiem powodzenia w uprawie jest jak najwcześniejszy siew łubinu. Opóźnienie siewu do ok. 10 dni w stosunku do terminu optymalnego jest możliwe tylko w przypadku termoneutralnych odmian łubinu. Młode siewki łubinów znoszą przymrozki nawet do -8 st. C, a zatem nie są im straszne majowe przymrozki. Bardzo wczesny wysiew umożliwia roślinom skorzystanie z pozimowego zapasu wody w glebie.

Przy bardzo wczesnym siewie niestraszne są też łubinom ewentualne wiosenne susze. Łubin wytwarza silny system korzeniowy i jest odporny na niedobór opadów nawet w krytycznym okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Korzenie łubinu mogą sięgać nawet do 240 cm w głąb profilu glebowego. Ma to wielkie znaczenie dla gleby. Łubin penetrując ją tak głęboko działa strukturotwórczo i poprawia warunki wodno-powietrzne gleby. Łubin wąskolistny wymaga nawożenia fosforem (60 kg/ha) i potasem (70 kg/ha). Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi łubin nie wymaga nawożenia azotem i pozostawia spore jego ilości roślinom następczym.

Siew i uprawa

r e k l a m a

Łubin wąskolistny wymaga gleb klasy IIIa, IIIb, IVa i IVb, kompleksów: żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego o pH zbliżonym do obojętnego i zasobnych w magnez. Najlepszym przedplonem są zboża, niepolecanym strączkowe i okopowe. Przygotowane nasiona należy wysiewać na głębokość około 3–4 cm, w rozstawie rzędów 20–30 cm. Zagęszczenie roślin na 1 m2 powinno wynosić 90–100 dla odmian tradycyjnych. Odmiany samokończące nie wytwarzają pędów bocznych, dlatego zalecana jest większa gęstość siewu 100–120 nasion/mkw. Odmiany łubinu wąskolistnego mogą być uprawiane we wszystkich rejonach kraju, poza nadmorskimi i podgórskimi. Największych plonów nasion można się spodziewać w północnym pasie Polski. Podstawową zaletą łubinu wąskolistnego jest jego wyższe plonowanie i szybsze dojrzewanie oraz niższa wrażliwość na antraknozę łubinu w porównaniu z łubinem żółtym.

Łubin wąskolistny chociaż zwany jest niebieskim, to nie zawsze kwitnie na niebiesko. Zależnie od odmiany kwiaty łubinu niebieskiego mogą być niebieskie, ale też białe, sinobiałe lub kremowe
 • Łubin wąskolistny chociaż zwany jest niebieskim, to nie zawsze kwitnie na niebiesko. Zależnie od odmiany kwiaty łubinu niebieskiego mogą być niebieskie, ale też białe, sinobiałe lub kremowe

Łubin wąskolistny według LOZ

W Krajowym Rejestrze znajduje się 29 odmian łubinu wąskolistnego z przewagą odmian słodkich, przy czym prawie połowę stanowią odmiany nowe o wysokim potencjale plonowania rejestrowane od 2016 r. W 2019 r. do Krajowego Rejestru wpisano odmiany: Agat, Bazalt i Swing; w 2018 r. Homer, Lila Baer i Szot; w 2017 r. Neron, Roland i Samba; w 2016 r. także cztery nowe: Bolero, Jowisz, Koral i Tytan. Większość odmian niskoalkaloidowych (słodkich) należy do grupy o niesamokończącym typie wzrostu. Odmianami słodkimi o samokończącym typie wzrostu są: Boruta, Homer, Lila Baer, Regent, Sonet i Szot. W rejestrze są też odmiany gorzkie (wysokoalkaloidowe) o niesamokończącym typie wzrostu: Karo, Oskar.

Korzystając z rekomendacji i LOZ poniżej pamiętajmy o dużym postępie plonowania odmian najnowszych, które plonują o ok. 20% wyżej od odmian starszych. W badaniach COBORU najwyższe plony nasion ze zbiorów w 2017 r. uzyskały w kolejności odmiany Samba, Rumba, Bolero i Neron. Wymieniam te najwyżej plonujące w 2017 r. na poziomie od 108% do 111% wzorca. W 2018 r. najwyżej na poziomie 108% wzorca plonowała odmiana Tango, a na poziomie 107% wzorca: Dalbor, Ronald i Koral. Wiadomo – było sucho i liderzy z 2017 r. nie byli najlepsi, chociaż ich plony były powyżej wzorca. Warto dodać, że liderem plonowania w badaniach COBORU w 2015 r. była odmiana Bolero (aż 131% wzorca), a w 2016 r. Roland (109%).

LOZ łubinu wąskolistnego przez szereg lat tworzyły tylko woj. podlaskie i kujawsko-pomorskie. Na rok 2019 takie listy tworzyło 13 województw. Odmianami łubinu wąskolistnego rekomendowanymi do uprawy z uwagi na wysokość i stabilność plonowania (rekomendacje na 2019 r., jeszcze bez aktualizacji na 2020 r.) były w:
 • woj. kujawsko-pomorskim – Bolero, Samba, Roland, Rumba, Jowisz, Neron, Koral, Wars i Tytan
 • woj. lubuskim – Bolero, Samba, Rumba, Jowisz, Neron i Koral;
 • woj. łódzkim – Roland, Salsa, Dalbor i Lazur;
 • woj. małopolskim – Bolero, Samba i Salsa;
 • woj. mazowieckim – Bolero, Samba, Tango i Homer;
 • woj. podkarpackim – Roland, Regent, Homer i Heros;
 • woj. podlaskim – Bolero, Samba, Regent, Rumba, Tango, Neron, Wars i Kurant;
 • woj. pomorskim – Bolero, Samba, Roland, Regent i Tango;
 • woj. śląskim – Roland, Salsa, Homer, Dalbor i Heros;
 • woj. świętokrzyskim – Bolero, Samba, Tango i Salsa;
 • woj. warmińsko-mazurskim – Bolero, Samba, Regent i Tango;
 • woj. wielkopolskim – Bolero, Samba, Roland, Rumba, Jowisz, Neron i Koral;
 • woj. zachodniopomorskim – Bolero, Regent, Rumba i Jowisz.
Bolero będąca liderką LOZ łubinu wąskolistnego to odmiana wielokrotnie nagradzana. Jest m.in. medalistką targów Agrotech Kielce 2017. Jej wartość potwierdzają badania COBORU i np. wyjątkowo wysoki plon w badaniach COBORU w 2015 r. na poziomie aż 131% wzorca. Bolero to odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i termin dojrzewania roślin dość wczesny do średniego. Rośliny są średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość duża odporność na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona – 100 szt./m2
 • Bolero będąca liderką LOZ łubinu wąskolistnego to odmiana wielokrotnie nagradzana. Jest m.in. medalistką targów Agrotech Kielce 2017. Jej wartość potwierdzają badania COBORU i np. wyjątkowo wysoki plon w badaniach COBORU w 2015 r. na poziomie aż 131% wzorca. Bolero to odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa, przydatna do uprawy na nasiona paszowe. Plon nasion i białka bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i termin dojrzewania roślin dość wczesny do średniego. Rośliny są średnie do dość wysokich, w fazie początku kwitnienia nie wylegają. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem średnie. Dość duża odporność na fuzaryjne więdnięcie. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion bardzo duża. Zawartość białka ogólnego w nasionach duża, tłuszczu surowego mała, włókna surowego bardzo mała. Zawartość alkaloidów mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin w uprawie na nasiona – 100 szt./m2

Łubin żółty - stanowisko i uprawa

Ten produkt może Ciebie zainteresować

Uprawa ogórków pod osłonami

Uprawa ogórków pod osłonami

Płacisz tylko

23,21 zł

Cena regularna 29,00 zł

SPRAWDŹ
Łubin żółty plonuje słabiej niż wąskolistny i biały, ma zdecydowanie najniższe wymagania glebowe. Preferuje lekkie gleby, ale muszą to być gleby o pH 5–6. Gatunek ten nie znosi gleb o odczynie obojętnym, o odczynie zasadowym lub świeżo wapnowanych. Na glebach zasobnych w wapń będzie chorował na chlorozę wynikającą z zablokowanego dostępu do ważnych mikroelementów. Co ważne, spośród krajowych nasion roślin bobowatych rynek paszowy w ostatnich latach najbardziej zainteresowany był właśnie nasionami łubinu żółtego.

Najlepszym przedplonem są dla łubinu żółtego zboża i należy go wysiewać jak najwcześniej (koniec marca lub początek kwietnia) na głębokość ok. 3 cm i w zagęszczeniu na 1 mkw. ok. 90–100 dla odmian tradycyjnych i 100–120 dla odmian samokończących (odmiany samokończące wytwarzają znacznie mniejszą liczbę pędów bocznych i najczęściej tylko pierwszego rzędu). Na glebach lepszych należy stosować dolną, a na słabszych górną granicę ilości wysiewu.

Ważną częścią agrotechniki łubinu żółtego jest zapotrzebowanie na azot, które pokrywa symbioza z bakteriami brodawkowymi. Nasiona przed siewem warto zaprawiać nitraginą. Początek współżycia bakterii brodawkowych z łubinami rusza, kiedy łubin jest w fazie 2–3 liści. Maksymalne wiązanie azotu ma miejsce na początku kwitnienia łubinów. W dobrych warunkach glebowych i wilgotnościowych, przy poprawnej agrotechnice, można uzyskać nawet do 3 t/ha nasion łubinu żółtego (lub do 500 q zielonki o niskiej zawartości włókna).

Ważną cechą odmian łubinu jest równomierność dojrzewania. Odmiany samokończące wykazują się najlepszą równomiernością, a z odmian tradycyjnych dość równomiernie dojrzewają Mister i Baryt. Zarejestrowane odmiany są wczesne z wyjątkiem odmiany Parys (odmiana zielonkowo-nasienna skreślona z rejestru w ub.r.) i są termoneutralne, co czyni je mało wrażliwymi na opóźnienie terminu siewu, bo nie wymagają przejścia procesu jaryzacji. Wszystkie odmiany łubinu żółtego cechuje niska zawartości alkaloidów – są słodkie.

Zalecane odmiany łubinu żółtego

LOZ łubinu żółtego rekomendowanych w 2019 r. w jedenastu województwach składała się z siedmiu odmian: Baryt, Bursztyn, Lord, Puma, Mister, Perkoz i Traper. W hodowli łubinu żółtego także nastąpił w ostatnich latach duży postęp. W Krajowym Rejestrze jest 10 odmian łubinu żółtego, w tym 8 to odmiany niesamokończące: Baryt (rejestracja w 2011), Bursztyn (2014), Dukat (2006), Lord (2006), Mister (2003), Puma (2017), Diament (2019) i Goldeneye (2019) oraz dwie odmiany samokończące dojrzewające o 5–6 dni wcześniej, przez co są nieco odporniejsze na antraknozę łubinu: Perkoz (2008) i Taper (2002). Najnowsze odmiany są plenne i wierne w plonowaniu, jednak genotypy samokończące plonują słabiej, lecz szybciej i równomierniej dojrzewają. Województwa tworzące Listy Odmian Zalecanych nie przedstawiły jeszcze rekomendacji na 2020 r. Prawdopodobnie niewiele się zmieni w stosunku do zaleceń z ub.r., w którym na LOZ łubinu żółtego w:
 • woj. kujawsko-pomorskim rekomendowany był Baryt, Bursztyn, Lord, Puma i Mister;
 • woj. lubelskim – Baryt, Bursztyn i Lord;
 • woj. lubuskim – Baryt, Bursztyn i Mister;
 • woj. łódzkim – Baryt;
 • woj. mazowieckim – Baryt, Lord i Puma;
 • woj. podkarpackim – Baryt i Bursztyn;
 • woj. podlaskim – Baryt, Bursztyn, Lord, Puma i Perkoz;
 • woj. pomorskim – Baryt, Bursztyn i Lord;
 • woj. śląskim – Baryt, Bursztyn i Traper;
 • woj. wielkopolskim – Baryt, Bursztyn, Puma i Mister;
 • woj. zachodniopomorskim – Bursztyn i Puma.
Baryt najczęściej rekomendowany na LOZ łubinu żółtego jest odmianą tradycyjną niesamokończącą, termoneutralną, mało wrażliwą na opóźnienie terminu siewu. Odmiana odporna na wyleganie przeznaczona jest do uprawy na terenie całego kraju. Ma kwiaty o barwie pomarańczowożółtej, rośliny wysokości 60–80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki są niepękające. Wysoka jest zawartość białka w nasionach (około 44%), w badaniach COBORU najwyższa ze wszystkich zarejestrowanych odmian. Odmiana jest odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe
 • Baryt najczęściej rekomendowany na LOZ łubinu żółtego jest odmianą tradycyjną niesamokończącą, termoneutralną, mało wrażliwą na opóźnienie terminu siewu. Odmiana odporna na wyleganie przeznaczona jest do uprawy na terenie całego kraju. Ma kwiaty o barwie pomarańczowożółtej, rośliny wysokości 60–80 cm, nasiona szare z widocznym sierpem. Strąki są niepękające. Wysoka jest zawartość białka w nasionach (około 44%), w badaniach COBORU najwyższa ze wszystkich zarejestrowanych odmian. Odmiana jest odporna na więdnięcie fuzaryjne, tolerancyjna na antraknozę i choroby wirusowe
Marek Kalinowski
Zdjęcia: Marek Kalinowski

Widziałeś już nasze video "Zakręcone Żniwa - Konkurs filmowy TPW"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody